Zia

  Dear Esteemed Members, I hope this message finds you well. I wanted to inquire about how certain academic pursuits may impact my merit value. I hold a foreign qualification with a merit value of 18.16. Recently, I completed an English 7 course, achieving a grade of C. However, one of the study counselors mentioned that this accomplishment might not enhance my merit value. I'm curious to confirm whether this is indeed the case. Moreover, I'm currently enrolled in SFI (Swedish for Immigrants), which restricts my ability to pursue courses taught in Swedish. I'm contemplating studying Modern Language courses 1, 2, and 3 in Arabic. Could undertaking these courses potentially increase my merit value? Additionally, what grade level would be necessary to positively impact my merit value? Do you have any other suggestions for increasing merit value? I will appreciate it. Note: I want to get admission in IT, computer science, software, etc and may be in nursing. I am eligible for all these. Thank you for your guidance and assistance.

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  att du läste mer engelska är bra, oavsett om det betyget skulle höja ditt meritvärde eller inte. Att kunna mer engelska är en fördel, oavsett vilken utbildning man går eller inom vilket yrke man jobbar. 
  Av din fråga förstår jag att du nu läser SFI. När du blir kvar med hela SFI (får godkänt betyg i delkursen D inom SFI) så kommer du ha kunskaper i svenska som motsvarar ungefär det som eleverna i den svenska grundskolan har läst t o m årskurs 6. Det är alltså lång väg kvar efter SFI (om du vill kunna komma in på en eftergymnasial utbildning i Sverige med undervisningsspråk svenska); det du läser efter SFI är svenska grund (motsvarande årskurserna 7, 8 och 9 i den svenska grundskolan) + sedan tre gymnasiala kurser: Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. Du måste antingen få godkänt betyg i Svenska som andrarpsåk 3 eller klara TiSUS-test (för att påvisa att du har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna läsa med det undervisningsspråket på eftergymnasial nivå). 
  Du vill läsa utbildning inom medicin (förstår jag av din fråga). Om det t.ex är läkarprogrammet eller sjuksköterskeprogrammet så ges utbildningarna endast på svenska (med huvudundervisningsspråk Svenska) och minimikravet är att du får godkänt betyg i Svenska som andrarpsåk 3 eller klara TiSUS-test men det är till din fördel om du kan svenska ännu mycket bättre. 
  Att komma in på en utbildning är bara första steget; sedan ska man klara hela utbildningen också.
  För att komma in på en svensk universitetsutbildning kan man bland annat konkurrera i högskolegruppen, HP-urvalet. Gör högskoleprovet, är mitt råd men först måste du lära dig ganska mycket mer svenska. 
  De reglerna som, vid antagning till svenska universitetsutbildningar, gäller för dig som har utländsk gymnasieutbildning finns att läsa på antagning.se/sv/betyg-och-behorighet/utlandsk-gymnasieutbildning Hur de reglerna tolkas och används är upp till de som jobbar på Antagning.se (så, oavsett vad någon annan säger till dig så har antagning.se "sista ordet"). 
  Du frågar om betyget i kurserna i moderna språk (arabiska) skulle hjälpa dig höja ditt meritvärde, men det beror på om du inom din gymnasial utbildning från utlandet (i det dokumentet som bekräftar din utbildning) har kurserna i arabiska och hur de blev bedömda av UHR, universitets- och högskolerådet. Läs allt som står om reglerna på länken ovan i mitt svar.
  Försök lära dig så mycket svenska du kan! 
  Vilket yrke vill du utbilda dig till? Titta på yrkespresentationerna på www.framtid.se - de flesta utbildningar ges i Sverige med undervisningsspråk svenska, så det är mycket viktigt att kunna svenska mycket-mycket bra!

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  • Berry

   Vilka betyg i9an ska man ha för att ha det enkelt i ekonomi gymnasiet?

   Hej, Jag går i 9an och vill plugga hårt nu inför gymnasiet så att jag är redo. Dock vill jag veta vad jag ska specifikt höja mig i. Vilka ämnen i 9an ska jag vara bra på och ha höga betyg så det blir enklare i ekonomi gymnasiet? T.ex om jag kämpar mot ett B i matte kommer det bli enklare i...

   Milla : : Hejsan!Det är jättebra att du redan nu planerar inför studier på gymnasiet och strävar efter att stärka dina kunskaper i ämnen som kommer vara... Läs hela svaret
  • majsan321

   Hur kan jag bli psykolog efter en kandidatexamen i psykologi?

   Hej! Jag pluggar nu på college i USA och min major är psychology. Jag har förstått att efter fyra år får jag en undergraduate degree i psychology, vilket översätts till en kandidatexamen i psykologi i Sverige. Om jag vill bli psykolog efter mina fyra år här, hur kan jag plugga då i Sverige?...

   Milla : : Hej!om du vill bli en Psykolog i Sverige, så behöver du ansöka om legitimation hos socialstyrelsen; som regel kräver socialstyrelsen examen från psykologprogrammet men... Läs hela svaret
  • Miriam

   Hur ska man knyta ihop säcken för att bli anställningsbar?

   Hej, Jag har läst alumnstudier för medie och kommunikationsvetenskap på Stockholms universitet där endast 67% av studenter fått jobb. När jag läser arbetsannonser efterfrågar många arbetsgivare universitetsutbildning, (inom kommunikation eller...

   Milla : : Hej!Det du skriver i din fråga visar på att du har gjort en omfattande research för att utforska olika utbildnings- och karriärmöjligheter inom medie- och... Läs hela svaret
  • coola07an

   Orättvist bedömd i engelska 5?

   hej! Jag låg alltid på A (kanske något B här och där) i engelska i grundskolan, men nu i 1:an när jag har engelska 5 får jag alltid E eller kanske ett svagt D på både min muntliga och skriftliga förmåga. Jag är rätt säker på att jag inte fick glädjebetyg i grundskolan (de flesta fick inte A i...

   Milla : : Hejsan,Det låter verkligen frustrerande att du upplever att ditt engelskbetyg inte återspeglar din verkliga kunskapsnivå. Men jag som är SYV sätter inga betyg och har inom min utbildning till SYV... Läs hela svaret
  • Chris Kringle

   Var kan man studera för att bli HKK lärare?

   Jag har tidigare läst på högskolan för att bli lärare men fick hoppa av pga av hälsan, så jag har poäng från det samt arbetat som HKK lärare i 7 år. Det är svårt att hitta rätt ställe att söka, jag vore...

   Milla : : Hejsan,kika gärna på svaret i tråden på https://www.fragasyv.se/fragor/hur-blir-jag-hemkunskaps-laerareJag håller med dig om att det är svårt att snabbt och lätt... Läs hela svaret
  • isanog

   Räkna bort kurser?

   Hej, Jag går samhällsvetenskapliga programmet och har läst totalt 2700 poäng under gymnasiet, detta eftersom jag gick natur i ettan och har läst biologi och kemi, och en extrakurs i franska. Jag har högsta betyg i nästan alla ämnen, men i kemi har jag...

   Milla : : Hej,se i din individuella studieplanen hur kurser är är markerade; de kurserna som "överstiger" 2500poäng bör i din studieplan vara markerade med "U" (utökat program). Samma kurser som i... Läs hela svaret
  • Sara.98

   Hur blir jag hemkunskaps lärare?

   Jag är utbildad grundlärare inriktad mot fritidshem. Jag vill läsa till hemkunskap och undrar hur man går tillväga, jag vill kunna undervisa åk 1-9 . Vilka kurser behöver jag ? Och går det att göra det på distans ?

   Milla : : Hej,det vi vet om yrket Hem- och konsumentkunskapslärare inkl.vilken utbildning som krävs för att bli behörig lärare, berättar vi om i presentationen... Läs hela svaret
  • frågannnn

   Kan jag söka CSN?

   Jag ska läsa 2 kurser på komvux i vår, en kurs med 100 poäng och en kurs med 50 poäng, båda kurserna är 10 veckor långa och pågår under samma period. Av olika anledningar behövde jag även söka på två olika...

   Milla : : Hej,att du kommer läsa på två olika komvux-skolor påverkar inte din möjlighet att få studiemedel. Du kommer läsa en 100-poängs gymnasial kurs på 10 veckor och den kursen kommer du läsa... Läs hela svaret
  • haru

   kan man få undantag för matte 2a ?

   jag vill söka till sjuksköterska programmet men jag saknar matte 2a , grejen är att nära person i min familje avlidit och kunde inte förtsätta med kursen på komvux. får man undantag för detta fallet?

   Milla : : Tyvärr, kan man inte få undantag från kraven på behörighet när det gäller svensk högskole-/universitetsutbildning. Yrkeshögskola kan ta in obehöriga (på undantag, i... Läs hela svaret
  • Nela

   Kan jag gå moderna språk i en annan kommun?

   Hej! Jag går just nu årskurs 1 på gymnasiet. Just nu läser jag mitt modersmål som moderna språk steg 3 och har även valt det som i-val till år 2., alltså läser jag inte spanska, franske eller tyska utan jag läser mitt hemspråk. Jag har tänkt byta gymnasiet till nästa år, och den jag vill...

   Milla : : Hej,som regel läser gymnasieelever alla kurser på sin egen gymnasieskola. Men rektor på gymnasieskolan kan besluta om att köpa in undervisning för en elev på en annan gymnasieskola... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga