Lärarstudent f-3

  Jag undrar vad som krävs för en legitimerad F-3 lärare, för att bli behörig lärare även i årskurs 4-6? Har försökt läsa på men verkar stå lite olika överallt. Beror det exempelvis på vilket ämne man valt att skriva examensarbete i? Enligt de utbildningsplaner jag jämfört skiljer ingenting i kärnämnena (ma, sv, eng), samt lika många hp filosofi och speicalpedagogik. Skillnaden jag kan se är väl att utbildningen för 4-6 har dubbelt så många valbara hp, dvs 60 hp mot f-3 som har 30 hp, dvs endast examensarbetet. Som F-3 lärare har jag ju behörighet att undervisa i både NO- och SO- ämnena, medan 4-6 lärare verkar välja en inriktning som de fördjupar sig lite extra i, dvs 30 hp ytterligare utöver examensarbetet? F-3 lärare har ju endast 15 hp vardera av no/so, istället för 30 av det ena. Jag har ännu inte skrivit mitt examensarbete för F-3 och undrar om mitt val av ämne kan påverka detta?

  Innebär detta att jag fattat det rätt, att det i princip saknas 30 hp inom SO- eller NO-ämnena för att bli behörig lärare i även 4-6? Eller kan det skilja sig mellan olika universitet? Tack på förhand!

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej, det kan skilja sig åt mellan olika lärarhögskolorna. Det bästa för dig är att du tar kontakt med studievägledare på den lärarhögskola där du vill ta ut examen som 4-6 lärare, men du kan börja med att prata med studievägledare på din utbildning. Legitimationer för lärare och utökning av legitimationerna beviljas av skolverkets avdelning för lärarlegitimationer. Min erfarenhet är att skolverket kan ibland göra undantag och bevilja utökning av legitimationen även när inte alla formella krav är uppfyllda t.ex har det hänt att utökning beviljades på grund av längre arbetslivserfarenhet: en lärare undervisade i "fel ämne och på fel nivå/skolform" under cirka 8-10 år och läraren legitimation blev utökad även för det "nya ämnet" i en annan skolform... så undantag kan finnas/beviljas. Du kan försöka få svar även från skolverket men min erfarenhet är att man blir hänvisad till studievägledare på lärarhögskolorna. 
  Allmänt sett, så är lärarutbildningarna inte så flexibla - ett visst program leder till examen som lärare i vissa ämnen på "den här nivån" och vill man utöka sin legitimation, så finns det inte alltid klara svar att få om hur man ska gå tillväga. Man kan få rätt olika svar från olika lärarhögskolor. Det är inte heller otänkbart att lärarutbildningarna kommer att göras om inom snar framtid och då kommer nya regler att gälla i så fall... Det är bra att du jämför programmen och deras slutsatserna av jämförelsen men tyvärr så är det inte alltid helt logiskt och man kan inte "kallt" räkna med utökning av sin legitimation även om man läst på och tycker att man följt anvisningarna. Ytterst är det upp till skolverket att bevilja utökning av legitimationen och det är deras tolkning av reglerna som gäller men de brukar inte ge några förhandsbesked, utan man får skaffa sig den utbildning som man tror kommer leda till målet, skicka in bevis på vilken utbildning man har och sedan vänta på svar och hoppas att utökning av legitimationen blir beviljad. Jag beklagar att jag inte kan ge ett bättre svar på din fråga: jobbar inte specifikt med lärarutbildningar.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga