Coco 48 år
  Hej,
  Vår dotter går i 8:an och vill sluta med Tyska. Jag har tre frågor:
  1. Hur påverkar det behörigheten att söka till gymnasiet?
  2. Finns det något ämne på högstadiet som kan ersätta språkvalet och som ger motsvarande meritpoäng? Jag har förstått att de elever på hennes skola som inte läser ett andra språk går på en lektion där de får stödundervisning i Sv/Eng, jag känner mig tveksam till de lektionerna då de saknar struktur/mål/betyg.
  3. Vilka fem ämnen utöver svenska, engelska och matematik är det man behöver ha godkänt i från grundskolan?

  Tack på förhand!

  1 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Coco,
  jag skall försöka svara på dina frågor men återkom om jag missar ngt eller om du får följdfrågor, OK?

  Här kommer mina svar:
  1. om man slutar med Tyska i 8:an, påverkar det INTE behörighet att söka till gymnasiet;
  2. det finns inget ämne på högstadiet som PÅ SAMMA SÄTT ersätter språkvalet och ger MOTSVARANDE meritpoäng ***;
  3. Behörighet till gymnasiet:
  till alla program behöver man vara godkänd i Svenska /eller svenska som andra språk/, Engelska och Matematik +
  till Yrkesförberedande program /som till exempel Hotell/Turism eller Vård/Omsorg/ behöver man även betyg i fem andra VALFRIA grundskoleämnen;
  till Högskoleförberedande program är det lite olika:
  till Estetiska är det 9 st. valfria ämnen
  till Teknik & Naturvetenskapsprogrammet är det Fysik, Kemi, Biologi + 6 st. valfria ämnen
  till Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomi & Humanistiska är det Geografi, Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap + 5 st. valfria ämnen.

  *** Språkval /i din dotters fall - Tyska/ skulle vara den 17-de ämne och de poängen "plussas på" till de poängen som man får i 16 grundskoleämnen. Exempel: en elev får betyg E alla kurser på grundskolan och har även fått betyg i Tyska. För betyg E får eleven 10 poäng per kurs. Den eleven får 170 poäng att konkurrera med i stället för 160 som hen annars skulle få /om hen inte fick betyg i Tyska/.
  "Ersätta" kan man på sätt och vis med Modersmål. Om man får betyg i Modersmål, som inte kan vara den 17-de ämne, men man kan ta betyg i Modersmål i stället för betyg i ett av de övriga ämnena - med i beräkningen.
  Exempel: en elev får betyg B i Modersmål och alla övriga betyg är D och ett betyg /i t.ex. Kemi är E/.
  Då räknar man "som om eleven fick B i Kemi" - vilket i detta fallet höjer Mtv /meritvärde, som man konkurrerar med om gymnasieplatserna/ med 7,5 poäng.
  FÖRDELAR MED ATT FORTSÄTTA LÄSA TYSKA:
  om din dotter får minst E i Tyska från vårterminen på grundskolan finns det två klara fördelar:
  1. hon får Tyska som det 17-de ämne och får minst 10 extra poäng i konkurrensen om en gymnasieplats;
  2. om din dotter fortsätter sedan läsa Tyska på gymnasiet /oavsett vilket program hon går/ - läser hon "högre kurser" än nybörjarkurs och kan få MERITPOÄNG till gymnasiebetyg /i Moderna språk får man Meritpoäng på gymnasiet från steg 3/.
  Elever som läser Modernt språk från å k 6 i grundskolan och fortsätter med samma språk oavbrutet /och får godkända betyg/ - börjar med steg 3 på gymnasiet. Och om de läser även steg 4 - får de max antal Meritpoäng i Moderna språk.
  Här http://www.gymnasieguiden.se/informeras/meritpoaeng-meritkurser-omradeskurser kan du läsa reglerna kring Meritpoäng som gäller vid konkurrensen om en plats på en högskoleutbildning.
  ***************
  I fall man inte planerar söka till högskola/universitet, behöver man inte tänka på Meritpoäng till högskola, dock är det fördelaktigt att ändå få betyg i språkval från grundskolan /om betyget är högre än F/ - för att den ger extra poäng i konkurrensen om en plats på gymnasiet.

  Jag hoppas att jag svarade på alla frågor som du ställde nu. Som sagt, är du välkommen att ställa nya frågor. Det också bra att ställa samma frågor och då försöker jag förklara tydligare.

  Vet ej vilket gymnasieprogram din dotter vill söka på gymnasiet. Om det skulle vara så att hon vill gå Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Humanistiska eller Ekonomiprogrammet -
  då ingår Moderna språk som MINST en obligatorisk kurs i de programmen, vilket betyder att man måste läsa Moderna språk för att kunna få ut Gymnasieexamen. Moderna språk på gymnasiet får ersättas av Modersmål, men modersmål ger inga Meritpoäng i konkurrensen till högskolan. För att kunna läsa Modersmål på gymnasiet, måste man läsa Svenska som Andra språk /och inte Svenska/ på gymnasiet och för det måste man ha fått betyg i SAS /och inte Svenska/ från grundskolan.

  Hoppas att det inte blev en för krånglig förklaring! *L*
  Lycka till med studier önskar jag din dotter!
  Mikael SYV
  Hej igen, jag tänkte bara förtydliga lite mer: i fall eleven lägger mycket tid och ork på extra språk och skulle t.ex. få högre betyg i andra ämnen genom att "släppa" Tyska /i detta fallet/, kan man vinna poäng på det. Säg att din dotter skulle få F i Tyska från vårterminen i å k 9 /värsta scenario!!!/ - då får hon "noll" poäng för det. Om hon får E i tyska ger det 10 extra poäng, men om hon i stället lägger tid på andra ämnen och höjer betyg från D till C eller från C till B i minst fyra ämnen, vinner hon 10 p. på den höjningen - så det går i så fall "på ett och ut"... men skulle hon höja betyg från E till D i fem ämnen genom att skifta tid och ork på dem från Tyskan - vinner hon 2,5 Mtv i konkurrensen om en gymnasieplats.
  Bästa hälsningar
  Mikael SYV
  • Coco Följdfråga: de elever som valt bort moderna språk blir därmed utan de extra 10 poängen som språkvalet ger? Det finns alltså inga andra kurser på högstadiet man kan ta?
  • Mikael Ja, det stämmer! 10 poäng får man för E-betyg, om man skulle få A-betyg i Tyska t.ex. från vårterminen i å k 9, får man 20 extra poäng, för C får man 15 extra poäng. Inget annat ämne kan ersätta språkval. Man får givetvis läsa Franska eller Spanska i stället för Tyska. Just VILKET SPRÅK, spelar ingen roll. :-)
  • Coco Jag förstår, tack för bra svar.
  • Mikael Har du sett att jag har utökat mitt svar till dig? Känner du någon annan som har frågor om studier, tipsa om oss! :-)
  • Mikael Tillägg: det går bra att börja med ett nytt språk på gymnasiet, oavsett om man läste språkval på grundskolan eller ej. Då läser man Moderna språk 1 och kan läsa flera Moderna språk 1 samtidigt eller en efter varandra - t.ex. Franska 1 och Spanska 1 - samtidigt eller efter varandra. Meritpoäng som ger fördelar i konkurrensen till högskolan får man först från Moderna språk, steg 3.
  • Coco Tack Mikael, ja du gav mig många bra saker att ta med i beslutet. Jag har även varit i kontakt med hennes skola och försökt få reda om man kan ersätta språklektionerna med stödundervisning i andra ämnen (det var väldigt begränsat med valmöjligheter). Ditt sista tillägg hade jag redan listat ut, jag insåg även att språkstudier på gymnasienivå även utökar valmöjligheten bland högskoleutbildningar om man vill sikta så långt.
  • Anna Vi på Fragasyv.se är glada om våra svar blir till hjälp! Hör av dig om du har andra frågor. Känner du någon elev eller föräldrar, som undrar ngt., tipsa om oss. Trevlig helg! Anna Fragasyv.se
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  • Andreas 16 år

   Hur gör jag ett individuellt val?

   Hej. Jag undrar hur man gör ett individuellt val till gymnasiet. Historia 1a2 i mitt fall

   Milla SYV: Om din gymnasieskola kan erbjuda läsa den kursen, borde SYV på skolan skriva in den i din individuella studieplan; gå prata med SYVen om det.
  • Emil 20 år

   Jag behöver matematik 3c för behörighet men kan ej söka det på komvux?

   Hej! Jag ska hålla mig kort och konsist. Jag har godkänt betyg i matematik 3b men programmet jag vill studera på högskolan kräver 3c som behörighet men när jag försöker söka matematik 3c på komvux så blir jag ej antagen eftersom jag redan har godkänt betyg i matematik 3b. Måste jag läsa...

   Milla SYV: Du kan läsa matte 4; du kan också se om du kan göra prövning i matte 3c och du kan  vända dig till rektorn på komvux för att förklara... Läs hela svaret
  • Sara 19 år

   Universitetsutbildning?

   Hej, Jag läser tredje året på gymnasiet, samhällsvetenskapliga programmet. Snart ska jag söka universitets utbildning, och områdena som intresserar mig är ekonomi och administration, ekonomi, juridik och ledarskap. Problemet är att när jag har tittat på yrkena som faller under de här...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Adi 29 år

   Matte 2b F i betyg?

   Hej! jag är intresserad av ett program på högskolan och det krävs matte 2 i programmet. min fråga är vad händer om jag får F i kursen? får jag ansöka till programmet även om jag får F i matte 2? ellermåste jag får minst E för att bli behörig till programmet?

   Milla SYV: Det krävs godkänt betyg- alltså E eller högre. 
  • Fatemeh 16 år

   Frågan om gymnasiet?

   Hej! Jag vill läsa samhällsprogrammet och jag bor i sverige nästan ett och halv år och jag har inte fått betyg i sjuan och åttan för att jag har börjat skolan från nian i Sverige. Och min lärare kräver att jag ska göra provet som de andra har gjort i sjuan och åttan. Kan man komma in eller...

   Milla SYV: Om du får möjlighet att läsa ännu ett år på grundskolan är det en stor fördel: du får bättre kunskapsgrund inför fortsatta studier.  Behörighet till gymnasiet - se info... Läs hela svaret
  • Sara 41 år

   Moderna språk i årsk 6?

   Min dotter har läs o skrivsvårigheter. Jag vill att hon väljer bort Tyska. Enligt specped är det typ livsavgörande o absolut inget man ska välja bort. Är det verkligen så allvarligt redan i årsk 6? Vad är det som gäller för min dotter nu o framöver i högstadiet o gymnasiet ang moderna språk?

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Sofia 27 år

   Fristående kurser eller program?

   Hej! Jag läser just nu personalvetarprogrammet och trivs med programmet men inte med kurskamraterna eller den nya staden jag flyttat till. Jag har precis läst klart min första kurs. Jag funderar på att hoppa av och istället söka fristående kurser till en examen. Men undrar om arbetsgivare...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Ali 23 år

   Göra prövning i mod- språk 4 istället för 3?

   Hej. Jag vill göra prövning i mitt modersmål (Dari-moderna språk) och undrar om jag får göra prövning i Dari steg 4 och hoppa av steg 3? Jag läste språket i gymnasiet men inte som moderna språk utan modersmål. Tack på...

   Milla SYV: För att göra prövningar när du inte längre är gymnasieelev, behöver du inte uppvisa några betyg eller bevis på att du läste ngn kurs; hitta bara var du kan... Läs hela svaret
  • T 18 år

   Måste jag ha praktik?

   Går 2:a året på gymnasiet nu på frisörlinjen och undrar om man verkligen måste ha praktik? Mår dåligt över att behöva sticka dit och vill inte behöva känna så i 3 terminer till.. Vill inte längre bli frisör...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • S 16 år

   Individuell val som?

   .

   Milla SYV: Om läraren har underlag för att sätta betyg kommer hen göra det även om du hoppar av; det kan då bli F i betyget... om du hoppar av en kurs och du endast läser på heltid blir du av med... Läs hela svaret
  • Sofia 27 år

   Läsa fristående kurser och sen söka personalvetare?

   Hej! Kan man ha läst 150 hp (ex psykologi a, psykologi b, psykologi c, arbetsrätt, företagsekonomi) och sedan söka till personalvetarprogrammet och endast läsa den första kursen som är sociologi a och få en personalvetar examen? Kommer det stå på pappret då att jag följt programmet för...

   Milla SYV: Du måste göra planering tillsammans med syv på det lärosäte där du vill ta ut din examen. För kandidatexamen krävs bl a godkänd kandidatkurs. I... Läs hela svaret
  • Kristian 18 år

   Finns ett tak för hur många meritpoäng man kan få från mattekurser?

   jag går i tvåan och ska göra mitt individuella val och programfördjupning snart. Jag läste moderna språk 3 så jag har redan 0,5 meritpoäng. Jag har planerat att läsa både matte 5 och specialisering i trean vilket borde ge mig ytterligare 1,5 meritpoäng om jag söker en utbildning som kräver matte...

   Milla SYV: Från matten kan man få Max 1,5 meritpoäng. Se även gymnasieguiden.se/merit
  • Elin 24 år

   Hur kan jag komplettera min personalvetarexamen till SYV?

   Hejsan! Jag är utbildad personalvetare (Mittuniversitetet) men har sedan jag arbetde med praktikelever under min VFU på en HR-avdelning börjat tänka mer och mer på SYV-yrket. Jag vill helt enkelt sadla om! Jag sökte till det överbryggande kursprogrammet till SYV (Umeå universitet) men kom...

   Milla SYV: Studie-& yrkesvägledare är ett av de många yrke där det ej finns absoluta krav på exakt utbildning utan arbetsgivaren får anställa vem hen vill/ sök... Läs hela svaret
  • L 19 år

   Vilka meritvärde räknas med i meritpoängen?

   Hej! Jag har funderat på att läsa ekonomie kandidatprogrammet i antigen Uppsala eller Göteborg. Jag har läst matte 2, matte 3, tyska 3 och tyska 4 som sammanlagt ger 2,5 i meritvärde. Jag har för mig att för ekonomie kandidat får man enbart meritvärde för de kurser man INTE behöver läsa....

   Milla SYV: Läs gärna info på Gymnasieguiden.se/merit
  • Pia 53 år

   Hoppa av sista terminen i trean?

   Hej Jag har en dotter som är deprimerad och klarar inte att gå till skolan hon har haft detta i ett år och klarat alla ämnena i skolan problemet är att hon har svårt att ta sig till skolan och att vara för hon klarar av att plugga hemma och lämna in uppgifter Hur kan man göra för att slippa...

   Milla SYV: Boka gärna tid med kurator, skolsköterskan och rektorn. Det är svårt för skolan erbjuda läsa på distans men kanske går att ordna. Ngn automatisk rätt att kräva... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga