. 17 år
  Hej. Jag är sverigefinne eftersom att min mormor kom hit som krigsbarn med sin bror. (Känner mig dock mest svensk såklart)
  Efter att de återvänt till Finland och gått klart skolan flyttade de tillbaka till sin svenska fosterfamilj.
  Då i sverige försökte man försvenska minoritetsfolk och det var inte accepterat att prata finska / visa att man var från Finland. Detta har lett till att min mormor aldrig erkänt att hon kan finska men min familj vet om att hon egentligen gör det (hon har aldrig velat prata det eller något om sin bakgrund).
  Hursomhelst fick min mamma aldrig lära sig språket (inte ens enstaka ord) och därför blev jag aldrig satt på modersmål i skolan då det nog aldrig slog min mamma. Jag (eller mina syskon) kan därför ingen finska heller.
  Nu vill jag ”ta tillbaka” språket i gymnasiet men eftersom att det krävs ”goda kunskaper” för att få läsa modersmål även inom de nationella minoritetsspråken får jag inte läsa det. Jag går nu i åttan så jag hinner lära mig ett helt språk själv på sista året.
  Då undrar jag om möjligheten finns att läsa finska som modernt språk. Jag vet att jag inte vill fortsätta med spanska även om jag har bra betyg där så det skulle passa bra om det fanns finska som modernt språk. Jag har dock försökt googla och inte hittat någon skola som erbjuder detta i staden jag bor, Göteborg. Kan ni hjälpa mig leta?
  Vet också inte hur min familj eller släkt skulle reagera på att jag skulle läsa finska.
  • Tim

   vill tipsa om språkkurser hos Studieförbund, t.ex folkuniversitetet brukar ha språkkurser. Dock är det inte gratis, men du får ändå gärna överväga det alternativet.

  • Anna

   Jag tror att även Medborgarskolan (alltså ännu ett studieförbund) erbjuder läsa finska i Gbg, men det är - precis som Tim skriver i sin kommentar, ovan, inte gratis, tyvärr.
   Och vad gäller läsa på Folkuniversitets språkkurs i finska så fick jag följande svar: "Åldersgränsen är 14 år på våra vanliga kurser. Som ung deltagare bör man dock var medveten om de övriga deltagaren för det mesta är äldre. Under våren 2020 har kurserna i finska kostat 2.225 kr men vad priset blir till hösten 2020 är ännu inte bestämt. Det är inte heller bestämt när de startar. Vi hoppas kunna publicera höstens kurser innan sommaren och de kommer då att finnas på vår hemsida." - svaret fick jag som epost idag, den 8maj 2020.

    

    

   Med vänliga hälsningar

  • Johanna

   Ja, du kan läsa finska som modernt språk i samtliga av Sveriges 290 kommuner. Annars bryter de mot lagen. Kämpa på!

    

   Språkvalet i grundskolan

   Eleven ska kunna välja mellan minst två av de moderna språken franska, spanska eller tyska. Som språkval får eleven även välja engelska, svenska, svenska som andraspråk, teckenspråk för hörande och modersmål.

   https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../studie--och-yrkesvagledare/grundskola/sprakvalet-i-grundskolan

    

   Det sistnämnda `modersmål` rör alltså dig. Du får nog slåss lite, för att få till det, men det kommer det att vara värt. Heja dig!

  • Anna Tack Johanna för din kommentar. Dock är det så att eleven måste "tala språket dagligen hemma" för att det språket ska klassar som modersmål. Man kan inte vara nybörjade i språket, ej kunna tala det språket och ha det språket som sitt "modersmål".
  Läs alla kommentarer

  2 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej"
  i Gbg finns det Språkcentrum - du får gärna kontakta personal på Språkcentrum i Gbg. Vad jag förstår, så erbjuder de läsa finska som modersmål. Fråga om de kan erbjuda läsa finska som moderna språk. Info om Språkcentrum i Gbg finner du på goteborg.se/wps/portal/enhetssida/sprakcentrum

  • Johanna

   Hej Anna på SYV! Observera följande för att ni ska kunna ge rätt info:

    

   Nationella minoritetsspråk som språkval

    

   En elev har rätt att läsa sitt nationella minoritetsspråk som språkval, i både grund- och gymnasieskola, och börja på en nivå som svarar mot elevens förkunskaper. Huvudmannen är skyldig att anordna undervisningen även om färre än fem elever ansöker om undervisning i språket. (Skolförordningen 2011:185; Gymnasieförordningen 2010;2039). I gymnasieskolan krävs att eleven har goda kunskaper, man kan inte börja på nybörjarnivå som man kan i grundskolan.

    

   Flera av Skolinspektionens utredningar visar, att de flesta huvudmän brister när det gäller information om nationella minoritetsspråk. Även ni på SYV verkar falla under denna kategori, där man ger felaktig information, dessvärre.

  • Anna

   Du får gärna rikta din åsikt till Språkcentrum i göteborg. vi har kontaktat språkcentrum i Gbg och fick veta att finska erbjuds endast som modersmål och för det måste eleven tala det språket dagligen hemma. Som moderna språk erbjuder inte språkcentrum i gbg läsa finska, alltså de som ej kan tala eller skriva på finska (även om de har en eller båda föräldrar som kan finska, men eleven själv inte kan det språket) - kan inte som nybörjare börja läsa "från grunden". Det är i alla fall vad vi fick för svar. FRåGA SYV bestämmer inte vilka språk som erbjuds att läsa. Vi kan endast återge den info som vi har fått från de sakkunniga. Jag önskar också att finska ska erbjudas och det både i Gbg och i alla andra städer. Och, för övrigt att alla språk ska erbjudas att läsa; nu-för-tiden finns det tekniska möjligheter att ha läraren på långt håll och läsa via Skype/Fronter eller andra hjälpmedel; läraren behöver inte finnas i samma klassrum som eleverna... men det är tyvärr inte så det ser ut, vilket vi beklagar. Du får gärna kontakta de som har förändra situationen. Det gör vi ständigt - i alla forum påtalar vad eleverna önskar och vad vi tycker är bra att erbjuda läsa... men det går långsamt. :(

  SYV-besökare Syv SYV

  Hej! Tyvärr verkar det inte finnas möjlighet att som gymnasieelev i Gbg, läsa finska som moderna språk, vilket man kan tycka är rätt märkligt.
  För att Språkcentrum i gbg ska kunna erbjuda undervisning i ett visst språk t.ex Finska som Moderna språk, så måste flera olika villkor uppfyllas:
  - lärare med rätt behörighet måste finnas (alltså lärare som har legitimation att undervisa i finska som Moderna språk - och det är en annorlunda behörighet, än lärare i finska som modersmål)***
  Och
  - tillräckligt antal elever från gymnasieskolorna vill läsa det
  Samt
  - att elevernas gymnasieskolorna är beredda att göra "beställning om det" (och betala för) - till Språkcentrum i gbg.

  Jag är rätt så förvånad att i en så pass stor stad som Göteborg, inte finns undervisning i finska som moderna språk. Det borde finnas många elever som är i samma eller i en liknande situation som du är: och vill lära sig finska (och som av ngn anledning inte vill eller kan läsa finska som modersmål).
  NÅGON borde ta tag i den frågan, men jag vet inte vem denna "någon" skulle vara!
  :(

  *** Lärare i finska som modersmål är Modersmålslärare och lärare i finska som moderna språk är Spräklärare (Ämneslärare) - det är olika utbildningar och olika legitimations-behörigheter, dock kan en och samma person vara behörig lärare i båda de ämnena, samtidigt.

  • Johanna

   Läs denna publikation Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola (https://www.skolverket.se/publikationsserier/informationsmaterial/2015/nationella-minoriteter-i-forskola-forskoleklass-och-skola). Det står tydligt att:

    

   En elev har rätt att läsa sitt nationella minoritetsspråk som språkval, i både grund- och gymnasieskola, och börja på en nivå som svarar mot elevens förkunskaper. Huvudmannen är skyldig att anordna undervisningen även om färre än fem elever ansöker om undervisning i språket. (Skolförordningen 2011:185; Gymnasieförordningen 2010;2039). I gymnasieskolan krävs att eleven har goda kunskaper. I Eskilstuna ordnar man undervisning i moderna språk såhär:

    

   https://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/kontakta-oss/vagledning-och-service/finskt-forvaltningsomrade/suomeksi/koulutus-ja-lasten-paivahoito-/aidinkielen-opetus-ja-tuki.html

    

   Skolinspektionen ser att det finns en risk i att elever går miste om undervisning i nationella minoritetsspråk. Det finns många undersökningar genom åren om ämnet på Skolinspektionens sida. Se du till att kräva din rätt till att läsa ditt minoritetsspråk som spårkval, dvs. modernt språk om du inte vill fortsätta med spanska. Även om du får ett nej från gymnasiet ska du stå på dig och hävda din rätt, så kommer du se att de måste vika sig.

    

   Det finns många obehöriga lärare i andra ämnen också, så ta inte det som argument från huvudman (=den som anordnar utbildningen).

  • Johanna

   Du skriver

   "Tyvärr verkar det inte finnas möjlighet att som gymnasieelev i Gbg läsa finska som moderna språk"

   Detta är så fel det kan bli. Man har rätt att läsa finska på alla gymnasieskolor i hela landet. Många informerar inte om denna rättighet, eftersom det blir kostnader i form av lärarlöner. Tråkigt, att så få vet detta med att man har rätt att läsa sitt nationella minoritetsspråk på gymnasiet antingen som modersmål eller som språkval, du väljer.

  • Anna

   Man kan i Gbg läsa finska om man talar språket dagligen hemma, alltså som Modersmål. Och ämnet modersmål (kurser i det ämnet) ger inte några meritpoäng. Eleven i sin fråga skriver att hen saknar "goda kunskaper" för att få läsa språket som minoritetsspråk, vad tycker du vi på FRåGA SYV kan göra åt det? Vi har kontaktat alla gymnasieskolor i Gbg och de som svarade - svarade att endast de språken/kurser som Språkcentrum i Gbg erbjuder, går att välja. Och språkcentrum i Gbg svarar att Modersmål /finska/ går att läsa men Moderna språk/finska/ erbjuds inte. Vidare säger språkcentrum (per telefon) att i fall förfrågningar från skolorna kommer + om de hittar en lärare som är behörig i finska som moderna språk (och det är en annan behörighet än lärare i Modersmål) då "får vi se"... kanske kan de i så fall börja erbjuda det. Men för att förfrågningar från skolorna ska komma, måste det finnas flera elever, och inte endast en elev som önskar börja läsa Nybörjarkurs Finska1 (första kurs i moderna språk). Bestämmelsen om minoritetsspråk finns för att bl.a "kringgå" det att det annars måste finnas minst 5 elever hos samma huvudman... för att läsa Modersmål. Så fick jag det förklarat för mig av en sakkunnig på skolverket. Måste erkänna att jag inte är expert i den frågan. Och vi på fRåGA SYV har ingen expert i den frågan. Vi är endast några få SYV-ar som inte kan bli experter i alla möjliga frågor. Vi gör vårt bästa. Du och alla andra insatta och intresserade får gärna bidra med tips, förslag och hjälp! Och vi tackar jättemycket för era insatser!

  Frågor och svar

  • Mohammad Mamoon 16 år

   Hur kommer jag in i gymnasiet ?

   Hej ! Jag heter Mamoon Omar. Jag vill komma in på gymnaiset men jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Jag blev tipsat av en vän att kolla er sida. Jag är född 2006 och är 16 år gammal. Jag gick på Sofielundsskolan i Malmö, Jag läste mitt sista läsår i nian i cirka 3 månader och var glad...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Stoffe 20 år

   Läkarprogrammet efter samhäll?

   Hej Jag har tog studenten redan förra året och har bestämt mig att ta en paus från plugg några år. Jag gick samhällsvetenskap programmet inriktning beteende. Jag läste bara matte 1b och 2b för jag var rätt säker på vad jag ville...

   Julia SYV: Hej Stoffe,naturvetenskapliga basår på olika lärosäten i Sverige kan kräva lite olika förkunskaper, t.ex räcker det med matte 2 för särskild behörighet till... Läs hela svaret
  • A 24 år

   Måste man komplettera sin utländska utbildning för erhållande av jobb?

   En vän till mig har bort i Sverige i tre år och studerar grundskolesvenska. Hon kommer från Belarus och studerade på yrkesgymnasiet i tre år samt universitetet i 4 år. Hennes specialitet är kemiskt ingenjörskap. Hon har jobbat som...

   Julia SYV: Hej A!jag undrar om din vän fick sin utländska utbildningen bedömd av UHR, universitets- och högskolerådet? om inte - se information på... Läs hela svaret
  • Alva 20 år

   hur utbildar man sig till polisfotograf?

   Jag undrar hur man bär sig åt för att bli en utbildad polisfotograf. Har läst på flertalet hemsidor att det sker internt men inte hur man skall gå tillväga. Dvs. Var man söker, vad man behöver för att ta sig in, vad man får lära sig under utbildningen m.m.

   Julia SYV: Hej Alva,det vi vet om yrket Polisfotograf berättar vi om i presentationen av yrket: Framtid.se/yrke/polisfotograf och vad gäller bli utbildad, då gäller det först att bli anställd... Läs hela svaret
  • Jennifer 19 år

   Hur blir jag djursskötare?

   Hej! jag gick linjen vård och omsorg i 3 år och är nu färdig utbildad undersköterska, jag är och har alltid varit intresserad av djur men kände att natur linjen va för svår för mig, men nu är jag mer än redo och vill plugga till djurskötare, men jag har absolut ingen aning om hur jag gör, vad...

   Anna SYV: Hej Jennifer!för att kunna svara vilken utbildning du behöver skaffa dig, behöver jag veta exakt vilket yrke du vill utbilda dig till - är det Djurvårdare/djurskötare och i så fall inom... Läs hela svaret
  • Hajir 20 år

   Byta utbildning?

   Hej! Jag ska byta högskola samt utbildning till hösten. Vad måste jag göra?

   Anna SYV: Hej Hajir!Din fråga är kort och innehåller alldeles för lite information. Den lyder: " Jag ska byta högskola samt utbildning till hösten. Vad måste jag göra?". Eftersom du skriver... Läs hela svaret
  • Julia 22 år

   Kan jag få stöd för att komma tillbaka efter ett studieuppehåll?

   Hej! Jag har varit tvungen att ta studieuppehåll då jag inte klarade av en spärrtenta. Under uppehållet fick jag en ADHD diagnos. Jag har försökt komma tillbaka genom att skriva omtenta men har inte lyckats.

   Jag undrar om det finns något stöd...

   Anna SYV: Hej Julia,du har rätt: under sommaren brukar det ta lång tid att få svar från lärosätena pga semestrar. Se om du kan komma i kontakt med kuratorn på ditt... Läs hela svaret
  • Maja 16 år

   Hur stor sannolikhet är det att jag kommer in som reserv?

   Hej! Jag hamnade på reservlistan till mitt förstahandsval i gymnasieantagningen. Jag hade 277.5 i merit och lägsta var 287.5 och jag hamnade på reservplats nummer 6. Linjen har 160 platser, men är stans "trendigaste skola" om man kan säga så. Det är även natur på den mest prestigefyllda skolan...

   Mikael SYV: Hej Maja! Håll hoppet uppe men ställ dig samtidigt in på att du kanske kommer att börja på den skolan där du nu är antagen. Att komma in från reserv kan man... Läs hela svaret
  • Alex 16 år

   Hur ställer jag mig på reservplats?

   Hej! Jag kom inte in på mitt förstahandsval, men jag är helt behörig till det. Hur gör jag för att komma på reservplats innan det är försent? Behöver jag även säga "ja" till den plats som jag inte vill ha?

   Anna SYV: Hej Alex,olika gymnasieantagningskanslier (i olika delar av Sverige) kan göra på lite olika sätt. Oftast ställs behöriga elever automatiskt i reservkön till sina högre prioriterade... Läs hela svaret
  • Leo 16 år

   Kom inte in på förstahandsval och vill inte gå på dem under?

   Så jag var rätt säker på att jag skulle komma in på första valt som var teknikprogrammet, men det gjorde jag inte det blev 272.5 i gräns och jag har 270, så nu kommer jag inte gå på teknikprogrammet men vill ju göra det så undrar om detta går och lösa hade ju kommit in på de flesta andra teknik...

   Anna SYV: Hej Leo,om du är behörig sökande, så borde du få en RESERVplats (köplats på reservlistan), fick du den? Det var ju synd att du inte sökte Teknikprogrammet... Läs hela svaret
  • V 16 år

   Hur stor chans är det att jag kommer in på det programmet jag vill gå?

   Vill så gärna komma in på mitt första hands val, och jag ångrar mig helt och hållet om vilken ordning jag valt dem andra valen då jag egentligen inte ville gå på dem, utan jag la bara till dem ifall. Men är reserv nr 6 till teater...

   SYV-besökare Syv: Hej V!Jag vill "spinna vidare" på Annas förslag (se svar från SYV Anna) om att utöva (syssla med) teater på fritiden. Det kan du göra även... Läs hela svaret
  • I 23 år

   Vilken skola ska jag välja?

   Hej! Jag har nyligen blivit antagen till utbildningen Redovisningsekonom på två olika skolor och vet nu inte vilken av skolorna jag ska välja. Skolorna jag har blivit antagna till är TUC och Stockholm School of Business. Utbildningen via TUC är på 430 yh -...

   Julia SYV: Hej I!Vad jag kan se erbjuder Stockholm School of Business yrkeshögskoleutbildningar till Redovisningskonsult.TUC erbjuder yh-utbildningar till Redovisningsekonom. En yrkeshögskoleutbildning som är 20yh... Läs hela svaret
  • Linn 21 år

   Lärare åk 4-6 eller f-3?

   Hej! Till hösten så har jag sökt till universitet. Efter mycket om och men så valde jag att ha grundlärare åk 4-6 som förstahandsval och grundlärare f-3 som andrahandsval. Jag har princip alltid vetat att jag vill jobba med barn på något...

   Anna SYV: Hej Linn!det finns många olika läraryrken. F-3 lärare jobbar med barn från förskoleklass och t o m år3 i grundskolan (men ibland kan man även få behörighet att undervisa i något... Läs hela svaret
  • Hanna 18 år

   Gymnasiearbete om person?

   Hej! Kan man skriva sitt gymnaisearbete om en känd person och utifrån egna reflektioner skriva om hur den t.ex. förändrade världen?

   Julia SYV: Hej Hanna,ställ den frågan till din handledare för gymnasiearbete. Eleven väljer temat och frågeställningar inom kursen GA, gymnasiearbete, 100poäng, i samråd med sin handledare. Eleven... Läs hela svaret
  • Marie 61 år

   särskild behörighet matematik?

   Hej! Jag tänker söka till en högskoleutbildning som kräver ma3 i den särskilda behörigheten. Just nu är jag elev på TE vid ungdomsgymnasiet. Vad händer om jag får ett godkänt betyg i ma3 men betyget F i ma1 och ma2?

   Julia SYV: Hej Marie,utan godkänt betyg i matematik 1 (1a eller 1b eller 1c) går inte att få ut examensbevis från gymnasiet eller från komvux och då kommer du sakna grundläggande behörighet... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga