Kajsa

  Hej! Jag har en son som nu går i 9:an i södra Sverige med autism. Han har behörighet för ett nationellt program men vi är osäkra på att han klarar att bibehålla sina betyg i en större klass, nu går han i en liten skola med många pedagoger och en miljö som är anpassad för just honom med tysthet, lagom tempo och förberedelser. Har fått få svar från studievägledaren. Hade hoppats att han kunde fortsätta samma skolform på gymnasiet men de har valt att endast ta emot elever som saknar behörighet. Vad finns det för alternativ? Är också beredd att pendla eller flytta om det finns skolform som tar emot AST elever med behörighet.

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Kajsa!
  "Autism" används som ett samlingsnamn för många rätt olika tillstånd och det skiljer sig också i grad och omfattning, prognos för utveckling samt i vilka stödbehov eleven har. Det bästa vore om ni bokade möte med rektorn på skolan, kuratorn, skolsköterska, SYV och din sons klasslärare/mentor och tillsammans kunde diskutera vad som blir bäst för din son att göra efter grundskolan. Du har också rätt att vända dig till utbildningsförvaltningen i den kommunen där din son är folkbokförd och kräva hjälp och svar på dina frågor.
  Förutom gymnasieskolorna, så kan andra lösningar finnas - t.ex kan utbildningsförvaltningen köpa plats på en folkhögskola. Vanligtvis kan man börja på en folkhögskola den terminen då man fyller 18 år, ej tidigare, men i undantagsfall kan yngre elever börjar på folkhögskolorna (som utanför större städer oftast har Internat-boende på skolan).
  Vad gäller gymnasieskolorna, så finns presentationer av alla gymnasieskolor i Skåne på den här sidan: gymnasieguiden.se/gymnasium?Skåne
  Vilken skola och vilken utbildning på den skolan som passar din son som bäst? - En svår fråga att besvara när vi inte känner din son.

  Kanske kan en av de här gymnasieskolorna passa?
  Korrspondensgymnasiet - distansgymnasium.
  Impius Gymnasium i Helsingborg: Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) eller Naturvetenskapsprogrammet (NA) med internatboende. 8+8 platser. Friskola.
  Malmö latinskola, Malmö IM-F för elever med studiemotivation och en neuropsykiatrisk diagnos. Inriktningen som erbjuds är estetik och media likt en ordinarie utbildning på Estetiska programmet.
  Klara gymnasiet, kommunal skola i Olofström, som verkar inom ett kommunalt förbund (i första hand för Blekinge-elever); andra tas in i mån av plats; för boende (internat) måste eleven ha beslut om LSS.

  Karolinaskolan, en friskola i Höör, Naturbruksgymnasium och internatskola för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sammanlagt har skolan plats för 30 elever (10 elever i varje klass). 

  Annars så kanske det kan fungera att gå i en "vanlig gymnasieskola" med hjälp av en elevassistent, om din son har rätt till elevassistent. Om din son har "med sig budget" för att gymnasieskola ska kunna anställa extrapersonal, så att eleven ska kunna få den extrahjälpen som han behöver, så kanske det går att ordna på en "vanlig" gymnasieskola. Detta bör man diskutera med kuratorn och rektorn på den "tilltänkta gymnasieskola".
  Vem kan man vända sig till mer än personal på den egna skolan och utbildningsförvaltningen i den kommunen där eleven är folkbokförd? Jo, till gymanasieantagningskansliet i den delen av Sverige där eleven "hör hemma".
  Om man vill hitta vilken gymnasieantagningskansli eleven tillhör - kan man göra det på Antagningskanslier.skr.se

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga