Coco 48 år
  Hej,
  Vår dotter går i 8:an och vill sluta med Tyska. Jag har tre frågor:
  1. Hur påverkar det behörigheten att söka till gymnasiet?
  2. Finns det något ämne på högstadiet som kan ersätta språkvalet och som ger motsvarande meritpoäng? Jag har förstått att de elever på hennes skola som inte läser ett andra språk går på en lektion där de får stödundervisning i Sv/Eng, jag känner mig tveksam till de lektionerna då de saknar struktur/mål/betyg.
  3. Vilka fem ämnen utöver svenska, engelska och matematik är det man behöver ha godkänt i från grundskolan?

  Tack på förhand!

  1 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Coco,
  jag skall försöka svara på dina frågor men återkom om jag missar ngt eller om du får följdfrågor, OK?

  Här kommer mina svar:
  1. om man slutar med Tyska i 8:an, påverkar det INTE behörighet att söka till gymnasiet;
  2. det finns inget ämne på högstadiet som PÅ SAMMA SÄTT ersätter språkvalet och ger MOTSVARANDE meritpoäng ***;
  3. Behörighet till gymnasiet:
  till alla program behöver man vara godkänd i Svenska /eller svenska som andra språk/, Engelska och Matematik +
  till Yrkesförberedande program /som till exempel Hotell/Turism eller Vård/Omsorg/ behöver man även betyg i fem andra VALFRIA grundskoleämnen;
  till Högskoleförberedande program är det lite olika:
  till Estetiska är det 9 st. valfria ämnen
  till Teknik & Naturvetenskapsprogrammet är det Fysik, Kemi, Biologi + 6 st. valfria ämnen
  till Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomi & Humanistiska är det Geografi, Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap + 5 st. valfria ämnen.

  *** Språkval /i din dotters fall - Tyska/ skulle vara den 17-de ämne och de poängen "plussas på" till de poängen som man får i 16 grundskoleämnen. Exempel: en elev får betyg E alla kurser på grundskolan och har även fått betyg i Tyska. För betyg E får eleven 10 poäng per kurs. Den eleven får 170 poäng att konkurrera med i stället för 160 som hen annars skulle få /om hen inte fick betyg i Tyska/.
  "Ersätta" kan man på sätt och vis med Modersmål. Om man får betyg i Modersmål, som inte kan vara den 17-de ämne, men man kan ta betyg i Modersmål i stället för betyg i ett av de övriga ämnena - med i beräkningen.
  Exempel: en elev får betyg B i Modersmål och alla övriga betyg är D och ett betyg /i t.ex. Kemi är E/.
  Då räknar man "som om eleven fick B i Kemi" - vilket i detta fallet höjer Mtv /meritvärde, som man konkurrerar med om gymnasieplatserna/ med 7,5 poäng.
  FÖRDELAR MED ATT FORTSÄTTA LÄSA TYSKA:
  om din dotter får minst E i Tyska från vårterminen på grundskolan finns det två klara fördelar:
  1. hon får Tyska som det 17-de ämne och får minst 10 extra poäng i konkurrensen om en gymnasieplats;
  2. om din dotter fortsätter sedan läsa Tyska på gymnasiet /oavsett vilket program hon går/ - läser hon "högre kurser" än nybörjarkurs och kan få MERITPOÄNG till gymnasiebetyg /i Moderna språk får man Meritpoäng på gymnasiet från steg 3/.
  Elever som läser Modernt språk från å k 6 i grundskolan och fortsätter med samma språk oavbrutet /och får godkända betyg/ - börjar med steg 3 på gymnasiet. Och om de läser även steg 4 - får de max antal Meritpoäng i Moderna språk.
  Här http://www.gymnasieguiden.se/informeras/meritpoaeng-meritkurser-omradeskurser kan du läsa reglerna kring Meritpoäng som gäller vid konkurrensen om en plats på en högskoleutbildning.
  ***************
  I fall man inte planerar söka till högskola/universitet, behöver man inte tänka på Meritpoäng till högskola, dock är det fördelaktigt att ändå få betyg i språkval från grundskolan /om betyget är högre än F/ - för att den ger extra poäng i konkurrensen om en plats på gymnasiet.

  Jag hoppas att jag svarade på alla frågor som du ställde nu. Som sagt, är du välkommen att ställa nya frågor. Det också bra att ställa samma frågor och då försöker jag förklara tydligare.

  Vet ej vilket gymnasieprogram din dotter vill söka på gymnasiet. Om det skulle vara så att hon vill gå Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Humanistiska eller Ekonomiprogrammet -
  då ingår Moderna språk som MINST en obligatorisk kurs i de programmen, vilket betyder att man måste läsa Moderna språk för att kunna få ut Gymnasieexamen. Moderna språk på gymnasiet får ersättas av Modersmål, men modersmål ger inga Meritpoäng i konkurrensen till högskolan. För att kunna läsa Modersmål på gymnasiet, måste man läsa Svenska som Andra språk /och inte Svenska/ på gymnasiet och för det måste man ha fått betyg i SAS /och inte Svenska/ från grundskolan.

  Hoppas att det inte blev en för krånglig förklaring! *L*
  Lycka till med studier önskar jag din dotter!
  Mikael SYV
  Hej igen, jag tänkte bara förtydliga lite mer: i fall eleven lägger mycket tid och ork på extra språk och skulle t.ex. få högre betyg i andra ämnen genom att "släppa" Tyska /i detta fallet/, kan man vinna poäng på det. Säg att din dotter skulle få F i Tyska från vårterminen i å k 9 /värsta scenario!!!/ - då får hon "noll" poäng för det. Om hon får E i tyska ger det 10 extra poäng, men om hon i stället lägger tid på andra ämnen och höjer betyg från D till C eller från C till B i minst fyra ämnen, vinner hon 10 p. på den höjningen - så det går i så fall "på ett och ut"... men skulle hon höja betyg från E till D i fem ämnen genom att skifta tid och ork på dem från Tyskan - vinner hon 2,5 Mtv i konkurrensen om en gymnasieplats.
  Bästa hälsningar
  Mikael SYV
  • Coco Följdfråga: de elever som valt bort moderna språk blir därmed utan de extra 10 poängen som språkvalet ger? Det finns alltså inga andra kurser på högstadiet man kan ta?
  • Mikael Ja, det stämmer! 10 poäng får man för E-betyg, om man skulle få A-betyg i Tyska t.ex. från vårterminen i å k 9, får man 20 extra poäng, för C får man 15 extra poäng. Inget annat ämne kan ersätta språkval. Man får givetvis läsa Franska eller Spanska i stället för Tyska. Just VILKET SPRÅK, spelar ingen roll. :-)
  • Coco Jag förstår, tack för bra svar.
  • Mikael Har du sett att jag har utökat mitt svar till dig? Känner du någon annan som har frågor om studier, tipsa om oss! :-)
  • Mikael Tillägg: det går bra att börja med ett nytt språk på gymnasiet, oavsett om man läste språkval på grundskolan eller ej. Då läser man Moderna språk 1 och kan läsa flera Moderna språk 1 samtidigt eller en efter varandra - t.ex. Franska 1 och Spanska 1 - samtidigt eller efter varandra. Meritpoäng som ger fördelar i konkurrensen till högskolan får man först från Moderna språk, steg 3.
  • Coco Tack Mikael, ja du gav mig många bra saker att ta med i beslutet. Jag har även varit i kontakt med hennes skola och försökt få reda om man kan ersätta språklektionerna med stödundervisning i andra ämnen (det var väldigt begränsat med valmöjligheter). Ditt sista tillägg hade jag redan listat ut, jag insåg även att språkstudier på gymnasienivå även utökar valmöjligheten bland högskoleutbildningar om man vill sikta så långt.
  • Anna Vi på Fragasyv.se är glada om våra svar blir till hjälp! Hör av dig om du har andra frågor. Känner du någon elev eller föräldrar, som undrar ngt., tipsa om oss. Trevlig helg! Anna Fragasyv.se
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  • Kimberly 19 år

   Måste man läsa kurser på samma skola?

   Hej, om man väljer att läsa fristående kurser på högskola/universitet måste man då läsa kurserna på samma skola eller går det att blanda om man nu väljer att läsa dessa kurser på distans?

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Jonas 20 år

   Fortfarande reserv efter andra antagningsbeskedet, Vad kan jag göra?

   Hej! Jag blev 2:a som reserv i första antagningsbeskedet, nu efter andra står jag fortfarande som reserv, är det något mer jag kan göra än att bara sitta och vänta?Tack //Jonas

   Anna SYV: Hej Jonas, som RESERV är du beroende av vad de antagna bestämmer sig för: om de ska använda sina platser eller tackar Nej.Du kan dock alltid kontakta Antagning.se som... Läs hela svaret
  • Kimberly 19 år

   Finns det några fristående kurser som kan vara bra att läsa?

   Jag kommer till hösten inte att läsa något program på högskola men jag har hört att det kan vara bra att läsa och kolla in lite fristående kurser. Min fråga är då om det finns vissa kurser som man kan dra mycket nytta av in i framtiden oavsett vilket yrke man utbildar sig i eller arbetar med.

   Anna SYV: Hej Kimberly,Det finns väldigt många olika kurser som är bra att läsa inför framtiden. Om du vill börja läsa under höstterminen 2020, måste du nu se... Läs hela svaret
  • Alexander 21 år

   Krävs matematik 5 för någon utbildning?

   Hej! Jag har nyligen studerat tekniskt basår på Kth och kom tyvärr inte in på den civilingenjörslinjen som jag ville in på. Därför tänkte jag att studera matematik 5 och matematik specialisering på komvux. Jag blev nekad av kommunen för att de tog bara emot folk som som tidigare hade fått icke...

   Liselotte Johansson: Hej,så vitt jag vet så finns det inte någon svensk högskoleutbildning som för särskild behörighet skulle kräva matematik 5 eller specialisering.Det finns utbildningar... Läs hela svaret
  • Adnan 19 år

   Hur påverkar mitt meritvärde om jag läser i komvux?

   Hej, jag har exambevis från gymnasiet och har aldrig läst matte 3 men jag behöver det för att komma in i ekonomprogrammet. Om jag läser matte 3 i komvux kommer det påverka mitt meritvärde?

   Liselotte Johansson: Hej Adnan!Du måste få godkänt betyg i matte 3 om du vill bli behörig komma in på ekonomiprogrammen på de svenska lärosätena. Och du vinner på att få... Läs hela svaret
  • Adnan 19 år

   Hur ska jag höja mitt meritvärde?

   Hej, jag har examenbevis från samhällsprogrammet. För att komma in den utbildningen jag vill ha behöver jag höja mitt poäng. Jag gick inte ut gymnasiet med något F och har 2,5 meritpoäng. Jag undrar då förutom att göra prövningar kan man läsa till nåt kurs i komvux för att byta ut kurs från...

   Liselotte Johansson: Nej, inga kurser från examensbeviset får bytas ut. Du kan räkna in betygen i matematik 1a och 2a (i stället för 1b och 2b) in i ditt jämförelsetal. Det brukar vara lättare... Läs hela svaret
  • Henrik 20 år

   Hur mycket per vecka är 7,5p och 15p kurser?

   Hej, Jag har till hösten sökt några enstaka kurser. Jag kom in på ett antal kurser men det landade i att jag tackade ja till två kurser som jag fann intressanta. Grejen är den att jag inte vill lägga för mycket arbetsbörda på mig i höst då jag ska göra andra saker som exempelvis jobba. Dessa...

   Milla SYV: Hej!Jag gissar på att kurserna du kom in på är högskole-/universitetskurser, stämmer det? Poängen och timmar räknas nämligen olika, beroende på vilken skolform det... Läs hela svaret
  • Enok 17 år

   Räknas alla betyg från kurserna i högskole ansökan?

   Om jag får E i matte1c och sedan får A i matte 3C räknas då mitt E in i ansökan till högskolan.

   Milla SYV: Ja, betygen i kurserna från alla tre år på gymnasiet räknas in i ditt jämförelsetal(snittbetyget). Undantaget är betyget i kursen gymnasiearbete, som är en... Läs hela svaret
  • Helen 19 år

   Behöver man kursen idrott och hälsa 1 när man söker juristprogrammet?

   Hej, jag har precis tagit student men har för lågt meritvärde för att komma in på juristprogrammet. Kan jag läsa en annan kurs och sedan byta ut den mot idrott och hälsa 1 eftersom det är ganska svårt att hitta en skola som erbjuder...

   Milla SYV: Hej Helen!I examensbeviset får ingenting ändras. För att höja ditt meritvärde behöver du skaffa dig fler meritpoäng (om du inte redan har max)... Läs hela svaret
  • Emelie 18 år

   Vilken utbildning skall jag gå för Mark och exploaterings ingenjör?

   Hej! Jag har under en lång tid velat bli mark och exploaterings ingengör inom lantmäteri. Jag är dock lite osäker på vad som krävs för utbildning. Måste man gå en ingengörsutbildning för att just bli mark och exploaterings...

   Anna SYV: Hej Emelie, den rekommenderade utbildningen är i första hand Civilingenjör med lantmäteriinriktningen. Civilingenjörsprogrammen är i Sverige 5-åriga och... Läs hela svaret
  • Emil 19 år

   hur nära inpå universitetsansökan kan jag studera en meritkurs?

   Under det kommande året kommer jag studera ett tekniskt basår. Jag vill även studera engelska 7 för den extra meriten. Jag tänkte välja att plugga engelska 7 på vårterminen eftersom jag har färre kurser på basåret den terminen....

   Julia SYV: Hej Emil,för att betyget ska räknas in inför ansökan till en svensk högskoleutbildning måste det vara synligt för personal på Antagning.se senast sista... Läs hela svaret
  • Jesper 23 år

   Jobb- och utbildningsmöjligheter?

   Hej, Jag har funderingar, kring jobb och framtid. Gick hotell och turism(inriktning hotell och konferens) i gymnasiet och har arbetat i en klädbutik sen studenten(sammanlagt ca 3.5år). Vad finns det för jobbmöjligheter utan att gå en utbildning(exklusive utbildning man får genom jobb)? Samt...

   Julia SYV: Hejsan, jag vet inte om du på gymnasiet fick godkända betyg i svenska 2,3 och engelska 6. Det är kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskola/universitet. Om du inte... Läs hela svaret
  • Kalle 19 år

   Kan jag tillgodoräkna meritpoäng om jag läser engelska 7 på distans?

   Hej! Jag funderar på att läsa engelska 7 på distans för att kunna tillgodoräkna en meritpoäng till urvalsgruppen BII i högskoleantagningen. Kan jag tillgodoräkna denna meritpoäng ifall jag läser kursen på distans eller måste jag...

   Julia SYV: Hej Kalle,det går bra att få betyget genom att läsa på distans. Betygen man får genom att läsa i klassrum, på distans - eller om man får... Läs hela svaret
  • Daniel 20 år

   Naturvetenskapligt basår utan studieexamen ?

   Hej ! Jag har läst på naturvetenskapsprogrammet , med riktning natur natur. Jag har F, i fysik 2 och matte 5 , sammanlagt blev det 2400 Poäng och jag har läst ett ämnen för lite. Jag insåg efter jag kompletterad upp vissa ämnen att det behövdes...

   Julia SYV: Hej Daniel,Naturvetenskapliga "basår" (och basterminer) kan finnas inom olika skolformer: på komvux, på folkhögskolorna och på högskolor-universitet.Högskolor och universitet... Läs hela svaret
  • Anna 18 år

   Hur ska jag höja min meritpoäng med hjälp av modersmål?

   Hej! Jag går det sista året på naturprogrammet och läser mitt modersmål som tre utökade kurser. Jag undrar hur jag ska lägga mina kurser för att få ett så högt meritvärde som möjligt. Som individuellt val har jag läst...

   Julia SYV: Hej Anna,betyg i kurser som i examensbeviset är markerade med "U" (utökat program) räknas in i jämförelsetalet i två fall: om kursen krävs för särskild... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga