Jenny
  Hej, jag studerar just nu till beteendevetare via fristående kurser. Jag läsa 90 poäng psykologi, men till de resterande 90 poängen är jag lite osäker på vilka kurser jag bör välja in. Jag tänker att jag vill rikta in mig på organisationsutveckling och HR, men skulle även kunna rikta in mig på vårdsektorn.

  Längre fram vill jag vidareutbilda mig, möjligtvis till socionom eller psykoterapeut. (Om jag inriktar mig inom HR först tror jag att det är lättare att vidareutbilda mig till socionom till att börja med).

  Mina frågor är då som följer:

  Finns det vissa kurser som jag måste läsa för att få kalla mig beteendevetare?

  Måste jag även läsa en kurs inom sociologi och en inom pedagogik för att få kalla mig beteendevetare?

  Finns det specifika typer av kurser kurser som jag bör välja in för att jobba inom organisationutveckling och HR som beteendevetare?

  Finns det specifika typer av kurser som jag bör välja in för att jobba inom vården som beteendevetare?

  Är det möjligt att välja in kurser som öppnar upp för både arbeten inom organisationsutveckling och vården?

  Med vänliga hälsningar,
  Jenny Hall

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej,
  socionom är yrkesexamen kan får endast genom studier på socinomprogrammet. Alltså, måste man komma in på socinomprogrammet som är 3,5 årigt program. Om man vid antagning till ett program har med sig godkända högskolepoäng, kan man ansöka om Tillgodoräknande av tidigare utbildning och får svar om man kan hoppa över vissa delar av programmet eller inte. Kurser som ingår i socinomprogrammet är dock så pass unika att jag har svårt att tro att många av dem ges som fristående kurser (det blir alltså i praktiken att läsa hela socinomprogrammet).

  Du ställer några frågor, som jag ska försöka besvara.
  Du frågar: Finns det vissa kurser som jag måste läsa för att få kalla mig beteendevetare?
  Mitt svar: Beteendevetare - är ett samlingsnamn för ett stort antal olika yrken. Det är inte en skyddad titel och man får kalla sig för "beteendevetare" med i princip vilken utbildning som helst, om man så önskar. Har man läst beteendevetenskap på eftergymnasial nivå, kan man kalla sig för beteendevetare, men om man vill få ut kandidatexamen inom beteendevetenskap, måste man uppfylla de villkor som det lärosätet ställer som utfärdar examen.

  Du frågar: Måste jag även läsa en kurs inom sociologi och en inom pedagogik för att få kalla mig beteendevetare?
  Mitt svar: Läs gärna mitt svar, ovan.

  Du frågar: Finns det specifika typer av kurser som jag bör välja in för att jobba inom organisationutveckling och HR som beteendevetare?
  Mitt svar: Arbetsgivare kan ställa olika krav och ha många olika önskemål. Utbildning och erfarenhet inom konflikthantering, grupputveckling, metoder inom rekrytering av ny personal - brukar vara högt efterfrågade av arbetsfivare.

  Du frågar: Finns det specifika typer av kurser som jag bör välja in för att jobba inom vården som beteendevetare?
  Mitt svar: Du får gärna hitta annonser om lediga jobb och se vilka kvalifikationer som arbetsgivare efterfrågar.

  Du frågar: Är det möjligt att välja in kurser som öppnar upp för både arbeten inom organisationsutveckling och vården?
  Mitt svar: Jättesvår fråga för en allmän studie- och yrkesvägledare, som t.ex jag är. Testa ställ frågan till studievägledare på de institutioner där relevanta utbildningar ges. Se också i jobbannonser vad arbetsgivare efterfrågar. Hitta några personer som idag jobbar med den typen av jobb som du i framtiden vill jobba med och fråga vilken utbildning de har.

  När jag tänker på "betendevetare inom vården" så tänker jag på i första hand på Psykologer och på Kuratorer inom hälso-och sjukvården och båda är legitimationsyrken. Examen från psykologprogrammet eller från socionomprogrammet ligger i grunden och kan ej kringgås.
  Det kan dock eventuellt finnas möjlighet att jobba inom företagshälsovården även om man ej är psykolog eller socinom, men det blir upp till arbetsgivaren att bedöma vem de anställer (och olika arbetsgivare kan tänka i olika banor) och de jobben är få med extremt tuff konkurrens. Finns även exempel på att man startar eget och säljer sina tjänster som konsult. Även här är det extremt tufft konkurrens om uppdragen och gäller att kunna "sälja" sin kompetens.

  Hoppas någonting i mitt svar blir till hjälp!
  Vänligen och lycka till!
  Julia

  P.S: du får gärna höra av dig och berätta om du fick bra svar på dina frågor på annat håll.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga