Bayan 18 år
  Hej! Jag har läst Moderna språk Arabiska 1,2,3 & 4 och fick A i alla samt moderna språk Franska 1 & 2 där jag fick A och B. Jag kommer därmed ha franskan som "utökade kurser" men jag undrar hur jag ska göra med mina arabiska kurser. Är det bäst att:

  1. Ha arabiska 1 & 2 i min studieplan och 3 & 4 utökade
  2. Ha arabiska 3 & 4 i min studieplan och 1 & 2 utökade

  Jag vet att utökade kurser endast räknas med om de ger merit men om jag väljer alternativ 1 kommer jag då få högre meritvärde eftersom jag får med 2 kurser + 2 utökade kurser samt deras 2,5 meritpoäng.

  Jag undrar också hur jag kan vara säker om att ifall jag väljer alternativ 1, att de utökade kurserna som räknas är arabiska kurserna dvs kurserna där jag har A, franska kurserna kommer också vara utökade men där har jag A och B.
  • Milla Vilket program och inriktning läser du på gymnasiet? Ska du påbörja år3 inom kort? Vad planerar du göra efter gymnasiet? - detta frågar jag för att se om den utbildning du vill söka till kräver moderna språk 3 för särskild behörighet.
  • Bayan Jag går Natur med inriktningen natur och ja, jag börjar åk 3 snart. Min plan är att gå läkarlinjen.
  • Anna I Naturvetenskapsprogrammet ingår en kurs moderna språk som obligatorisk. Ännu 2 kurser moderna språk kan du ha inom individuellt val och ännu 2 andra kurser - som programfördjupning. Det är fördelaktigt för dig att ha kurser med lägre betyg som U-kurser, så att de inte ska räknas in.
  • Anna Läs gärna Millas svar nedan.
  • Bayan

   Okej! Så det bästa för mig är att:

   Ha franska 3 som moderna språk

   Arabiska 1 och 2 som individuella val 

   Arabiska 3 och 4 som program fördjupning

   Engelska 7 och franska 4 som utökade kurser

   Kommer franska 4 då räknas in i betyget? Vet att utökade kurser som ger merit räknas men tänker att jag redan fått merit för moderna språk? 

   Engelska 7 däremot kommer räknas eller hur?

  • Anna Ja, betyget i eng7 kommer räknas in på grund av den kursen ger dig meritpoäng. Vad gäller meritpoäng för moderna språk, så har du redan max genom arabiska 3 och 4 (max meritpoäng för mod.språk är 1.5) och du kan därför inte få fler, så betyget i Franska 4 kommer inte räknas ut, om den kursen kommer i ditt examensbevis vara markerad med "U". Så tolkar vi reglerna och de svar vi tidigare fått från sakkunniga som jobbar med just de frågorna.
  • Bayan Okej men är det möjligt att ha arabiska 3 och 4 som program fördjupning, är det inte så att det finns speciella kurser för den "kategorin"?
  • Anna

   Ja, det finns speciella kurser för programfördjupningar för varje program på gymnasiet och i listan på vilka kurser som på NA får läsas som programfördjupning ingår moderna språk, vilket du kan se i Programplanen för NA på gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/NA/programplan/Programplan_NA.pdf - i examensbevis från NA får alltså fem eller sex kurser moderna språk ingå som vanliga kurser, ej U (beroende på inriktning). Man läser 200p.programfördjupning på inriktningen Naturvetenskap och 300p - på inriktningen "samhälle". Det är alltså fem kurser inom mod.språk som får ingå i examensbevis från inriktningen naturvetenskap på NA som vanliga kurser, ej U. Prata med SYV på din skola om hur ditt examensbevis kommer att se ut. Det är inte förbjudet att läsa många U-kurser, men det ger sällan några formella fördelar inför ansökan till svenska högskole-universitetsutbildningar. Mer kunskap är givetvis bra att ha men det är också viktigt att inte överanstränga sig och behålla hälsan! Lycka till med dina studier!

  • Bayan Tack så mycket! Jag har bara en sista fråga. Jag förstår att det inte är bra med för många U kurser men låt oss säga att jag kan klara av dessa kurser är det då inte bättre att ha arabiska 3o 4 som U och andra kurser som program fördjupning så jag kan få både vanliga poäng från program fördjupnings kurserna och merit poäng från arabiskan. Har jag arabiska kurserna som program fördjupning får jag då 200p mindre än om jag har de som U och läser andra kurser som program fördjupning, eller hur?
  • Anna Om du vill ha så högt meritvärde som möjligt, ska du helst ska ha A-betygen i alla kurser som räknas in. Om du har A i kurserna som "vanligtvis, oftast" läses som programfördjupande + har A även i U-kurserna (moderna språk 3 och 4) som också ska räknas in - så går det på "ett och ut" kan man säga, ingen skillnad... För att man räknar ju fram "snittet" - snittbetyget som heter "jämförelsetal" och till jämförelsetalet plussar man på meritpoängen (om man har några - max 2.5), så får man meritvärde. Exempel: Elev nr.1 har inte läst utökade kurser. Hen har alla A-betygen och moderna språk 3 och4 samt eng7 inom programmets 2500poäng (meritvärde blir 20.0 + 2.5 = 22.5, högsta möjliga). ... Elev nr.2 har läst många U-kurser som alla ska räknas in i elevens jämförelsetal för att de antingen ger meritpoäng eller krävs för särskild behörighet. Om den eleven har A-betygen i alla kurser (vanliga som utökade) så blir meritvärde 22.5 (jämförelsetal/snittbetyget blir 20.0 och max meritpoäng är 2.5). Så, båda elever får exakt samma meritvärde. Man konkurrerar om plats på en svensk högskoleutbildning med "siffran"/meritvärdet. Hur många kurser man har läst utöver det "minimum" som krävs för examensbevis, spelar ingen som helst roll.
  • Anna Om du läser på mer än heltid så sprider du din tid och dina krafter och kan riskera både överanstränga dig och få lägre betyg än du annars skulle ha fått (om du läste endast på heltid, i vanlig/normal takt).
  Läs alla kommentarer

  1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Bayan,
  skolverkets rekommendation är att gymnasieskolorna utfärdar examensbevis enligt den individuella studieplanen. I din individuella studieplan bör det på förhand, innan en kurs påbörjas, skrivas in om den kursen kommer att läsas som U-kurs (utökat program) eller som en "vanlig kurs" inom 2500 gymnasiala poäng som vanligtvis ingår i programmet. Så, du bör inte kunna i efterhand, när du redan fick betygen, fundera över vilka kurser som i ditt examensbevis kommer bli markerade som U, vilket betyder "utökad kurs". 
  Det är dock inte alltid som gymnasieskolorna följer skolverkets rekommendationer. Om en skola inte följer skolverkets rekommendationer, då brukar SYV-en på en sådan skola utforma examensbevis på det sättet som ger eleven högsta möjliga meritvärde. De formella begränsningarna som man måste ha hänsyn till bestäms av svar på följande frågor: Vilket program som examensbevis ska vara "ifrån"? Hur många betygsatta poäng, totalt sett, som eleven kommer ha i slutet av år3? 
  Jag gissar på att du ska inom kort påbörja årskurs 3. Du är i så fall inte klar med många "kommande" kurser. Inom flera gymnasieprogram får man läsa moderna språk inom programfördjupning. Du kanske vinner på att ha alla kurser inom ämnet Moderna språk (både franska- och arabiska kurser) som vanliga kurser inom 2500poäng och ha några andra kurser som U-kurser.
  Vänligen svara vilket program och inriktning du läser på gymnasiet - detta frågar jag för att se om moderna språk är obligatoriska på ditt program + för att se hur många poäng moderna språk som du i ditt examensbevis kan ha som programfördjupning.
  Exempel: om eleven läser SA på gymnasiet, då ingår 2 kurser moderna språk som obligatoriska, men upp till 300 eller - beroende på inriktning inom programmet - 400 poäng moderna språk får läsas inom programfördjupning. Det kan man se i Programplanen för SA>> och om eleven har höga betyg i många kurser inom ämnet Moderna språk men lägre betyg i andra kurser som också får ingå i examensbevis som Programfördjupning, så vinner eleven på att ha kurser med högre betyg som vanliga kurser och de andra kurser - där hen har lägre betyg - som U-kurser, vars betyg ej påverkar meritvärde. Tänk också på att inom Individuellt val, 200poäng, får "vilka som helst kurser" ingå i ditt examensbevis. Så, det är ännu 2 kurser inom ämnet Moderna språk (valfritt språk) som kan ingå som "vanliga", ej U-kurser, alltså.
  Dock måste man också tänka på vilka kurser som krävs för särskild behörighet till den högskoleutbildning som eleven efter gymnasiet vill söka till - detta för att om en kurs krävs för särskild behörighet, då räknas det betyget in i jämförelsetal (snittbetyget) även om kursen är U-kurs i examensbeviset (eller om kursen lästes utanför examensbeviset, som komplettering efter gymnasiet).

  Sammanfattning
  Om din skola följer skolverkets rekommendation, är det redan på förhand bestämt vilka kurser som i ditt examensbevis blir markerade som "U". I annat fall behöver man veta vilket program och inriktning du läser + vilken utbildning du vill söka till efter gymnasiet + hur många poäng /totalt/ du kommer få betygen i + helst ha en fullständig förteckning över alla kurser som kommer ingå i ditt examensbevis (för att kunna ge svar på vilken utformning av examensbeviset som kommer ge dig högsta möjliga meritvärde).

  • Bayan Tack för ditt svar! Jag går natur inriktning natur och vill utbilda mig till läkare efter gymnasiet. När jag kollar på min individuella studieplan står det "studieplanens total poäng: 3500", där finns kurser som jag redan läst och kurser som jag ska läsa nu i tran.
  • Anna Det normala/vanliga är att eleven på gymnasiet läser 2500 poäng. Att läsa så många som 3500poäng är rätt ovanligt. Du får inga direkta fördelar i att ha läst så många poäng, i alla fall inte vad gäller konkurrens om plats på en svensk högskoleutbildning. Ditt meritvärde kommer att räknas in på 2400p (de "vanliga kurserna" ej U-kurser "minus" gymnasiearbete - betyget i Gymnasiearbete räknas inte in). Av de U-kurserna kommer endast kurser som krävs för särskild behörighet eller som ger meritpoäng räknas in. De kurser som krävs för särskild behörighet till läkarprogrammet är på NA/natur - inriktningskurserna och måste därför ingå som "vanliga" kurser, ej U-kurser. Meritpoängen (max, som är 2.5) får du för mod.språk 3och4 + eng7. Så, alla de övriga U-kursernas betyg kommer inte påverka ditt meritvärde. Det kan vara fördelaktigt för dig att minska antal lästa poäng, så du inte överanstränger dig "i onödan". Prata gärna med SYV-en på din skola.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga