Clara 19 år
  Hej!
  Jag har på sistone börjat fundera kring vad jag vill bli, eller i alla fall jobba med i framtiden. Mina favoritämnen i skolan är geografi och naturvetenskap och jag skulle tycka det vore kul att arbeta med det i framtiden. Jag har blivit mer intresserad av forskaryrket och undrar därför om det finns möjlighet att forska inom geografi/miljö? Vad krävs det för att bli forskare? Jag går Samhällsprogrammet och har tänkt att läsa inriktning Samhäll andra året. Vilka kurser bör jag ta för att bli behörig till en forskarutbildning?

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Clara!

  så roligt att du är intresserad av geografi och miljö och vill bli forskare>> inom det område!

  Forskarutbildning söker man efter det att man har sin högskoleutbildning avklarad. För att vara behörig att söka forskarutbildning måste man ha avlagd en grundexamen och dessutom ha studerat ett och samma ämne motsvarande minst ett och ett halvt års effektiva heltidsstudier (ta ut Kandidatexamen).
  Därefter läser man ett eller två år på avancerad nivå och skriver en magister- eller masteruppsats. Därefter är man behörig att söka forskarutbildningen.

  Du behöver nu sikta på högskoleutbildning - kandidatprogrammet eller fristående kurser som du senare kan sätta ihop till kandidatexamen - detta tar 3 år på högkolenivå på heltid; sedan är det ännu minst ett års studier (helst 2 år) på heltid - för att få magister- eller masterexamen.
  Vilket kandidatprogram på högskolenivå du ska sikta på - det är just det som är en aktuell fråga just nu? Det är olika krav på Särskild behörighet till olika kandidatprogram.
  Grundläggande behörighet får du om du får examensbevis från gymnasiets högskoleförberedande program. Men Särskild behörighet, som är väldigt Olika - ? - då måste man veta vad just det kandidatprogrammet kräver för behörighet...

  Du kan gå tillväga på 2 olika sätt:

  1. kika på www.studera.nu - som är högskolornas gemensam hemsida och hitta de utbildningar /kandidatprogram/ eller fristående kurser som du blir intresserad av och se vad de kräver för Särskild behörighet; och sedan frågar du SYV på sin skola om du kan få just de kurserna på din gymnasieskola...

  eller

  2. försök läsa så många kurser inom Geografi och Miljö-kunskap som din gymnasieskola kan erbjuda dig; och så får du sedan se mot slutet på gymnasiet vad du vill göra; kanske kommer du behöva komplettera på komvux eller på en folkhögskola eller på ett naturvetenskapligt basår - för att bli behörig till den högskoleutbildning som du vill gå.

  På inriktningen Samhällskunskap på SA kommer du att läsa Geografi 1 som en obligatorisk kurs; detta kan du se i Programplanen för SA >>

  där du även kan se vilka kurser man får läsa som Programfördjupande på SA. Fråga SYV på din skola om du kan läsa även

  Fråga också om din skola kan erbjuda en kurs

  Även kan vara bra att läsa om man är intresserad av miljö-frågor och vill senare skaffa sig utbildning inom det kunskapsområde.

  Försök få svar från din skola (i första hand från SYV) - ang. vilka valbara kurser din skola kan erbjuda. om du sedan blir osäker vilka av dem som du bör välja - hör av dig och skriv en lista på de valbara kurserna, oavsett om det är inom programfördjupning eller inom Individuellt val - så ska vi försöka hjälpa dig att välja.
  Om kurserna inte kommer att rymmas inom programmets 2500 poäng, kan du hos rektor ansöka om att läsa utökat program, på mer än heltid.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga