Karin

  Hej ! Jag tycker om office arbete och det finns olika studier på detta. Det yrke som jag tänker att läsa vidare är Socialadministratör eller inom HR. Jag läser gymnasiekurser inom vuxenutbildning och vet inte vilka kurser behöver jag för att kunna söka till en av dessa program. Kan ni gärna förklara till mig om HR eftersom det är en bred yrke? Vad skiljer det med att bli t.ex. administratör? Och om jag läser HR och klarar det kan jag jobba utomlands med min examen? Med vänliga hälsningar

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Karin,
  i Sverige är det så att många yrken är icke-reglerade och det finns därför endast mer eller mindre vaga rekommendationer om vilken utbildning som många arbetsgivare borde acceptera som lämplig för anställning, men olika arbetsgivare kan tänka olika.
  Både HR och "administration" är mycket vida begrepp. För att kunna jobba inom HR eller administration i ett visst land behöver man förutom goda kunskaper i det språket som är "landets språk" även ha goda kunskaper i landets bruk, traditioner, regler och lagar som gäller i det "aktuella landet", men även om man kan allt detta - så kan jag inte garantera att man får jobb. När det är konkurrens om jobb, väljer arbetsgivare vem de tycker är mest lämplig och olika arbetsgivare kan tänka olika.
  Du nämner yrken som t.ex socialadministratör och inom HR. I yrkesbeskrivningen under Utbildning på framtid.se/yrke/socialadministratör läser vi följande: " Arbetsgivaren bestämmer vilken utbildning som krävs. Gymnasiekompetens brukar vara minikravet. Eftergymnasial utbildning är meriterande. Utbildningar kan finnas inom yrkeshögskolan."

  Både yrket socialadministratör och yrken inom HR är ganska Sverige-specifika, skulle jag säga; man måste känna till samälls-förhållandena som gäller i Sverige, för att lyckas både få jobb och utföra jobbet på ett tillfredsställande sätt. Vill man jobba inom de områden i ett annat land, skulle jag råda skaffa sig utbildning i det landet där man sedan vill jobba.

  Vad gäller (i Sverige) för yrken inom HR, så är det en god Ekonomisk grund, alltså helst kandidatprogrammet i ekonomi (som man läser på 3 år på heltid på högskolenivå) + goda kunskaper i arbetsrätt, som många arbetsgivare efterfrågar och som "tillägg" även kunskaper i ledarskap, gruppdynamik, konflikthantering och även kunskaper inom den branschen som företaget där man som jobba inom HR, verkar.
  Vad "administration" anbeträffar, så finns det väldigt många olika typer av administration. Det som är gemensamt är att man ska vara bra på att organisera, strukturera och samtidigt ha viljan och förmågan att lära sig nytt. Men sedan är det olika egenskaper och förmågor som är olika viktiga inom olika administrativa yrken, t.ex är det mycket viktigt för Vårdadministratör att skriva snabbt på dator, eftersom hen behöver skriva stora mängder av text på kort tid.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga