Lina
  Hej!
  Jag studerar just nu för en kandidatexamen i Psychological and Behavioural Sciences på Cambridge University, och jag vet att jag i framtiden vill arbeta för Läkare Utan Gränser, eller liknande. Då min utbildning är inom psykologi så vill jag gärna arbeta som psykolog i krigszoner. Skulle ni kunna ge mig några råd om vad för typ av program jag borde välja för min masters? Tack!
  • Anna : I vilket land planerar du läsa masterprogrammet?
  • : Det spelar ingen roll alls!

  6 Svar

  Ludmila SYV på FrågaSYV

  Vi har tillfrågat en person som själv arbetar för organisationen "Läkare utan gränser" och fick följande svar (se nedan)_

     "Läkare utan gränser behöver psykologer så det behövs egentligen inte nödvändigtvis någon masterutbildning. Men annars är global hälsa/internationell hälsa användbart alternativt ett program som heter "master in humanitarian action".

  Hoppas det ger vägledning!".

  En kollega till mig har en följande synpunkt/reflektion/tips:

  "Om det är just läkare utan gränser som studenten vill jobba för bör hon ta kontakt med dem och undersöka vilket kompetensbehov som finns och om det finns ev. krav på legitimation. Enda sättet att erhålla en psykologlegitimation i Sverige är att läsa ett psykologprogram plus tjänstgöringspraktik ett år, därefter kan studenten ansöka om psykologlegitimation hos socialstyrelsen. Om det ser annorlunda ut i England har jag ingen aning om.
   
  Frågan om vilket masterprogram som passar bäst kan jag endast besvara genom att tipsa studenten att ta kontakt med läkare utan gränser och ev. leta efter masterprogram som på något sätt är legitimationsgrundande t.ex. psykoterapeutprogram."
   

  Ännu ett förslag som kanske blir till hjälp:

  "Ett masterprogram med inriktning mot psykologi eller humanitärt arbete vore kanslke lämpligt, till exempel http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=RHA2N Har man frågor om utbildning vid Uppsala universitet går det bra att vända sig till [email protected] "

  Teologiska institutionen vid Uppsala universitet svarar så här:

  "Vid Teologiska institutionen finns nedanstående program som ev kan vara aktuella. Kanske de två översta är mest aktuella för studenten i fråga. Vad gäller masterprogram i andra länder kan jag inte svara. Möjligen kan någon vid Internationella kansliet ge något tips som kan leda vidare. Andra ev program vid Uppsala universitet som skulle kunna vara aktuella, kan den centrala studievägledningen informera om.
   
  Masterprogram i International Humanitarian Action, 120 hp: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=HIH2E
   
  Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter, 60 hp: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=RHA2N
   
  Masterprogram i mänskliga rättigheter, 120 hp (går att läsa 60 hp också och ta en magisterexamen): http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=RMR2M
   
   
  Internationella kansliet (via Studentservice): http://www.uu.se/utbildning/kontakt/
   
  Studievägledning (centralt vid Uppsala universitet): http://www.uu.se/utbildning/kontakt/studievagledning/
   
  Vänligen!"
   

  Och ännu ett tips:

  "THS, Teologiska högskolan Stockholm har ett magister>> och masterprogram i Mänskliga rättigheter>> som kanske skulle passa.

  Teologiska institutionen, Uppsala universitet har ett masterprogram förkortat till Noha = Network for humanitarian action."

  SU tipsar om ett allmänt masterprogram i psykologi, se information på: http://www.psychology.su.se/utbildning/alla-utbildningar/avancerad-niv%C3%A5/masterprogram-i-psykologi
  Info om ett yrkesinriktat masterprogram i personal, arbete och organisation i samarbete med några andra institutioner:  http://www.psychology.su.se/utbildning/alla-utbildningar/avancerad-niv%C3%A5/masterprogram-i-personal-arbete-och-organisation
  Dessa program är inte internationella men vissa kurser ges på engelska.

  Hejsan, nu fick jag ett svar från Evaluation Referent
  Stockholm Evaluation Unit
  Médecins Sans Frontières Sweden (OCB) - se det nedan;

  Hej,
   
  Det finns säker många passande utbildningar.
   
  För att jobba med Läkare utan Gränser är det dock främst personliga egenskaper och mognad, samt relevant yrkeserfarenhet (ie inte vara nyexaminerad utan ha jobbat inom sitt område i minst 2 år, och detta kan mycket väl vara i Sverige), som spelar roll för att bli rekryterad och åka på sitt första uppdrag. Viktigt att veta att det inte finns så många tjänster som psykolog och också att man arbetar i största möjliga mån med lokalt anställda, vilket betyder att man har en oftast en roll som rådgivare och/eller teamledare (och inte behandlar så mycket själv).
   
  För mer info, Lina får gärna gå på en av våra infoträff där vi berättar om hur det är att jobba för Läkare utan Gränser och vad som krävs.
  Hon kan också komma i kontakt per vårt HR team för fältpersonal :
  https://lakareutangranser.se/om-oss/organisation/medarbetare/hr-avdelning-faltpersonal
   
  Det finns en master i Uppsala där många som vill jobba inom humanitära frågor och global hälsa går.
  http://www.uu.se/en/admissions/master/selma/program/?pKod=MGH2M
  Det finns också en Master i Köpenhamn (Master of Disaster), men det är mer för folk som redan har yrkeserfarenhet och vill gå djupare.
   
  Hoppas det hjälper!
  Hälsningar
   
  www.evaluation.msf.org
   

  • : Tack så hemskt mycket för alla tips! Jag håller på och kollar upp Uppsalas master nu och förstår inte riktigt varför deras program i Humanitarian Action hålls av teologiska institutionen?
  • Anna : Men... ställ frågor direkt till de utbildningsansvariga - om varför programmet ges av teologiska institutionen... :) hoppas de kan ge svar och förklaring! :) Jag tänkte på en sak: du vet väl att det är OAVLÖNAT arbete som man gör för Läkare utan gränser? jag man kan få mat och tak över huvudet (i bästa fall) men man får ej ut någon lön när man som läkare eller psykolog åker ut till kris- eller krigsdrabbare områden? Det vet du säkert om själv, men jag tänkte bara påminna lite om det... så att man måste ha råd, så att säga. :) De flesta lärare, sjuksköterskor och psykologer jobbar t.ex i 2 år i Sverige och sparar pengar; sedan tar tjänstledigt i ett år och jobbar utan lön för läkare utan gränser, det är det absolut vanligaste. Läkare utan gränser, Amnesty och andra liknande organisationer har tyvärr inte råd att betala ut löner. De har några väldigt få anställda, typ kanslister/administratörer och samordnare som t.ex kan "sitta" i Frankrike (för Läkare utan gränser, t.ex finns de i Frankrike) och alla de andra arbetar på "ideell basis", dvs utn lön.
  • : Jag tänkte att du som SYV visste om programmet som ni rekommenderade till mig kommer innehålla teologi då detta inte är något jag vill studera.
  • Anna : Ingen SYV kan allt om alla program. Det finns ju tusentals program! :) Om just ett specifikt program är det alltid bättre att fråga dem som jobbar just med det programmet. :) Du kan också se på Kursinnehåll - vad för kurser programmet innehåller. Maila annars sina frågor till studievägledare på just den institutionen där programmet ges. Jag har nu pratat med en person som arbetar med att utbilda blivande psykologer, som högskolelärare och som säger att han inte känner alla de olika masterprogram, inte ens i Sverige och så jobbar han dagligen med att utbilda just psykologer! Men han säger att det är omöjligt att hålla reda på alla de olika utbildningar... att man får "googla" sa han och kontakta den utbildningen som verkar vara intressant. Lycka till! :)
  Läs alla kommentarer
  Anna SYV på FrågaSYV

  Hejsan,

  vi fick nu svar från en studievägledare på psykologprogrammet på Lunds universitet som lyder:

  "Utbildningsvägen till psykologyrket ser olika ut beroende på vilket land hon tänker att hon vill utbilda sig i sig i. Om hon tänker på Sverige så måste hon fortsätta studierna vid ett psykologprogram för att kunna bli legitimerad psykolog. Är det Storbritannien som hon tänker utbilda sig i rekommenderar jag hon tittar närmare The British Psychological Society`s (BPS) hemsida, där finns information om vilka utbildningar som ackrediterade och hur psykologyrket är reglerat i Storbritannien: http://beta.bps.org.uk/
   
  Jag är dock osäker på vilken typ av kompetens som efterfrågas i just krigszoner, kanske Psykologer utan gränser kan svara på detta: http://www.psykologerutangranser.se/
   
  Artikel som delvis beskriver arbetet som psykolog i läkare utan gränser: http://www.kmagasin.se/artikel/bortom-bergen/3/ ".
   

  Läkare utan gränser ger följande information:
  det viktigaste är Arbetslivserfarenhet. Det krävs 2 års arbete som psykolog innan man kan få jobba som psykolog för Läkare utan gränser. Se gärna information på hemsidan här>>

  Ännu ett svar, se om det blir till hjälp:

  "Gläder mig att studenten siktar på att arbeta för Läkare utan gränser som gör en fantastisk insats!
   THS har liksom Uppsala universitet en masterutbildning i mänskliga rättigheter. Den ger viktiga verktyg för att jobba med dessa frågor i Sverige och internationellt. Men för denna student håller jag med Läkare utan gränser om att global hälsa/internationell hälsa alternativt humanitarian action verkar vara mest användbart. Läkare utan gränser jobbar ju specifikt inom konfliktområden och det måste vara viktigt att skaffa sig konkret och handfast kunskap om folkhälsa, epidemier, katastrofberedskap mm och om hur man ska arbeta i krigssituationer. Hälsa studenten lycka till med utbildningen och framtiden!"
   

  Och ännu ett svar från en person som arbetar för Läkare utan gränser:

  Här kan man läsa om de krav vi ställer på psykologer på svenska: https://lakareutangranser.se/psykolog och på engelska https://lakareutangranser.se/psychologist
   
  Ett kort svar är att det framför allt är yrkeserfarenhet man har nytta av, speciellt om man arbetat med barn eller flyktingar. Det är framför allt genom att tillämpa sina yrkeskunskaper som man kan bidra i våra projekt. Därför har specifika utbildningsprogram en underordnad betydelse, även om att kunskap om krispsykologi förstås är väldigt nyttigt.
   
  Här skriver vår erfarna psykolog om sitt arbete i sin blogg: http://blogs.msf.org/en/staff/authors/minja-westerlund?qt-author_tab=1#qt-author_tab
   
  Hoppas dessa länkar är till nytta.
   

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej
  jag fick nu tips från en person som är ganska bra insatt i branschen. Han ger följande råd:

  Du kan välja att söka till det europeiska masterprogrammet i humanitära insatser, NOHA - Network on Humanitarian Action, som (om programmet är nu som det var förr) - som under en del av programmet har en fördjpningsdel med den inriktning som din psykologutbildning skulle kunna bli mycket användbar för.

  Programmets hemsida är: http://www.nohanet.org/

  Hoppas detta kan hjälpa till,

  ha det bra
  M. :)

  Studie- och yrkesvägledare
  Julia SYV på FrågaSYV

  Hejsan, jag fick nu svar som jag hoppas tillför ngt. - trots att det är delvis uppreppning av de tidigare svaren, men se ändå nedan:

  Vilken otroligt insats att personen försöker jobba för läkare utan gränser.

  Hon kan troligtvis försöka söka masterprogram i exempelvis humanitära insatser eller liknande på antagning.se och förhoppningsvis att hon hittar något program som passar. Om den sökande tänker på att läsa i Sverige, måste hon fortsätta studierna/ansöka vid ett psykologprogram för att kunna bli legitimerad psykolog. Om den sökanden önskar att läsa i Storbritannien så är jag tyvärr inte insatt inom utlandsstudier men hon kan möjligen vända sig till The British Psychological Society`s (BPS) hemsida för att ta del på mer http://beta.bps.org.uk/

  På nedan bifogade länk kan den sökande ta del på vilka krav som ställs på psykologer för att jobba för läkare utan gränser. https://lakareutangranser.se/psykolog

  Slutligen skulle jag rekommendera personen att vända sig till läkare utan gränser för att ta reda på vilka kompets som behövs inom området.

  Hopas att mitt svar hjälper en bit på vägen, lycka till!

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Enligt Läkare utan gränsers hemsida så kräver de följande för att arbete som psykolog i fält:
  KRAV PSYKOLOG I FÄLT
  Psykologutbildning
  Avslutad PTP
  Två års erfarenhet inom relevant område, till exempel:
  - barn, ungdomar
  - terapier
  - flyktingfrågor
  Du måste alltså först bli psykolog<< och sedan arbeta minst två år som psykolog (eller tre år om PTP<< räknas separat) innan det kan vara aktuellt att arbeta för Läkare utan gränser.

  Daniel SYV

  Hej på dig!

  Jag funderar på om du kanske bör ha några särskilda språkkunskaper, beroende på i vilken region du vill verka(tjänstgöra). Vill du verka i t.ex. fransktalande länder i Afrika är det kanske en bra idé att kunna franska. På läkare utan gränser - hemsidan står det också att de är speciellt intresserade av personal som kan franska.


   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga