Elev
  Hej, jag går åk 1 på Sambeteende-linjen och ska välja mina individuella val. Men min skola har ett väldigt litet utbud på kurser och det finns ingen som jag är ett dugg intresserad av att ta. De jag vill ta är psykologi 2b och spanska 5 (+samhällskunskap 3 med tillstånd att ha 250 poäng istället för 200).

  Min SYV sa att det krävs 2 elever för att kursen ska starta, men när jag samlat ihop lite mer än två elever för den ena och sju för den andra, sa rektorn att det är för få. Så nu undrar jag vad jag som elev kan göra för att få rektorn att starta en kurs? Finns det en officiell gräns för hur många elever som krävs eller är det skolan som väljer?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  min uppfattning är att det krävs 20 elever för att starta en kurs på gymnasiet, förutom vad gäller ämnet Modersmål och Sveriges minoritetsspråk (där gäller andra regler). 
  Förutom att 20 elever vill läsa en viss kurs, så måste även lärare finnas som kan undervisa i den kursen + schemat måste "gå ihop". När det är lärarbrist, så kan det bli svårt att få ihop schemat, tyvärr. :( T.ex samma lärare som är behörig undervisa i samhällskunskap kanske är hen som undervisar även i matematik och/eller engelska eller svenska och den läraren kanske redan har timmar som överstiger heltidstjänst i de andra ämnen (i de kurserna som är obligatoriska för att eleverna ska kunna uppnå kraven för examensbevis).
  Elevens rättighet är att läsa de kurser som är obligatoriska för programmet och inriktningen + ett tillräckligt antal poäng som är valbara, så att kraven för examensbevis kan uppfyllas. Vilka "valbara" kurser som gymnasieskola erbjuder är upp till skolan (med vissa undantag: t.ex på de programmen där moderna språk är obligatoriska måste franska, spanska och tyska erbjudas att välja mellan och inom individuellt val måste minst en estetisk kurs och minst en idrottskurs erbjudas, enligt de svar vi tidigare fått från skolverket men med "erbjudas" menas då att eleverna ska få de kurserna på listan av de valbara kurser men om färre än 20 elever väljer en kurs, så kan inte kursen starta på grund av för få elever. 
  Du har tur som går på en skola som erbjuder val av valbara kurser. Det är många skolor som väljer åt eleverna: skolan säger då att "vi erbjuder profil... som heter si och så" och då är det de "valbara kurser" som alla ska läsa. Punkt och slut. Och skolan gör inte fel, för att så länge eleverna får läsa kurser som ger de möjlighet att uppfylla kraven för examensbevis, så har skolan uppfyllt det skolan ska uppfylla. Tyvärr verkar det te sig på det viset. 
  Du får gärna ringa till skolverket, 08-52733200; jag tror du får samma svar av skolverket. :(
  ***
  Vad gäller läsa 50 p. fler än programmets 2500poäng, så är det rektors beslut som gäller. Det ingår inte i elevens rättigheter att läsa mer än på heltid. Rektorn kan bara säga Nej och behöver egentligen inte förklara varför. Att ge mer undervisning än det som eleven har rätt till kostar pengar. En annan anledning är att eleven ska inte behöva överanstränga sig; att ha fritid och hinna umgås med vänner, ägna sig åt hobby och sova tillräckligt är också viktigt. 
  Om du uppger vilka kurser du får välja mellan, kan vi kanske motivera varför någon av kurserna är bra att läsa, t.ex är det bra att kunna mer engelska, oavsett vad man ska jobba med i framtiden, så kursen Engelska 7 är mycket bra att ha och inte minst med tanke på att den ger en meritpoäng vid ansökan till svenska universitetsutbildningar.

  Studie- och yrkesvägledare
  • Elev : Hej, min skola har satt in engelska 7 som obligatorisk fördjupningskurs. Så den har jag redan invald. Mina alternativ är: Estetisk kommunikation, Geografi 1, Idrott och hälsa 2b, matematik 3b, UF, Naturkunskap, Samhällskunskap 3 och Historia 2a
  • Milla : Du vill ju läsa samhällskunskap 3 och om du kan välja den kursen, så är det ju i så fall jättebra! Matematik 3b eller 3c krävs till högskoleutbildningar i ekonomi och till fastighetsmästarprogrammet och om matte 3 inte krävs då ger den kursen meritpoäng och det är nästan alltid bra att kunna mer matematik. Naturkunskap 2 krävs inför sjuksköterskeprogrammet, arbetsterapeutprogrammet, fysioterapeut och till flera av lärarprogrammen (bara för att nämna några exempel).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga