.
  Hej. Jag är sverigefinne eftersom att min mormor kom hit som krigsbarn med sin bror. (Känner mig dock mest svensk såklart)
  Efter att de återvänt till Finland och gått klart skolan flyttade de tillbaka till sin svenska fosterfamilj.
  Då i sverige försökte man försvenska minoritetsfolk och det var inte accepterat att prata finska / visa att man var från Finland. Detta har lett till att min mormor aldrig erkänt att hon kan finska men min familj vet om att hon egentligen gör det (hon har aldrig velat prata det eller något om sin bakgrund).
  Hursomhelst fick min mamma aldrig lära sig språket (inte ens enstaka ord) och därför blev jag aldrig satt på modersmål i skolan då det nog aldrig slog min mamma. Jag (eller mina syskon) kan därför ingen finska heller.
  Nu vill jag ”ta tillbaka” språket i gymnasiet men eftersom att det krävs ”goda kunskaper” för att få läsa modersmål även inom de nationella minoritetsspråken får jag inte läsa det. Jag går nu i åttan så jag hinner lära mig ett helt språk själv på sista året.
  Då undrar jag om möjligheten finns att läsa finska som modernt språk. Jag vet att jag inte vill fortsätta med spanska även om jag har bra betyg där så det skulle passa bra om det fanns finska som modernt språk. Jag har dock försökt googla och inte hittat någon skola som erbjuder detta i staden jag bor, Göteborg. Kan ni hjälpa mig leta?
  Vet också inte hur min familj eller släkt skulle reagera på att jag skulle läsa finska.
  • Tim :

   vill tipsa om språkkurser hos Studieförbund, t.ex folkuniversitetet brukar ha språkkurser. Dock är det inte gratis, men du får ändå gärna överväga det alternativet.

  • Anna :

   Jag tror att även Medborgarskolan (alltså ännu ett studieförbund) erbjuder läsa finska i Gbg, men det är - precis som Tim skriver i sin kommentar, ovan, inte gratis, tyvärr.
   Och vad gäller läsa på Folkuniversitets språkkurs i finska så fick jag följande svar: "Åldersgränsen är 14 år på våra vanliga kurser. Som ung deltagare bör man dock var medveten om de övriga deltagaren för det mesta är äldre. Under våren 2020 har kurserna i finska kostat 2.225 kr men vad priset blir till hösten 2020 är ännu inte bestämt. Det är inte heller bestämt när de startar. Vi hoppas kunna publicera höstens kurser innan sommaren och de kommer då att finnas på vår hemsida." - svaret fick jag som epost idag, den 8maj 2020.

    

    

   Med vänliga hälsningar

  • :

   Ja, du kan läsa finska som modernt språk i samtliga av Sveriges 290 kommuner. Annars bryter de mot lagen. Kämpa på!

    

   Språkvalet i grundskolan

   Eleven ska kunna välja mellan minst två av de moderna språken franska, spanska eller tyska. Som språkval får eleven även välja engelska, svenska, svenska som andraspråk, teckenspråk för hörande och modersmål.

   https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../studie--och-yrkesvagledare/grundskola/sprakvalet-i-grundskolan

    

   Det sistnämnda `modersmål` rör alltså dig. Du får nog slåss lite, för att få till det, men det kommer det att vara värt. Heja dig!

  • Anna : Tack Johanna för din kommentar. Dock är det så att eleven måste "tala språket dagligen hemma" för att det språket ska klassar som modersmål. Man kan inte vara nybörjade i språket, ej kunna tala det språket och ha det språket som sitt "modersmål".
  Läs alla kommentarer

  2 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej"
  i Gbg finns det Språkcentrum - du får gärna kontakta personal på Språkcentrum i Gbg. Vad jag förstår, så erbjuder de läsa finska som modersmål. Fråga om de kan erbjuda läsa finska som moderna språk. Info om Språkcentrum i Gbg finner du på goteborg.se/wps/portal/enhetssida/sprakcentrum

  • :

   Hej Anna på SYV! Observera följande för att ni ska kunna ge rätt info:

    

   Nationella minoritetsspråk som språkval

    

   En elev har rätt att läsa sitt nationella minoritetsspråk som språkval, i både grund- och gymnasieskola, och börja på en nivå som svarar mot elevens förkunskaper. Huvudmannen är skyldig att anordna undervisningen även om färre än fem elever ansöker om undervisning i språket. (Skolförordningen 2011:185; Gymnasieförordningen 2010;2039). I gymnasieskolan krävs att eleven har goda kunskaper, man kan inte börja på nybörjarnivå som man kan i grundskolan.

    

   Flera av Skolinspektionens utredningar visar, att de flesta huvudmän brister när det gäller information om nationella minoritetsspråk. Även ni på SYV verkar falla under denna kategori, där man ger felaktig information, dessvärre.

  • Anna :

   Du får gärna rikta din åsikt till Språkcentrum i göteborg. vi har kontaktat språkcentrum i Gbg och fick veta att finska erbjuds endast som modersmål och för det måste eleven tala det språket dagligen hemma. Som moderna språk erbjuder inte språkcentrum i gbg läsa finska, alltså de som ej kan tala eller skriva på finska (även om de har en eller båda föräldrar som kan finska, men eleven själv inte kan det språket) - kan inte som nybörjare börja läsa "från grunden". Det är i alla fall vad vi fick för svar. FRåGA SYV bestämmer inte vilka språk som erbjuds att läsa. Vi kan endast återge den info som vi har fått från de sakkunniga. Jag önskar också att finska ska erbjudas och det både i Gbg och i alla andra städer. Och, för övrigt att alla språk ska erbjudas att läsa; nu-för-tiden finns det tekniska möjligheter att ha läraren på långt håll och läsa via Skype/Fronter eller andra hjälpmedel; läraren behöver inte finnas i samma klassrum som eleverna... men det är tyvärr inte så det ser ut, vilket vi beklagar. Du får gärna kontakta de som har förändra situationen. Det gör vi ständigt - i alla forum påtalar vad eleverna önskar och vad vi tycker är bra att erbjuda läsa... men det går långsamt. :(

  SYV-besökare SYV

  Hej! Tyvärr verkar det inte finnas möjlighet att som gymnasieelev i Gbg, läsa finska som moderna språk, vilket man kan tycka är rätt märkligt.
  För att Språkcentrum i gbg ska kunna erbjuda undervisning i ett visst språk t.ex Finska som Moderna språk, så måste flera olika villkor uppfyllas:
  - lärare med rätt behörighet måste finnas (alltså lärare som har legitimation att undervisa i finska som Moderna språk - och det är en annorlunda behörighet, än lärare i finska som modersmål)***
  Och
  - tillräckligt antal elever från gymnasieskolorna vill läsa det
  Samt
  - att elevernas gymnasieskolorna är beredda att göra "beställning om det" (och betala för) - till Språkcentrum i gbg.

  Jag är rätt så förvånad att i en så pass stor stad som Göteborg, inte finns undervisning i finska som moderna språk. Det borde finnas många elever som är i samma eller i en liknande situation som du är: och vill lära sig finska (och som av ngn anledning inte vill eller kan läsa finska som modersmål).
  NÅGON borde ta tag i den frågan, men jag vet inte vem denna "någon" skulle vara!
  :(

  *** Lärare i finska som modersmål är Modersmålslärare och lärare i finska som moderna språk är Spräklärare (Ämneslärare) - det är olika utbildningar och olika legitimations-behörigheter, dock kan en och samma person vara behörig lärare i båda de ämnena, samtidigt.

  • :

   Läs denna publikation Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola (https://www.skolverket.se/publikationsserier/informationsmaterial/2015/nationella-minoriteter-i-forskola-forskoleklass-och-skola). Det står tydligt att:

    

   En elev har rätt att läsa sitt nationella minoritetsspråk som språkval, i både grund- och gymnasieskola, och börja på en nivå som svarar mot elevens förkunskaper. Huvudmannen är skyldig att anordna undervisningen även om färre än fem elever ansöker om undervisning i språket. (Skolförordningen 2011:185; Gymnasieförordningen 2010;2039). I gymnasieskolan krävs att eleven har goda kunskaper. I Eskilstuna ordnar man undervisning i moderna språk såhär:

    

   https://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/kontakta-oss/vagledning-och-service/finskt-forvaltningsomrade/suomeksi/koulutus-ja-lasten-paivahoito-/aidinkielen-opetus-ja-tuki.html

    

   Skolinspektionen ser att det finns en risk i att elever går miste om undervisning i nationella minoritetsspråk. Det finns många undersökningar genom åren om ämnet på Skolinspektionens sida. Se du till att kräva din rätt till att läsa ditt minoritetsspråk som spårkval, dvs. modernt språk om du inte vill fortsätta med spanska. Även om du får ett nej från gymnasiet ska du stå på dig och hävda din rätt, så kommer du se att de måste vika sig.

    

   Det finns många obehöriga lärare i andra ämnen också, så ta inte det som argument från huvudman (=den som anordnar utbildningen).

  • :

   Du skriver

   "Tyvärr verkar det inte finnas möjlighet att som gymnasieelev i Gbg läsa finska som moderna språk"

   Detta är så fel det kan bli. Man har rätt att läsa finska på alla gymnasieskolor i hela landet. Många informerar inte om denna rättighet, eftersom det blir kostnader i form av lärarlöner. Tråkigt, att så få vet detta med att man har rätt att läsa sitt nationella minoritetsspråk på gymnasiet antingen som modersmål eller som språkval, du väljer.

  • Anna :

   Man kan i Gbg läsa finska om man talar språket dagligen hemma, alltså som Modersmål. Och ämnet modersmål (kurser i det ämnet) ger inte några meritpoäng. Eleven i sin fråga skriver att hen saknar "goda kunskaper" för att få läsa språket som minoritetsspråk, vad tycker du vi på FRåGA SYV kan göra åt det? Vi har kontaktat alla gymnasieskolor i Gbg och de som svarade - svarade att endast de språken/kurser som Språkcentrum i Gbg erbjuder, går att välja. Och språkcentrum i Gbg svarar att Modersmål /finska/ går att läsa men Moderna språk/finska/ erbjuds inte. Vidare säger språkcentrum (per telefon) att i fall förfrågningar från skolorna kommer + om de hittar en lärare som är behörig i finska som moderna språk (och det är en annan behörighet än lärare i Modersmål) då "får vi se"... kanske kan de i så fall börja erbjuda det. Men för att förfrågningar från skolorna ska komma, måste det finnas flera elever, och inte endast en elev som önskar börja läsa Nybörjarkurs Finska1 (första kurs i moderna språk). Bestämmelsen om minoritetsspråk finns för att bl.a "kringgå" det att det annars måste finnas minst 5 elever hos samma huvudman... för att läsa Modersmål. Så fick jag det förklarat för mig av en sakkunnig på skolverket. Måste erkänna att jag inte är expert i den frågan. Och vi på fRåGA SYV har ingen expert i den frågan. Vi är endast några få SYV-ar som inte kan bli experter i alla möjliga frågor. Vi gör vårt bästa. Du och alla andra insatta och intresserade får gärna bidra med tips, förslag och hjälp! Och vi tackar jättemycket för era insatser!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga