Hiba
  Hej
  Jag har en fråga om barnläkare utbildning. Jag går på vård och omsorg men vill plugga vidare till barnläkare och jag fick höra att man ska ha läst matte 3 och 4. Jag undrar hur många år behövs det för att plugga till barnläkare? Vilka behörigheter behövs för att plugga till barnläkare? Hur många poäng krävs? Jag har lite svårigheter med matte så jag är förvirrad över om jag kommer klara plugga till barnläkare
  • : Barnläkare är i grunden läkare. Du behöver betyg i matte 4, kemi-fysik-biologi 2. I princip alla A betyg i alla kurser krävs.
  • : Barnläkare är en SpeciaIistIäkare och du behöver först bIi vanIig Iäkare.

  2 Svar

  Daniel SYV

  Hej Hiba!

  Det som Marina och Jan skriver i sina kommentarer, dvs för att bIi en BarnIäkare>> Iäser man först tiII "vanIig" Iäkare. Sedan kan man speciaIisera sig och en av speciaIiseringar är Barnmedicin.

  Till läkarprogrammet behöver man ha grundläggande behörighet till högskolestudier + godkända betyg i gymnasiala kurser Fysik2, Kemi2, Biologi2 och Matematik 4.

  Se gärna en yrkespresentation Barnläkare>>www.framtid.se

  Ha det bäst!

  Daniel SYV

  • : Behöver jag då ha A betyg i alla kurser eller räcker det med godkänd
  • Anna : Du blir behörig med "bara" Godkända betyg, dvs E betyg räcker för att bIi BEHÖRIG. Sedan måste man konkurrera om utbildningsplats. Det kan man göra med betyg och med resultatet av HögskoIeprovet.
  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Hiba!

  Läkare är ett extremt populärt yrke. Det är många som vill bli läkare, därför bIir konkurrens om utbildningsplatser mycket tuff! Ibland räcker det inte ens med alla A-betyg i alla kurser på gymnasiet, utan man kan tvingas till att lotta ut utbildningsplatser bland dem som har allra de högsta betygen. Om samma konkurrenssituation fortsätter råda framöver - är det ju ingen som vet, men vi tror det blir fortsatt svårt att få plats på läkarprogrammet på samtliga orter i Sverige där det programmet ges.

  Är man behörig, deltar man i konkurrensen. Gör man högskoleprovet, deltar man även i HP_urvalsgruppen.

  Mina råd är därför att

  1. försöka skaffa sig så bra kunskaper och så höga betyg i alla kurser som du kan!

  2. göra högskoleprovet och helst flera gånger!

  3. titta även på andra yrken på www.framtid.se - så kanske du ska hitta ngt. yrke som du också bIir intresserad av, förutom Läkare, alltså? :)

  Bästa hälsningar

  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga