Petter
  Hej,
  Jag skall söka läkarprogrammet. För att bli behörig kompletterar jag med Biologi 2 på komvux samt Engelska 7 för att få meritpoäng.
  Fysik B och Kemi B krävs för behörighet och ligger som utökade kurser i mitt gymnasiebetyg.
  Jag har läst moderna språk steg 4, Matematik E samt Svenska C pga meritpoängen, också dessa som utökade kurser.

  Om jag förstått rätt skall kurser som ger meritpoäng samt kurser som krävs för särskild behörighet räknas med i mitt meritvärde dvs Kemi B, Fysik B, Biologi 2 (från komvux), moderna språk steg 4, Matematik E samt Svenska C. Dock inte Engelska 7 då den är från komvux?

  Min fråga blir således om mina betyg i Kemi B, Fysik B, Biologi 2, Ma E, Svenska C och morderna språk steg 4 räknas med i mitt meritvärde och i så fall hur?

  Byts de ut mot några av mina befintliga kurser som ingår i mitt gymnasietbetyg?

  Eller kommer de betygen att läggas på så istället för att mitt meritvärde är ett snitt av 2500 poäng blir det istället ett snitt av 2950 poäng?
  Då jag gick ett specialprogram har jag inga valbara kurser i mitt betyg, däremot "lokala" kurser.

  Tack!
  • Mikael : Vilket år gick du ut gymnasiet? Fick du Slutbetyg eller Examensbevis? Och i så fall från gymnasiet eller från komvux? Det är olika regler som gäller om man har olika typer av utbildningsdokument.
  • : Hej Mikael. Jag tog studenten 2013 och har därav ett slutbetyg från gymnasiet.

  2 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej!
  du har ännu inte svarat på frågorna som Mikael SYV ställde i en kommentar till din fråga och utan de svaren går inte att svara på din fråga.
  Det är olika regler vad gäller Slutbetyg och Examensbevis. Avgångseleverna från gymnasiet året 2013 läste mot ett Slutbetyg (och de som inte uppfyllde kraven fick ut Samlat betygsdokument). Eleverna på gymnasiet som började år 1 året 2011 och gick ut 2014 läste mot Examensbevis och de som inte uppfyller kraven får ut Studiebevis.
  På komvux är det fortfarande möjligt (i vissa fall) läsa mot ett Slutbetyg (den möjligheten blev förlängd till 1 juli 2021).
  Under alla omständigheter räknas betygen i kurserna som krävs för särskild behörighet in i ditt jämförelsetal.
  Det är svårare med meritpoängen: olika regler om vilka kurser som ger meritpoäng och om betygen räknas in eller inte - för de med slutbetyg och med examensbevis.
  Har du ett slutbetyg, då ger de Nya kurserna (alltså de med betygsskala F-A) dig meritpoäng men betygen räknas inte in i ditt jämförelsetal. Har du däremot examensbevis - då räknas betygen i kurser som ger dig meritpoäng även in i ditt jämförelsetal.
  Det som är "samma för alla" är att max antal meritpoäng är 2,5 och ingen kan få fler.
  Ännu en sak som är "samma för alla" är att i de fall där möjlighet finns att räkna på olika sätt - så räknar Antagning.se till sökandes fördel, alltså bortser från de "onödiga kurserna" som skulle sänka ditt meritvärde, och detta oavsett om du har ett Slutbetyg eller Examensbevis.
  *****
  Du behöver inte heller själv räkna fram ditt meritvärde. Om du ser till att Antagning.se har tillgång till alla dina gymnasiala betyg, kommer de räkna fram ditt meritvärde på det sättet som är mest fördelaktigt för dig. De betygen som är "onödiga", alltså som du inte behövde ha, kommer Antagning.se räkna in endast i fall de höjer ditt meritvärde.
  Vänligen och lycka till!
  Julia

  • :

   Hej Julia, tack så mycket för ditt svar.

   Jag tog studenten 2013 och har således ett slutbetyg från gymnasiet. Som jag förstår dig så kommer betyget Engelska 7 (komvux F-A) inte räknas med. Bara meritpoängen. Däremot betyg från gymnasiet som ger meritpoöng tex. moderna språk steg 4 där jag har betyg IG-MVG räknas med? Biologi 2 (komvux F-A) kommer räknas med i meritvärdet då den krävs för särskild behörighet. Samma gäller Fysik B och Kemi B som ligger som utökade kurser från gymnasiet.

   Där kvarstår då min fråga hur man stoppar in dessa i meritvärdet. Genom att byta ut befintliga kurser så att mitt meritvärde alltid baseras på 2500 poäng. Alternativt att de läggs till och mitt meritvärde baseras då på fler kurser och mer än 2500 poäng.

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hejsan, du kan kommenterat med att du tog studenten 2013 och har ett slutbetyg. I så fall finns reglerna för meritpoängen för dig - på antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasieskolan/slutbetyg-2010-och-framat/meritpoang
  Hur reglerna tolkas och appliceras kan i vissa fall bli en "tolkningsfråga" och det är Antagning.se som har tolkningsföreträde. Läs reglerna på antagning.se och ställ frågor direkt till Antagning.se - är det bästa rådet jag kan ge; detta för att du får svar som gäller till hundra procent.
  För övrigt, så räknas alla kurser från ditt slutbetyg + betygen i de kurser som inte ingår i ditt slutbetyg men som krävs för särskild behörighet till just den högskoleutbildning som du söker till (just då). Du kan få olika meritvärde till olika alternativ du söker på högskolenivå (om dina olika alternativ har olika krav på särskild behörighet).
  Mvh
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga