1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  Hvitfeldska gymnasiet erbjudet några olika program och inriktningar på de programmen, du kan se utbud av utbildningar på den skolan på gymnasieguiden.se/gymnasium/hvitfeldtska. Till varje utbildning görs "separat antagning" och du måste uppge vilket program och inriktning du vill söka till - när du frågar antagningskansliet i Göteborg om hur många "meritpoäng/betygspoäng/meritvärde/jämförelsetal"-poäng som krävdes de föregående åren, men det spelar ändå "ingen roll" vad antagningskansliet svarar eller vad du ser i antagningsstatistiken; detta för att, för det första, så kan utbud ändras och den utbildning du vill komma in på kanske slutar erbjudas på just Hvitfeldska; för det andra, så kan utbildningen, om den är kvar, andra antal utbildningsplatser och/eller bli mer eller mindre populär bland gymnasieväljare och antagningsgränsen kan därför bli ganska annorlunda i framtiden, kan alltså "hoppa upp" eller "falla ner" ganska mycket. Det är givetvis inte förbjudet att få reda på hur höga betyg som tidigare år gav plats på en viss utbildning på en viss gymnasieskola men det kan ju bli ganska annorlunda just när du ska konkurrera om plats på gymnasiet. Och därför ger antagningsstatistik endast "viss fingervisning" men inte ngt svar ang.hur höga meriter som kommer ge plats på utbildningen nästa gång.
  Mina råd till dig blir att du försöker få så höga betyg som möjligt i alla ämnen som kommer ingå i ditt slutbetyg från grundskolan och att du också lägger fler gymnasieskolor i din gymnasieansökan. Det är helt OK att söka till Hvitfeldska i första hand men sök (i andra, tredje, fjärde, femte och så vidare "hand") samma utbildning även på de andra gymnasieskolorna. Du kommer inte ha någon fördel av att endast söka till en enda gymnasieskola. Har du endast ett alternativ i din gymnasieansökan och kommer inte in på den utbildningen, då har du ingen gymnasieplats, över huvudet taget. Min mening är att det är bättre att gå på någon skola än att inte gå i skolan alls. Vilka gymnasieskolor som finns i Göteborg kan du se på gymnasieguiden.se/gymnasium?Gbg
  Har får du kontaktuppgifterna till gymnasieantagningen i Göteborg: 
  Telefontid: Mån-fre kl. 9.00-10.00
  Tel.nummer 031-335 51 30
  E-postadress: [email protected]
  Du kan också se på goteborgsregionen.se/kunskapsbank/antagningsstatistik om du hittar de uppgifter som du är ute efter.
  Ännu ett alternativ är att du frågar skolans personal när du besöker skolans monter på gymnasiemässan och/eller på öppet hus. Gymnasiemässan 2023, i Göteborg, äger rum på Svenska mässan den 7–9 november 2023. Vilka gymnasieskolor som kommer ställa ut (finnas med) på den mässan kan du se (skolornas presentationer) på gymnasieguiden.se/gymnasium?Gbg-mässa 2023

  Studie- och yrkesvägledare
  • Q : TUSEN TACK!!
  • Milla : vi på fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga