Maya

  Hej! Jag tänker att läsa psykoterapi, men finns det psykoterapiprogram eller hur ska man bli psykoterapeut? Hur flera år? Och vilka kurser är angående i programmen? Jag vill gärna förstå även deteljerna om hur man blir psykoterapeut. Tack

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Maya!
  se gärna information under UTBILDNING i presentationen på framtid.se/yrke/psykoterapeut För att komma in på psykoterapiprogrammet krävs ganska mycket "förberedande utbildning". De flesta legitimerade psykoterapeuter i Sverige är i grunden psykologer, alltså har examen från psykologprogrammet (femårigt universitetsprogram). En annan yrkesgrupp som ofta vidareutbildar sig till psykoterapeuter är socionomer. Även läkare, sjuksköterskor och ibland också arbetsterapeuter (finns några exempel på det  -  enligt antagningsgrupper på lärosätena där psykoterapeutprogrammen ges) kan vidareutbilda sig till psykoterapeuter.
  I behörighetskraven till psykoterapeutprogrammet ingår flera "punkter": man måste ha högskoleutbildning inom "människo-vårdande" yrke, t.ex vara utbildad läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom eller "liknande"; gå sedan psykoterapiutbildning, "steg I" och även ha anställning där man i sitt jobb kan praktisera utövandet av psykoterapi (under handledning). Behörighetskraven kan vara lite olika inför psykoterapiprogrammen på olika lärosäten, och de kan också ändras över tid. Den säkraste vägen är troligtvis via psykologprogrammet, och i andra hand - via socionomprogrammet.
  Var utbildning i psykoterpi, steg 1 ges och vad det kostar kan vara väldigt olika. Har man tur kan gå den med hjälp av sin arbetsgivare, men annars så kan man ofta hitta den hos privata utbildningsanordnare och betala för utbildningen själv.
  Psykoterapeutprogrammen i Sverige (i alla fall som det är idag, december 2021) finns med flera olika inriktningar, se listan på studera.nu/jamfor-utbildning/?q=psykoterapi - programmet brukar ges på halvfart under 3 års tid (motsvarar 90 högskolepoäng).
  ****
  Du får gärna titta på hur behörighet inför psykoterapeutprogrammet med allmän inriktning beskrivs: "Grundläggande behörighet (A)-Psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare), eller -Läkarexamen med specialistkompetens i allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller-Socionomexamen eller-Annan yrkesexamen om minst 180 hp inom vård och som inkluderar ett vetenskapligt arbete om minst 15 hp. Särskild behörighet (B)-Utöver kurser ingående i examen enligt A ovan, skall sökande (gäller Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A) slutfört kurser om minst:oUtvecklingspsykologi, 7,5 högskolepoängoPersonlighetspsykologi, 7.5 högskolepoängoHälsopsykologi, 7,5 högskolepoängoKognitiv psykologi, 7,5 högskolepoängoRelationell psykologi (ex gruppsykologi, systemteori, familjepsykologi), minst 7,5 högskolepoängoPsykoterapeutisk metod och teori, 15 högskolepoäng (grundläggande psykoterapiutbildning)-Tillräckliga praktiska förkunskaper har för Psykologexamen enligt A ovan, den som vid ansökningstillfället har:ohar varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) sedan Psykologexamen utfärdats och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna, vilket ska styrkas med intyg.-Tillräckliga praktiska förkunskaper har för Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A ovan, den som vid ansökningstillfället har:oVarit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) från den tidpunkt respektive examen utfärdats, och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna vilket ska styrkas med intyg, samtoBedrivit psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Handledningen ska ha omfattat minst 40 timmar vid individuell-, respektive 80 timmar vid grupphandledning.oHandledningen ska ha skett parallellt med eller i nära anslutning till, dock inte innan, genomgången kurs i Psykoterapeutisk teori och metod (se ovan).-Den sökande ska uppvisa intyg, att denne under utbildningstiden kommer att arbeta minst halvtid med kliniskt patientarbete eller motsvarande och att den sökande där har möjlighet att arbeta psykoterapeutiskt med klienter. Den sökande ska också ingå i ett terapeutiskt sammanhang, dvs. ingå i ett team där det finns kunskaper och erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsmetoder.Övergångsbestämmelser för behörighetSökanden som slutfört en sammanhållen grundläggande psykoterapiutbildning om minst 45 högskolepoäng senast 2020-02-01, anses motsvara behörighetskravet i punkt B, första stycket ovan. För behörighet krävs dock att övriga krav under punkt A och B är uppfyllda."

   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga