Kskdk 18 år

  Jag undrar vilka betyg man söker till högskola med. Är det meritpoängen av alla kursen man sammanlagt läst eller är det bara kurserna man behöver för att komma in på just den utbildningen?

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej,
  för att ha en chans att komma in på en svensk högskoleutbildning måste man bli BEHÖRIG (få Grundläggande och Särskild behörighet).
  I betygsgruppen söker man med en siffra som högst kan uppgå till 22.5 som heter MERITVÄRDE. Och så här räknar man fram det meritvärdet:

  Meritvärde = Jämförelsetal + Meritpoäng

  Om man inte har några meritpoäng blir det då Meritvärde = Jämförelsetal
  Jämförelsetal är "snitt" av alla betyg från ditt examensbevis (förutom gymnasiearbete). i GA, gymnasiearbete kan man ej få högre än E, men det betyget räknas inte in. alla andra betyg från examensbeviset från alla 3 årskurser på gymnasiet räknar man snittet på... Exempelvis om man har hälften A och hälften C betyg blir då "snittet" B-betyget och det är = 17.5 i jämförelsetal. Har man alla E-betyg, blir Jmt = 10.0

  Läs ocså gärna Reportage/betyg-pa-gymnasiet
   

  För grundläggande behörighet måste du få ut Examensbevis och ha godkända betyg i svenska 2,3 och engelska 6.
  Särskild behörighet är olika för olika utbildningar.

  Vilka godkända gymnasiebetyg som krävs för särskild behörighet till ett antal utbildningar på högskolenivå, var god se nedan:

  ApotekareBiologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4.

  Arbetsterapeut - Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). 

  Arkitekt - Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Naturkunskap B kan ersättas av Kemi A och Fysik A (Biologi A krävs inte). Naturkunskap 2 kan ersättas av Kemi 1 och Fysik 1a/1b1+1b2 (Biologi 1 krävs inte).

  Biolog - Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4. 

  Biomedicinsk analytiker (ibland förkortas till "BMA") - Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3.  

  Civilingenjör - Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4.

  CiviIekonom - Matematik 3b/3c och SamhäIIskunskap 1b (1a1 + 1a2).

  Dietist - Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / eller godkända betyg i två kurser 1a1+1a2. 

  Djursjukskötare - Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1.

  Farmaceut - Biologi 2, Kemi 2, Matematik 3c.

  Fastighetsmäklare - Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

  Fysioterapeut (f d Sjukgymnast) - Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A15).

  Förskollärare (3,5 år = 210 hp) - Naturkunskap 1b (alt Naturkunskap 1a1+1a2), Samhällskunskap 1b (alt Samhällskunskap 1a1+1a2).

  Journalist - Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2.

  Jurist - Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/ 1a1+1a2.

  Kriminolog - Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c.

  Logoped - Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2.

  Läkare - Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4.

  Marinbiolog - Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4.

  Nutritionist - Särskild behörighet till kandidatprogrammen i nutrition, som finns i Stockholm och på Linnéuniversitetet (i Kalmar) - skiljer sig åt; i Stockholm kräver de samma behörighet som till läkarprogrammet, dvs godkända betyg i Fysik2, Kemi2, Biologi2 och Matematik4.
  På Linnéuniversitetet krävs det lika mycket Fysik och Kemi, som i Stockholm, dvs godkänt betyg på nivå 2, men det räcker med Fysik 1a och Matematik 3c.

  Psykolog - Matematik 2a alt 2b alt 2c & Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2.

  Receptarie -  Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4.

  Sjukgymnast - yrket har bytt namn och heter från 1 januari 2014 Fysioterapeut - Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.

  Sjuksköterska -  Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. 

  Socionom - Matematik 2a alt 2b alt 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2.

  Studie- och yrkesvägIedare - Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.

  Tandhygienist - Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2.

  TandläkareBiologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4.

  Tandtekniker - Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

  Veterinär - Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4.

  För vissa kurser finns det ersättningsmöjligheter, dvs man kan ha godkända betyg i andra kurser i stället. Här kan man se vilka generella ersättningsmöjligheter finns för kurser i Biologi och Naturkunskap.

   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga