Madeleine

  Om jag minns rätt så är det väl Sv A+B, Ma A och En A + minst 90% av övriga kurser ska vara godkända? Stämmer detta?

  • Jelena https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Gymnasieskolan/Slutbetyg-fore-2010-/ vad som måste uppfyllas för att slutbetyget ska ge grundläggande behörighet om det är från gymnasiet och från år 2008.
  • Madeleine Men för att får slutbetyget så behövdes det endast 90% godkända kurser? Svenska, matte och engelska varväl obligatoriskt att ha godkänt i?
  • Anna Ta fram Slutbetyget och se vilka kurser som finns i det - med godkända betyg. Slutbetyget som inte redan är utfärtat kommer nu utfärdas (på komvux) enl de reglerna som finns för Slutbetyg från komvux från 2010 och senare. Beskriv situationen mer ingående - för att vi ska kunna ge ett relevant svar?
  • Madeleine En tidigare elev som fick ett utfärdat slutbetyg 2008 hörde av sig. Hon sa att en syv hon varit i kontakt med sagt till henne att hon saknar kursen naturkunskap A. Att hon var tvungen att ha den kursen för att hon skulle kunna fått ett slutbetyg utfärdat 2008. Att skolan gjort fel.
  • Anna

   Är det slutbetyg från 2008 från Gymnasiet eller från Komvux? Finns Naturkunskap A med i slutbetyget med IG eller fins inte den kursen alls i Slutbetyget? Finns Naturkunskap B med i slutbetyget? Finns ngn kurs i Naturkunskap med i slutbetyget? Är det ett slutbetyg från reducerat eller specialutformat program?

  • Anna En fråga - har personen de facto Läst NkA på gymnasiet och fått godkänt (eller IG) betyg men det "glömdes" att ta med det in i Slutbetyget? eller har inte personen läst NkA på gymnasiet?
  • Ludmila

   Jag fick nu svar från Antagningshandläggare vid Avdelningen för antagning och studentstöd på Universtitets- & högskolerådet (UHR) som lyder:
   "Nej jag tror inte det finns krav på att ha NkA i slutbetyget. Det var ju t ex OK att ha reducerat program och då kunde man ju t ex ha reducerat bort naturkunskapen. T o m svenskan eller engelskan kunde reduceras bort.  ... Om det är ett ogiltigt slutbetyg får man kontakta skolan och be dem ta tillbaka det så att eleven kan få ut ett nytt slutbetyg från komvux, men jag tror inte det gäller i detta fallet."

  • Ludmila

   Jag fick ännu ett till svar från Antagningshandläggare på Avdelningen för antagning & studentstöd på UHR. Det svaret lyder:           "Specialutformat program kan också vara reducerat. Om en person söker med ogiltigt slutbetyg blir personen inte behörig förrän antagning.se får in ett giltigt dokument som uppfyller behörighetskraven. Sökande kan kontakta sökta lärosäten och be dem om undantag. Det händer att lärosäten ger undantag men detta bedöms från fall till fall. Om personen ska söka till HT2020 bör hen ladda upp sina betyg så fort som möjligt så att antagning.se kan bedöma det."

  Läs alla kommentarer

  2 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Viktigt att veta bl.a följande:
  Är det slutbetyg från 2008 från Gymnasiet eller från Komvux? Finns Naturkunskap A med i slutbetyget med IG eller fins inte den kursen alls i Slutbetyget? Finns ngn kurs i Naturkunskap med i slutbetyget (NkB)? Är det ett slutbetyg från reducerat eller specialutformat program?

  ***
   Reglerna kring slutbetygen har ändrats i omgångar. Det kan också vara Olika för vad som gällde för Slutbetyg från Komvux (Vuxenutbildningen) och från "ungdomsgymnasiet".
  Man måste veta Exakt hur slutbetyget ser ut (se mina frågor ovan).
  Sedan kan det också vara viktigt att veta: vad ska personen med det slutbetyget "till"? Vill hen söka till högskola-universitet? Har hen sökt och fick svar oBEHÖRIG från antagning.se?
  Utan att veta alla detaljer kring det fallet, kan inte vi här på FRåGA SYV bara "ta och säga" att Slutbetyget är ogiltigt. Eller Nej, det är OK...
  Jag skulle vända mig till betygsexperter - kontakta Skolverket och/eller betygshandläggare via Antagning.se - och när man gör det, får man många frågor och kanske behöver man (helst) skicka in en kopia på det slutbetyget för att reda ut alla "detaljer".
  Om det konstateras att ett utbildningsdokument är felaktigt utfärdat, så är "processen" följande: rektor på den skolan som utfärdade dokumentet bör Upphäva det med sitt beslut; och sedan utfärdas det ett nytt dokument. Sådant brukar ske kort tid efter det felaktiga utfärdandet. Nu (i detta fallet) har det gått 12 år... så frågan är hur man skulle göra om inte ens skolan som utfärdade slutbetyget finns kvar? Sedan (ska det stå året 2008 eller 2020 på dokumentet?) och personen behöver i så fall få godkänt betyg i Naturkunskap 1b (eller 1a1 och 1a2) ...? Det är alltså en svår fråga. Men första "delen" är givetvis att få fram - är det ett giltigt slutbetyg hen fick eller ogiltigt?
  Har personen tidigare sökt till svenska högskole- /universitetsutbildningar? Kom hen in eller fick hen svar Obehörig eller "ogiltigt utb.dokument"?
  Ber om ursäkt att vi inte kan ge ett kort och konkret svar. :)

  Idag, 15 april 2020 är sista dag att göra ansökan till högskola-universitet (utb. som startar HT20) och jag tänker så här: personen bör göra ansökan senast idag. Sedan är sista Kompletteringsdatum (för komplettering med betyg) - den 18 juni 2020. Innan dess kommer personen få svar från Antagning.se om de upptäcker att Slutbetyget inte är giltigt. Personen borde rimligtvis ges då möjlighet att komplettera med betyget i Nk1b. Om Antagning.se "sväljer" slutbetyget och inte reagerar, så är det antingen så att dokumentet är OK (giltigt) eller så har de inte märkt att det är ogiltigt... så personen kanske blir antagen till en högekoleutbildning i alla fall.
  En fråga - har personen de facto Läst NkA på gymnasiet och fått godkänt (eller IG) betyg men det "glömdes" att ta med det in i Slutbetyget? eller har inte personen läst NkA på gymnasiet?

  • Madeleine Slutbetyget är utfärdat före 2010 för gymnasiet, specialutformati program. Naturkunskap A eller B finns inte med. Min fråga är, var Naturkunskap A ett kärnämne som dem måste få minst godkänt för att få ett giltigt slutbetyg. Eleven har inte den kursen på betyget men har ett utfärdat slutbetyg. Är det korrekt?
  • Anna Finns det ngn anteckning ang. "Specialutformning" av programmet? Eftersom det är SPECIALUTFORMAT program så är det kanske möjligt att att Nk-kursen är inte med och det är OK. Hur många poäng (omfattning/volym) är betyget på - totalt? Är det slutbetyg utfärdat av en kommunal eller av en fristående gymnasieskola?
  • Ludmila Se gärna min kommentar till Frågan. Jag fick svar från UHR och kort lyder det - troligtvis är det OK med slutbetyg från 2008 utan NkA.
  • Madeleine Eleven har betyg i följande kurser
  • Madeleine Arbetssätt och lärande Praktisk marknadsföring A Engelska B Projektarbete Religionskunskap A Historia A Näthandel A Specialidrott B Idrott och hälsa A Idrott och hälsa B Idrottspsykolog A/LK Idrottspsykolog B/LK Svenska B Samhällskunskap A Specialidrott C/LK Matematik B Samhällskunskap B Specialidrott A Specialidrott D/LK Svenska A Engelska A Datorkunskap Matematik A Estetisk verksamhet Moderna språk, steg 3 Människa, idrott o hälsa/LK
  • Madeleine Min fråga är om detta slutbetyg är korrekt utfört? Efterson hon fått besked av annan syv att naturkuskap A saknas och att den kursern var ett kärnämne då och krävdes för giltigt slutbetyg
  • Anna

   Var god och Läs gärna även Mikaels svar.
   Du uppger att slutbetyget är från SPECIALUTFORMAT PROGRAM och i så fall får det avvika från de "vanliga reglerna".
   Enligt svar från UHR som Ludmila fick så är det OK att ha ett slutbetyg från 2008 utan betyget i NK A.
   Vi på FRåGA SYV är inte experter på "gamla betyg" eller betyg från specialutformade program. Vi råder söka till högskola och invänta svar från Antagning.se - det är mycket möjligt att det är ingen fara alls och slutbetyget är giltigt (så svarar UHR i alla fall). Skulle personen få respons om att betyget är ogiltigt (från Antagning.se) kan även då finnas möjlighet att få dispens från antagningsgruppen på lärosätet dit hen söker läsa på.
   Du/ni kan scanna in hela Slutbetyget och skicka till UHR/Antagning.se och/eller till Antagningsgruppen på de lärosäten dit personen vill söka till - det är vad jag fick för svar per telefon (pratade med en sakkunnig som också hen sa att hen är osäker på vad som gäller men att det är lättare att bestämma om man ser hela dokumentet med alla de eventuella finstilta kommentarer ang. specialutformning av programmet.

  Läs alla kommentarer
  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Hej, vad jag skulle göra - söka idag (15 april 2020) om jag vill börja läsa på högskolenivå från hösten 2020. Invänta svar från Antagning.se, som kommer göra behörighetskontroll. I fall jag skulle få svar OBEHÖRIG, skulle jag kontakta Antagning.se och även antagningsgruppen på det lärosäte dit jag söker och bett om att Undantag görs (motiverat med att "det är ju inte jag själv som har utfärdat Slutbetyget" = inte Mitt fel alltså...). Det är inte omöjligt att få igenom ett undantag, dock kan inte på förhand garanteras heller (att undantaget kommer att beviljas).
  Samtidigt är det inte fel att söka på komvux läsa Naturkunskap 1b (lägga in ansökan till första bästa start på den kursen).
  ****
  "Dead-line" från Slutbetyg
  Nu är det 1 juli 2020 som är "dead-line" för att utfärda slutbetyg på komvux och även för komplettera gamla slutbetygen så att de ger grundläggande behörighet.
  Dock blir jag inte förvånad om datumet flyttas fram pga Corona-situationen. Ännu finns inga beslut om det men jag hoppas det kommer.
  Men jag vill råda den personen som har slutbetyg uta NkA i det, att försöka få godkänt betyg i Nk1b innan 1 juli 2020 (för säkerhets skull, så att säga); som bekant, kan man läsa Nk1b på fem veckor om man läser på heltid (eller på 10 veckor om man läser på halvtid).

  ***
  Ang. vad man gör om ett ogiltigt Slutbetyg "dyker upp"
  Så vitt jag vet finns ingen instruktion som skulle omfatta alla de Olika möjliga situationer- om vad som bör göras, utan allmänt gäller det att dokumentet som är felaktigt utfärdat bör upphävas (dras tillbaka) och om personen uppfyller kraven, utfärdas ett nytt dokument.
  När dead-line för slutbetygen finns och om datumet inte flyttas fram (efter 1 juli 2020) då blir det "problematiskt". Då ska personen uppfylla kraven för examensbevis vilket kan innebära studier i flera terminer på heltid.
  Jag hoppas det går att få igenom ett Undantag (och speciell i de fallen då personen i fråga ej gjort ngt. fel). Antagningsgruppen på lärosätet kan bevilja undantag och bedöma som Behörig även om personen ej uppfyller, formellt sett, kraven.

  Hälsningar
  Mikael

  Frågor och svar taggade med 'sommarkurs' (13 st.)

  • Isabella 21 år

   CSN vid avhoppad kurs på universitet?

   Hej, Jag studerar en kurs under sommaren, utöver mitt ”vanliga” program, för att få CSN. Jag behöver inte uppnå ett godkänt resultat på den 7,5 poängskursen för att få behålla mitt CSN så länge jag klarar mina...

   Mikael SYV: Hej Isabella,beslut om Studiemedel ligger hos CSN, inte hos oss på FRåGA SYV. Om du får pengarna (studiemedel) för studierna då ska du studera och försöka få så högt... Läs hela svaret
  • Nohmi 17 år

   Läsa 2c under sommaren?

   Hej! Jag går just nu i 9an och har merit över 330. Jag planerar att läsa natur på katedralskolan. Under detta läsår har jag tentat av matte 1c. Jag tycker matte är roligt och skulle gärna läsa 2c på egen hand under sommaren. Jag har läst om prövningar men så som jag tolkar det är det...

   Julia SYV: Hej Nohmi!Så fort du blir inskriven på gymnasiet, är det endast på just den gymnasieskola som du ska kunna göra prövningar. De som inte är gymnasieelever får lov att göra... Läs hela svaret
  • Alma Lo 27 år

   CSN under sommaren med blandad nivå på kurser?

   Jag ska liksom många andra plugga under sommaren nu när det är svårt att få tag på sommarjobb. Jag har dock bara kommit in på 1 universitetskurs på 7,5 hp så min plan är att utnyttja mina kvarvarande 5 veckor av studiemedel på gymnasial nivå och läsa en 100p kurs på Komvux också. Problemet...

   Milla SYV: Hej Alma Lo!Frågor om studiemedel besvaras bäst av CSN, då är det där beslut fattas (oavsett vad någon annan säger om studiemedel).Att söka kurser på komvux kan... Läs hela svaret
  • Mattias 22 år

   Läsa en kurs i sommar inför program på hösten?

   Hej jag funderar på om det är smart att läsa en fristående kurs under sommaren som sedan dyker upp i ett program jag tänkt söka till hösten, jag är behörig för att läsa kursen i sommar. Men jag undrar om det kanske rör om...

   Daniel Larsson:  Hej Mattias!om den kursen som du kan läsa på sommaren ligger precis i början av programmet, som första kursen, och du får godkänt betyg i den, så kan du troligtvis... Läs hela svaret
  • J 23 år

   Hur många sommarkurser får man söka?

   Hej! Jag har aldrig sökt CSN-berättigade sommarkurser innan och undrar hur många man kan söka? Jag hörde någonstans att det var 6 stycken utbildningar man kan söka men jag tycker det låter lite förvirrande då jag tänkt blanda att söka 15 hp och 7,5 hp. Jag planerar att antingen gå en 15 hp...

   Milla SYV: Hej Jonna,börja gärna med att läsa tråden på https://www.fragasyv.se/fragor/sommarterminen-hur-manga-hp-far-man-laesa där det framgår att enligt Antagning.se får man läsa... Läs hela svaret
  • SYV-besökare 35 år

   Var finns sommarkurser på eftergymnasial nivå inom it film media?

   Hej! Som rubriken lyder så undrar jag var hittar man alla de olika sommarkurser inom IT-"avdelning"webbproduktion (alltså inte programmering) inom film, foto och liknande? Hen som vill gå en sådan sommarkurs har fullständig gymnasiekompetens inom mediaprogrammet, Slutbetyg från gymnasiet som är...

   Anna SYV: Hej,en intressant fråga men som också är svår att svara på, detta pga det finns utbildningar inom många olika skolformer: högskola-universitet,... Läs hela svaret
  • Jack

   Kan jag få studiebidrag om jag läser en sommarkurs?

   Jag ska läsa en kurs på 7,5 poäng kurstiden är 2018-06-04 till 2018-08-24. Jag hört att man måste läsa minst 50% 0,75 poäng per vecka för att bidrag. Min kurs är längre än 10 veckor. Kan jag ansöka studiebidrag för endast 10 veckor (0,75*10=7,5) och inte hela kurstiden?

   Anna SYV: Hej Jack,du kan inte själv bestämma när din kurs slutar; för att din kurs ska vara halvtidsstudier måste skola registrera Kursstart - Kursslut och du måste få ditt... Läs hela svaret
  • Julia

   Hur fungerar sommarkurs på komvux efter studenten?

   Hej! Jag tar studenten i år 15 Juni från teknik design och produktutveckling och är 19 år. Jag har anmält mig till en intensivkursen i Fysik 2 nu i sommar på komvux, som börjar 3 juli. Komvux vill att jag ska lada upp mitt slutbetyg från mina tre år på gymnasiet, men problematiken är ju att jag...

   Anna SYV: Hejsan, det är klart du inte kan ladda upp ett betyg som du ännu inte har fått! :) Och det måste även personal på komvux förstå, tänker jag... :) Mina... Läs hela svaret
  • Adela

   Fråga gällande sommarkurs i programmering?

   hej jag har sökt till högskolan nu till hösten och där är de 2 program som man läser programmering. Jag har ingen tidigare erfarenet om programmering och är lite orolig för att jag inte ska förstå något om jag blir antagen på en av de programmen. Igår fick jag en förfrågan om att börja på...

   Anna SYV: Hej Adela, det är alltid bra att lära sig mer. Programmering är det mycket bra att lära sig och speciellt om du sökte ett program som handlar om programmering. Om kursen är bra eller... Läs hela svaret
  • Moa

   Sommarkurs i franska?

   Hej! Jag är sugen på att läsa franska i sommar, problemet är bara att jag bor i Skåne där det ej finns några kurser och jag hittar inte någon distanskurs. Jag bör väl tillägga att jag inte är intresserad av en kurs utomlands. Är det någon som skulle kunna hjälpa mig? Jag ligger på nivå A2....

   Julia SYV: Hej Moa!Folkuniversitetet kommer med stor sannolikhet att erbjuda sommarkurs i franska i Malmö eller Lund. Hela utbudet av sommarkurser kommer att publiceras på Folkuniversitetets webbsida>> senast 15/5. Vi håller... Läs hela svaret
  • mansoora

   läser upp betyg med distans?

   hej! jag har en fråga! är det möjligt att läsa upp betyg på distans när man fortfarande går på gymnasiet alltså jag menar om man går andra året och är inte nöjd med sina betyg under första året, kan man då läsa upp betygen på sommaren (distans) eller samtidigt som man väl går "tvåan"? om inte,...

   Julia SYV: Hej Mansoora! I dagens läge finns det i princip inga möjligheter att läsa upp betyg medans man går på gymnasiet. Man kan givetvis bedriva självstudier och inhämta kunskaper, men man... Läs hela svaret
  • patrik

   När kan man kompletera i komvux?

   Jag undrar om kan man gå till komvux under sommarlovet efter studenten?

   Milla SYV: hej Patrik! Om du får Examensbevis eller Studiebevis (dvs har genomgått en 3-årig gymnasial utbildning) kan du efter det läsa på Komvux i den kommunen där du är folkbokförd. Se om... Läs hela svaret
  • Julia

   Sommarkurser Komvux 10 veckor?

   Hej igen! :D Har funderat på att ta en sommarkurs på Kumvux för att lätta på trycket sedan på läsåret. Finns det ett minimum för hur många ämnen man ska ta eller är det fritt att välja? Jag tänkte ta Religion som är enbart 50 poäng, och undrar om det är då realistiskt att ta ett till ämne?...

   Anna SYV: Hej Julia! Enligt Vuxenutbildningsförordningen är det tidigast från 1 juli det kalenderåret som man fyller 20 år, som man får läsa på Komvux. Undantag görs vanligtvis för ungdomar som redan har en fullständig... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga