Lina 16 år

  Hej, Jag går i gymnasiet nu och riskerar att få F i tre kurser, Spanska 3&4 samt Idrott. Tillsammans blir de 300 poäng, vilket är 50 för mycket för att kunna ta gymnasieexamen. Jag har då funderat på att gå på komvux efter gymnasiet, men min fråga är då om jag behöver läsa Spanska och idrott igen eller om jag kan välja några andra kurser istället? Hur kan jag komplettera min gymnasieexamen så att jag kan söka till högskolan/universitet i framtiden?

  Jag har dessutom hört att man kan få F i en kurs och därmed inte behöva läsa den längre, tex, jag frågar min lärare om jag kan få ett F och sedan slipper jag gå på lektionerna. Kan man verkligen det?

  2 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Lina,

  idrott finns inte (på komvux) som undervisningsämne och kursen Idrott och hälsa1 får inte ingå i examensbevis från komvux. Kurser i moderna språk behöver inte ingå i examensbevis från komvux. 
  Vad krävs för examensbevis från komvux? Du behöver ha 2400p., av dem max 150p.F-betyg. Beroende på vilken sort examen: yrkesexamen eller examen från Natur-tekni alternativt Samhälle-humaniora så är det olika regler som gäller ang.vilka kurser som får ingå. Reglerna kan också ändras tills det blir dags för dig att läsa på komvux. 
  Du frågar också om det är OK att be läraren sätta F och så slipper du gå på lektionerna? - Här vill jag påminna om att rätt till studiehjälp från CSN har gymnasieelever endast om de läser på heltid. Om du får ett betyg i en kurs (oavsett om det är godkänt betyg eller F) så läser du inte den kursen längre, och med det läser du fortsättningsvis på deltid. Du förlorar i så fall rätten till studiehjälpen/studiebidraget från CSN. Du får annars prata med SYV på din skola. SYV-en kan ta frågan till rektorn. I särskilda fall kan vissa undantag, kanske, göras - beror mycket på varför du inte vill läsa en viss kurs. Undrar också på du går på rätt för dig gymnasieprogram? du kanske vinner på att till nästa höst söka till ett annat program?

  Ett förslag som jag har och du gärna får titta på är att du till nästa år väljer en annan kurs än Spanska 4. T.ex kan du välja Tyska1, nybörjarkurs i tyska. Det är ingen som säger att efter moderna språk3 ska man läsa mod.språk4 i samma språk (tvärtom, om du får F i en kurs så har du inte förkunskaperna för att läsa högre/svårare kurs i samma ämne). 
  Ännu ett förslag: fundera på att ersätta moderna språk med modersmål; det är en möjlighet för elever som har ett annat modersmål än svenska. Två kurser Modersmål får ingå i examensbevis från gymnasiet i stället för ämnet Moderna språk - menar på de utbildningar där 2 kurser Mod.språk är obligatoriska. Nu är vi mitt i läsåret, så jag vet inte om du fortfarande skulle kunna hoppa in i en pågående kurs Modersmål 1, men sök den kursen i så fall till nästa år, i stället för spanska4 (och speciellt är det aktuellt om du får F i spanska 3).
  Som sagt, vi är nu mitt i läsåret.. och det är därför långt kvar tills betyget i spanska 3 ska sättas. Gör ditt bästa och försök få godkänt betyg. Skippa spanska 4 till näst år, utan välj Franska1 eller Tyska1 eller Modersmål1 (om du har ett annat modersmål än svenska). 
  Utifrån information i din fråga gissar jag på att du nu går första året på gymnasiet och har knappt läst en 6-te del av utbildningen. Du har mycket kvar av gymnasietiden och det är bra att du gör ditt bästa av den (långa) återstående tiden på gymnasiet och inte bara bestämmer dig att det är "kört" och fördriver tiden och vill i framtiden satsa på komvux. Du måste ha läst på gymnasiet i 3 år eller uppnå viss ålder (20 år) innan du kan tas in på komvux; det är långt tills dess. 

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Lina,

  idrott finns inte (på komvux) som undervisningsämne och kursen Idrott och hälsa1 får inte ingå i examensbevis från komvux. Kurser i moderna språk behöver inte ingå i examensbevis från komvux. 
  Vad krävs för examensbevis från komvux? Du behöver ha 2400p., av dem max 150p.F-betyg. Beroende på vilken sort examen: yrkesexamen eller examen från Natur-tekni alternativt Samhälle-humaniora så är det olika regler som gäller ang.vilka kurser som får ingå. Reglerna kan också ändras tills det blir dags för dig att läsa på komvux. 
  Du frågar också om det är OK att be läraren sätta F och så slipper du gå på lektionerna? - Här vill jag påminna om att rätt till studiehjälp från CSN har gymnasieelever endast om de läser på heltid. Om du får ett betyg i en kurs (oavsett om det är godkänt betyg eller F) så läser du inte den kursen längre, och med det läser du fortsättningsvis på deltid. Du förlorar i så fall rätten till studiehjälpen/studiebidraget från CSN. Du får annars prata med SYV på din skola. SYV-en kan ta frågan till rektorn. I särskilda fall kan vissa undantag, kanske, göras - beror mycket på varför du inte vill läsa en viss kurs. Undrar också på du går på rätt för dig gymnasieprogram? du kanske vinner på att till nästa höst söka till ett annat program?

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga