Elev

  Hej, mitt namn är Emelie Nilsson och jag är 19 år. Sommaren 2021 tog jag studenten efter tre år på gymnasialutbildningen Vård och Omsorg. Nu är jag intresserad av att studera vidare men med tanke på att jag ej läste Engelska 6 på gymnasiet, har det satt lite hinder för mig. Nu hoppas jag att ni kanske kan hjälpa mig? Jag har tidigare försökt få hjälp av min syv i hemkommunen, utan att fått något resultat. Så jag hoppas verkligen att ni kan hjälpa mig, det skulle uppskattas väldigt mycket! Jag ville innan läsa till socionom, men meriterna är höga och det krävs engelska 6 så det går tyvärr inte. Men nu söker jag en utbildning som liknar socionomprogrammet. Mitt huvudmål har alltid varit att bli kurator eller terapeut, då MI-Samtal intresserar mig väldigt mycket. Därav undrar jag om ni kan tipsa en viss utbildning som passar bra ihop med mitt intresse.

  2 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Emelie,
  MI (motiverande samtal) är en metod som kan användas i behandling och i övriga kontaktar med personer som kämpar mot beroende eller är i behov av en förändring. Det kan exempelvis handla om alkohol- eller tobakberoende, eller om behoven av att ändra kost och motionsmönster. Den metoden (MI) kan användas av personal i verksamheter som t.ex hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och skola. Det är många olika yrkesgrupper som kan använda sig av den metoden. Men det är bara en av metoderna. Det kan finnas många fler och nya kan tillkomma.
  Jag vill råda dig att titta på utbildningar inom yrkeshögskola (där man sällan behöver, för behörighet, ha eng6), t.ex titta på följande utbildningar:
  utbildning/campus-i12/behandlingspedagog-neuropsykiatri
  utbildning/tuc-yrkeshogskola/behandlingspedagog
  utbildning/campus-nykoping/behandlingspedagog
  utbildning/tuc-yrkeshogskola/behandlingspedagog
  yrgo-hogre-yrkesutbildning-goteborg/psykiatrispecialiserad-underskoterska-skotare-stodpedagog
  utbildning/tuc-yrkeshogskola/specialistutbildad-underskoterska-psykiatri
  hermods-yrkeshogskola/specialistunderskoterska-psykiatri
  utbildning/hermods-yrkeshogskola/specialistunderskoterska-psykiatrisk-verksamhet
  utbildning/lernia-yrkeshogskola/specialistunderskoterska-inom-psykiatri
  utbildning/yh-region-kronoberg/specialistunderskoterska-barn-ungdom
  Vill du sikta på att bli just Kurator, då måste du läsa Engelska 6 och få godkänt betyg i den kursen. Du måste bli behörig till socionomprogrammet. Om du har för lågt meritvärde, kan du försöka komma in i HP-urvalet (resultat av högskoleprovet).

  Eftersom MI som metod kan även användas inom kriminalvården, får du gärna kika även på yrket Kriminalvårdare. Utbildning till kriminalvårdare ges på arbetsplatsen i samband med anställning. När arbetsgivare söker personer att anställa och sedan utbilda till kriminalvårdare brukar B-körkort krävas (vet inte om undantag kan medges men det går givetvis att söka ändå, men risken är stor att i fall man inte har körkort, så blir man inte anställd). Har du B-körkort?

  • Elev : Jag har B-Körkort så det är inget hinder, tack snälla för svar! Ska kolla upp alla länkar, tack!
  • Anna : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  • Elev : Ditt svar var väldigt bra, mycket bra jobbat! Jag undrar om du kan svara lite på vad en arbetsterapeut gör inom psykiatrin, har googlat lite men jag får lite olika bilder av yrket. Kan du hjälpa mig?
  • Anna :

   Det vi vet om yrket Arbetsterapeut berättar vi på framtid.se/yrke/arbetsterapeut De som är experter på arbetsterapeut-utbildningen är de studievägledare som jobbar på arbetsterapeutprogrammen, ett program på högskolenivå som man läser i 3 år på heltid. Du behöver även här godkänt betyg i engelska 6 (till alla svenska utbildningar på högskolenivå kommer du behöva ha godkänt betyg i eng 6).

  • Julia : Fick nu svar från "Arbetsterapeuterna": "Arbetsterapeuter kan jobba inom psykiatrin, såväl öppen som sluten vård. Finns också inom Bup, socialpsykiatri och rättspsyk." men vad arbetsterapeut har för arbetsuppgifter där har de ännu inte svarat (vi hoppas på svar om det senare och återkommer i så fall till dig snarast).
  Läs alla kommentarer
  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej igen!
  vi fick svar från Lektor i arbetsterapi, Utbildningsledare Arbetsterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Läs hennes svar nedan:
  "Rent historiskt har uppgiften för arbetsterapi varit att öva personers arbetsförmåga genom att successivt anpassa kraven på arbetsplatsen till personens förmåga och gradvis öka personens förmåga till de krav som gäller på arbetsmarknaden. Detta var den största arbetsuppgiften efter andra världskriget – för att öka antalet arbetsföra under efterkrigstiden.

  Under denna period fanns det gott om arbetsterapeuter både inom psykiatrin och kriminalvården. Under senare delen av 1900-talet när medicinen blev mer forskningsbaserad så blev det fler arbetsterapeuter inom medicinen och färre inom de tidigare arenorna.

  Arbetsterapi har alltid funnits inom psykiatrin, särskilt när behandlingstiderna var långa. Med öppna vårdformer har tyvärr arbetsterapeuterna blivit färre inom psykiatrin och finns framför allt inom olika specialistbehandlingsteam och rättspsyk.

  Arbetsterapeuternas huvuduppgift, oavsett verksamhetsområde, är att möjliggöra för personer att välja organisera och utföra de dagliga aktiviteter som personen behöver för att uppleva hälsa och livstillfredsställelse. De arbetar med att träna personens förmågor, utprova ordinera hjälpmedel och/eller anpassa miljön. De arbetar även med hälsofrämjande insatser inom olika verksamheter. 
  De arbetar i region, kommun, statliga verksamheter, privata arbetsförmågebedömning och rehabilitering, m m .

  Läs mer om professionen på förbundets hemsida: https://www.arbetsterapeuterna.se/

  och om programmet på Luleå tekniska universitet: https://www.ltu.se/edu/program/FVATG/FVATG-Arbetsterapeut-1.76750

  Det går även bra att söka på regionernas hemsidor för psykiatri (och 1177 för somliga regioner)

  Med vänlig hälsning".

  Och ännu ett svar från "Arbetsterapeuterna":

  ...en sammanställning vad man kan få hjälp med vid depression och ångest. Sedan varierar det förstås mellan öppenvård och slutenvård.

  Depression och ångest - Sveriges Arbetsterapeuter (arbetsterapeuterna.se)

  Och vid npf: Om arbetsterapi och neuropsykiatri (2016) - Sveriges Arbetsterapeuter (arbetsterapeuterna.se)

  Hoppas det är till hjälp.

  På denna sida Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp - Linköpings universitet (liu.se) finns information om arbetsområden för arbetsterapeut där psykiatri finns med.
  Klistrar in nedan

  ArbetsområdenArbetsterapeuter inom privat sektor har i allt större utsträckning egna företag. De kan jobba inom företagshälsovård, på hjälpmedelsföretag med design av produkter, eller i större privatägda företag som utför jobb inom kommuner eller landsting.
  Som arbetsterapeut kan du också arbeta:

  Med rehabilitering på sjukhus, inom exempelvis ortopedi, geriatrik, stroke, psykiatri, hand- och plastik och brännskaderehabilitering.

  På öppna mottagningar såsom barn- och ungdomshabiliteringen, primärvårdens vårdcentraler, och privata inrättningar.

  Inom kommunal sektor, med äldre och personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar.


  Arbetsterapeuter arbetar också i ökande utsträckning:

  Med anhörigvård

  I skolan

  Med tillgänglighet i samhället på byggnadsnämndskontor

  Inom kriminalvård

  Inom försäkringskassa

  Inom arbetsförmedling

  Allt gott :)

  Ja, man kan arbeta inom Psykiatrin som Arbetsterapeut. Här nedan är några länkar/källor där information om detta framgår:

  https://www.regionorebrolan.se/sv/vard-och-halsa/habilitering-och-hjalpmedel/hybrider/vuxenhabiliteringen/

  Sveriges Arbetsterapeuter:

  Här kan du också läsa mer  om ”Vem behöver en Arbetsterapeut / Vad gör en Arbetsterapeut?” - I vänsterspalten kan man klicka/läsa mer om Arbetsterapeutens funktion vid patients funktionshinder som till exempel kan vara demens, depression, stress eller neuropsykiatri:

  https://www.arbetsterapeuterna.se/profession/om-arbetsterapi/vad-goer-en-arbetsterapeut/demens/

  Information om framgår på Örebro Universitet programsida:

  Arbetsterapeutprogrammet är för dig som vill jobba med människor som har svårt att klara vardagen på grund av olika typer av funktionsnedsättningar eller aktivitetsbegränsningar och vill hjälpa dem genom rehabiliterande insatser.

  En arbetsterapeuts vardag kan se mycket olika ut beroende på arbetsplats och uppdrag. Vissa utgår från individen och får ansvaret att anpassa en persons vardagsmiljö efter dennes behov eller prova ut olika fysiska eller kognitiva hjälpmedel. Andra kan arbeta med tillgänglighet och välmående på en mer samhällelig nivå. Gemensamt är att din roll som arbetsterapeut är väldigt viktig för de personer du hjälper.

  Se ävenIntervju: ”Som Arbetsterapeut har man många arbetsmöjligheter”, enligt Gabriel Walter.

  Hej igen, vi fick idag svar från MINT Nordic. Var god läs nedan:

  Introduktionsinformation i MI finns i olika programmet på högskolan eller universitetsnivå. Jag tror att MI finns förklarat i kurser som handlar om samtalsmetodik, tillsammans med andra metoder (KBT, Psykodynamiskt, Lösningsfokuserad, Positiv psykologi, osv). Det är oftast så att i generella utbildningar får man ett smakprov av MI och andra metoder. Det är säkert så i undersköterska programmen som en liten del i allt annat. Men om hon vill få en grundlig MI-utbildning så rekommenderar jag att antingen hittar en högskola som har en utbildning i Motiverande samtal (MI) som oftast är runt 7.5 poäng eller att hon hittar en privat utbildare nära henne. Ni skulle kunna kolla på MINTs hemsida för att hitta MI-tränare i Sverige med egna företag.
  ***Sida att leta på är motivationalinterviewing.org

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga