2 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Anna, det finns flera olika alternativ på gymnasiet som alla är mycket bra att gå - om du sedan vill läsa vidare till lågstadielärare. Som lärarutbildningen är uppbyggd idag - så finns det t.ex lärarprogrammet som heter F-3, det är Förskoleklass - och upp till åk3>> som man undervisar i. 

  Särskild behörighet till F-3 lärarprogrammet är godkända betyg i Matematik 2, Naturkunskap 1b / eller i två mindre kurser - nk 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / eller i två mindre kurser sk 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6 b/A6 b).

  För övrigt behöver man alltid till alla högskoleutbildningar i Sverige också ha Grundläggande behörighet. 
  Får du EXAMENSBEVIS från valfritt gymnasieprogram och godkända betyg i svenska 2,3 och engelska 6 - har du Grundläggande behörighet. 
  _____________________________
  Matematik 2, Naturkunskap 1b & Samhällskunskap 1b ingår som obligatoriska kurser i Naturvetenskaps, Teknik, Samhällsvetenskaps-, och i Ekonomiprogrammet, ovsett inriktning på programmet. 
  På Estetiska & Humanistiska programmet skulle du behöva lägga till matte 2, vilket ofta är möjligt.

  På ett yrkesprogram skulle du behöva läsa kurser för Grundläggande behörighet (vilket är elevens rättighet och skola måste erbjuda det) + komplettera med matte 2 och läsa Samhällskunskap 1a2 och Naturkunskap 1a2, men på Naturbruksprogrammet, t.ex och på Vård- och omsorgsprogrmmet läser man andra kurser som ersätter naturkunskap och på VO läser man dessutom också samhällsk.1a2 som en obligatorisk kurs, därför behöver man på VO endast välja/lägga till matte 2.

   

   

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Jag vill föreslå alternativet BF, Barn- & fritidsprogrammet>>. Det är ett yrkesprogram men alla elever har rätt att på samtliga yrkesprogram läsa kurser som ger Grundläggande behörighet till högskolestudier. I BF ingår det svenska (alt svenska som andraspråk 2) som en obligatorisk kurs (inom de Programgemensamma ämnen) och det är därför enbart två kurser: engelska 6 och svenska (alternativt svenska som andraspråk 3) som måste läggas till för att få Grundläggande behörighet till högskolestudier.

  Särskild behörighet till F-3 lärare är, godkända betyg i Matte 2, Samhällskunskap 1b och Naturkunskap 1b.

  Jag råder att välja läsa svenska (alternativt svenska som andraspråk) 3 inom Programfördjupningen och engelska 6 - som en kurs inom Individuellt val. 
  På så sätt får du Grundläggande behörighet till högskolestudier och samtidigt blir behörig att även söka högskoleutbildningar som förbereder till yrkena Förskollärare och "Grundlärare fritidshem" (som också kallas för Fritidspedagog). Detta pga särskild behörighet till Förskollärare och Fritidspedagog är: 
  godkända betyg i kurser Naturkunskap 1b (alt 1a1 + 1a2) och Samhällskunskap 1b (alt 1a1 + 1a2) och alla de kurser (i samhällskunskap och naturkunskap) läses som obligatoriska på BF.
  Om du får på din gymnasieskola läsa matte 2, vilket allt som oftast erbjuds att välja - blir du även behörig till F-3 lärarprogrammet.

   

  Kort och gott - om din gymnasieskola kan erbjuda läsa Matte 2 på BF, Barn-och-fritidsprogrammet och om du säger att du vill läsa kurser för Grundläggande behörighet, då blir du behörig till F-3 lärarprogrammet.
  Läsa kurser för grundläggande behörighet är din rättighet; det är bara att säga till på gymnasieskolan om det. Men matte 2 är det inte en rättighet att läsa. Dock erbjuds det allt som oftast att läsa matte 2.
  så, om du får ett löfte på en gymnasieskola att du ska på BF kunna läsa matte 2, då tycker jag att BF passar som bäst.
  Men om du inte vill riskera att genom att inte /eventuellt/ kunna läsa matte 2, missa möjlighet att bli behörig och behöva läsa till matte 2 på komvux efter gymnasiet och på så sätt kanske du kan bli "försenad" i ett helt år - därför att vi vet inte om F-3 lärarprogrammet kommer om 3-4 år starta på vårterminen eller endast på höstterminen... då är det säkrare att välja ett av de högskoleförberedande program som inkluderar matte 2 som en obligatorisk kurs, dvs inte HU eller ES, utan t.ex NA, TE, EK eller SA.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga