Michaela
  Hej! Jag undrar om det är möjligt att ta en masterexamen inom ett annat ämne/område än det ämne/område man har tagit sin kandidatexamen inom? Jag vet att man ibland kan göra det utomlands, men är osäker på om man kan göra så i Sverige.

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej, du får se vad som står om behörighet på beskrivningen av det masterprogrammet som du vill komma in på. Många ggr görs det bedömning om man är behörig, bl.a beroende på vilken utbildning på grundnivå (kandidatexamen eller yrkesexamen) man har "i bagaget". Bedömning görs av antagningsgruppen på det lärosäte där masterprogrammet ges.
  Som regel, måste man ha grundutbildning inom "rätt område", men kanske kan undantag finnas eller göras. För information om det vänd dig till studievägledare som jobbar på de utbildningar som du är intresserad av.
  Vänligen
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga