2 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Lina,
  sjuksköterska söker till läkarprogrammet på samma villkor som de som inte är sjuksköterskor. Det skadar givetvis inte att man är sjuksköterska, men det hjälper inte heller, i alla fall inte vad gäller de formella kraven som alla måste uppfyllas (grundläggande behörighet + godkända betyg i fysik2, kemi2, biologi2 och matte 4 från gymnasiet) och så konkurrerar man om plats - både med betyg och så kan man konkurrera med resultatet av Högskoleprovet.
  Har man högskoleutbildning, är det troligt att man presterar bättre och får högre resultat på HP.
  Jag tänker också på en annan sak här - studiestöd... sjuksköterskeprogrammet är 3-årigt; om man tar studiemedel under alla de 3 åren, finns det i så fall, i bästa fall ännu 3 år kvar av studiemedel, men läkarprogrammet är idag på 5,5 år och blir 6-årigt snart... så det kommer fattas rätt så många terminer på slutet på studiemedel, men hur läser man i minst 2,5 år utan att kunna få ett öre från CSN? Banklån om man kan få det... Hjälpa av familjemedlemmar... ? annat? vad?

  Känner till fall när läkarstuderande ej hade studiemedelsmöjligheter kvar under de sista terminerna på sin utbildning, och det var mycket tufft för dem (ekonomiskt).
  Det kan inte heller uteslutas att man blir tvungen att hoppa av utbildningen för att man ej kan försörja sig... CSN gör inte undantag och förlänger inte möjlighet att få ut studiemedel under längre tid.

  Vänligen
  Milla

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga