Victor 24 år
  Hej!
  Jag är 17 år, snart 18 fyllda! Jag går nu andra året på Natur klassisk! Jag valde linjen eftersom jag alltid haft lätt för natur, och även skolan generellt. Men nu efter ett tag på natur inser jag mer och mer hur mycket jag hatar och till och med föraktar natur. Jag gör det eftersom jag helt enkelt har tröttnat på ämnena i linjen. Varje dag går jag till skolan med ångest då jag måste utstår ännu en dag i helvetet.

  Betygen då? Jo, eftersom jag hatar linjen och då blir engagemanget och betygen därefter. Med D i matten, D i fysiken och biologin och ett C i kemi. I de mer humanistiska ämnena, engelska, svenska så har jag C/B och även A. Betygsmässigt har jag då bättre betyg i de humanistiska, för dem gillar jag.

  Som person, är jag väldigt social och framåt. Har alltid lätt för att snacka med folk och står gärna i centrum, dvs jag är väldigt extrovert. Diskussioner, muntliga framställningar och även uppsatser har jag lätt för. Jag gillar att stå på scen och underhålla men även ge ett budskap. Uppsatsmässigt har jag lätt för att skriva och har alltid varit duktig på skönlitterärt skrivande.

  Som du ser på beskrivningen ovan så skulle en samhällslinje passa mig väldigt bra. Många personer jag känner säger att jag som person skulle passa väldigt bra på samhäll, och det känner jag mer och mer.

  Så min fråga är: kan jag byta till samhälle nu i tvåan? Utan att behöva gå om med ettorna, då jag har flera av mina vänner i tvåan. Kan jag läsa upp kurserna på lov då det är jag beredd på att byta.

  Min skola erbjuder både samhäll och natur, så jag kommer ej byta skola.

  Går detta?

  1 Svar

  Peter SYV SYV på GymnasieGuiden
  Hej Victor, så som du beskriver dig - så håller jag med dig om att Samhällsvetenskapsprogrammet skulle passa dig bra.
  Angående byte av program är det rektor på SA som fattar beslut om det.
  Först måste plats finnas för dig på SA. För det andra, så är det upp till rektorn att ta in dig eller ej.
  Det finns inget förbud mot att byta program. Å andra sidan finns det inte någon garanti på att kunna byta.
  Vid byte av program kan rektorn fatta beslut om individuellt anpassat program - och det beslutet måste fattas innan utgången av åk2.
  Följande kurser måste finnas med i gymnasieexamen från SA:
  Engelska 5 och 6
  Historia 1b
  idrott och hälsa 1
  Matematik 1b och 2b
  Naturkunskap 1b
  Religionskunskap 1
  Samhällskunskap 1b
  Svenska eller svenska som andra språk 1, 2 och 3
  ````````````````````````````````
  Sedan är det övriga kurser upp till minst 2500 poäng som måste vara med men exakt VILKA KURSER är det till mångt och mycket upp till rektor på programmet - då kravet är enbart att programinnehåll bör kunna "härledas" till SA.
  Ang. Matte - på NA läser du c-spår. Matte 1c och 1b får fritt bytas ut mot varandra. Men Matte 2 - här krävs det rektors beslut men jag ser inte ngt. problem i fall du vill ta Matte 2c in i gymnasieexamen från SA (tvärtom skulle vara mer problematiskt).
  Angående läsa på egen hand och tenta av eller läsa ikapp på ngt. sätt - är det återigen upp till rektor på programmet att bevilja. Eftersom det är rektor som är ytterst ansvarig och måste se till att de elever som redan är inne i utbildningen får tillräckligt med lärartid, kan ett hinder uppstå i att du, som ny elev, tar viss tid i anspråk från lärarna (handledning och tentor för dig måste ju förberedas och det tar tid och energi) - då är frågan om rektor tycker att det är OK, att det finns möjlighet att bevilja detta.

  Ännu ett alternativ skulle kunna vara om du på Prövningsenheten i kommunen tentade av alla de kurser som du missade på SA - och kunde uppvisa godkända betyg innan början av åk3 - då finns det ingen anledning (förutom om det inte finns plats) att inte bevilja dig byte av program. Detta kan dock bli praktiskt svårt att genomföra (och även ekonomiskt) - det brukar kosta 500 kr. per tenta på Prövningsenheten + att du måste skaffa dig kunskaper på egen hand (självstudier).

  Jag tycker att du bör snarast möjligt ta kontakt med rektor på SA och berätta att du vill byta program.
  Var beredd på att du kan få ett Nej - ANLEDNINGAR: finns ingen plats eller rektor tycker att lärarkapacitet inte skulle räcka till för de redan befintliga elever + en ny elev, som behöver hjälp med att läsa ikapp.

  De alternativ som du i så fall har är att fråga på ANDRA skolor som har SA; att fråga om rektor på din skola kan tänka sig ta in dig i en lägre årskurs - du "förlorar" ett år på det /vilket jag personligen tycker kan vara ganska fördelaktigt för dig: tänk på fördelarna - du kommer att läsa om några kurser och kan få djupare kunskaper och högre betyg i den; du bli ett år "klokare" än dina klasskamrater; du har kompisar i åk2 som kan vara dina "handledare" - berättar för dig vad som "komma skall" på din utbildning ett år framåt... du blir ett år mognare när du slutar gymnasiet och vet då ännu bättre vem du är och vad du vill.
  Jag tycker det är ett bra alternativ att byta program till ett lägre årskurs. Om jag var i "dina skor" skulle jag ha det som mitt första alternativ. Tänk på saken!
  Jo, innan den dagen du fyller 18 år, måste dina vårdnadshavare tillfrågas. Du får inte fatta så viktiga beslut på egen hand än. Rektor på SA kommer garanterat att vilja få dina vårdnadshavares samtycke till programbyte.

  Jag hoppas att mitt svar blir till hjälp för dig i din studieplanering.
  Önskar dig det bästa! Återkom och berätta hur det går.
  Vänligen
  Peter SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga