1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  halvtidsstudier på gymnasienivå = 10 gymnasiepoäng per vecka, alltså på 20 veckor (en termin) bör man läsa in 200p (2 stycken normalstora kurser) och på 40 veckor (2 terminer) - 400p.
  Om eleven i år3 på gymnasiet läser på halvtid, gör hen individuell studieplanering med SYV på skolan. OBS! eleven förlorar, som regel, rätt till studiehjälpen från CSN pga det är endast heltidsstudier som ger den rätten för gymnasieelever.
  ****
  Hur man sedan kompletterar på Komvux?
  Man söker läsa på komvux i den kommunen där man är folkbokförd. Man gör planering tillsammans med SYV på komvux, man utgår ifrån de studier och betygen man har sedan innan och med hänsyn till vad målet med studierna är. Om personen vill komma in på en viss eftergymnasial utbildning, är det bra att inkludera de kurser som krävs för särskild behörighet till just den utbildningen in i examensbeviset (det förkortar studietiden + höjer meritvärde, i de flesta fallen - med undantag: om personen ändå har alla A-betyg då kan man ha hur många kurser som helst som ska räknas in i jämförelsetal, för att det blir ändå 20.0). Men om man har lägre betyg än alla A-betyg, är det fördelaktigt att försöka ta in i examensbevis endast de strikt obligatoriska kurser + de kurser som krävs för särskild behörighet + de som ger meritpoäng.

  Studie- och yrkesvägledare
  • Julia : Om det stämmer att du är 20 år (eller fyller 20 år under året 2020) då verkar Milla har missat det i svaret, ovan... din ålder, alltså - för att från 1 juli det kalenderåret som du fyller 20 år har du rätt till Studiemedel och då kan man läsa på halvtid och få halva studiemedel (som är ändå lite högre än hela Studiebidraget/studiehjälpen). Att en elev "väljer läsa på halvtid på gymnasiet" utan att ngn medicinsk anledning finns - är ovanligt.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga