Elev
  Hej!

  Jag undrade om det finns alternativt urval för Psykologprogrammet? Isåfall, på vilka skolor?
  • Anna : Uppsala universitet svarar så här: Kontakta [email protected] så hjälper de dig att komma i kontakt med en av deras studievägledare.
  • Julia : Karlstads universitet har svarat att de inte har alternativt urval till psykologprogrammet och inte finns några planer på att införa AU (uppgift från maj 2021).

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej BB,
  läs, nedan, svar från Umeå Universitet som vi fick idag, den 7 maj 2021:

  Det alternativa urvalet är att studenter söker in via senare del, se information nedan
  Ett alternativ kan vara om personen i fråga har en färdig utländsk psykologexamen från annat land, att de söker till kompletterande utbildning för personer med utländsk psykologexamen


  Psykologprogrammen ansökan senare del

  Antagning till senare del på program sker i mån av plats. Antalet platser varierar från termin till termin och beror på om tidigare antagna studenter gjort avbrott, är föräldralediga, har sjukdomar eller annat.
  För att bli behörig till senare del på program måste du ha kunskaper du kan tillgodoräkna dig som motsvarar minst termin 1. Däremot är det ytterst sällan det finns plats till termin 2, vilket gör att du minst bör ha läst motsvarande tom termin 2.

  Följande kurser motsvarar kurserna på programmet till och med termin 2 och kan läsas vid Umeå universitet. Du behöver inte läsa kurserna i den följd du ser nedan. 

  Termin 1 
  Introduktionskurs i psykologi 7,5 hp
  Social- och gruppsykologi 7,5 hp
  Biologisk psykologi 7,5 hp
  Vetenskaplig metod 7,5 hp
  Alt. Psykologi 1

  Termin 2 
  Kogntionspsykologi 1 7,5 hp
  Hälsopsykologi 7,5 hp
  Utvecklingspsykologi 7,5 hp
  Personlighetspsykologi 7,5 hp
  Alt. Psykologi 2

  Motsvarande kurser kan läsas även vid andra lärosäten. 
  Du måste själv som student säkerställa att kurserna motsvarar kunskaperna som krävs inom psykologprogrammet vid Umeå universitet. Det gör du genom att jämföra kursplan på den kurs du har för avsikt att söka/läsa med de kursplaner som finns inom programmet.

  Programöversikt
  https://www.umu.se/student/psykologi/programoversikt/

  Här hittar du kursplaner till våra kurser
  https://www.umu.se/student/mina-studier/hitta-kurs-och-utbildningsplan/

  Bedömning av de kurser du läst görs efter ansökan till senare del på programmet inkommit.

  Examen handlägger tillgodoräknanden vid Umeå universitet

  Urval till senare del på psykologprogrammet sker enligt följande:
  Termin 2: enbart betyg
  Termin 3 och framåt: antalet avslutade akademiska högskolepoäng

  Ansökan sker via www.antagning.se
  Skriv ”senare del” under rubriken Utbildningar
  Universitet/högskola: Umeå universitet
  Ämne: Hälso pch sjukvård
   

  Mittuniversitetet svarar så här:
  Vid ansökan till Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet erbjuds urvalsblocken betygsurval och högskoleprov. Vi erbjuder således inte något alternativt urval till programmet. 

  Karolinska Institutet i Stockholm svarar så här:
  "Psykologprogrammet har tidigare diskuterat ett alternativt urval men av olika skäl landat i att begränsa sig till antagning via betyg och/eller högskoleprov.

  Skälet till nuvarande val av antagningsmetoder är att forskning visar att båda urvalsmetoderna (tidigare betyg och/eller Högskoleprov) för närvarande är de bästa metoder som kan använda för att mäta förmågan att studera på en högre utbildning, och att det är svårt att ta fram valida prov (t ex på empati) för att utöver dessa metoder mäta ytterligare egenskaper eller förmågor som kan skilja mellan studenters som grund för urval när det är fler sökande än det finns platser.

  Urval till psykologprogrammet på KI baseras enbart på betyg (66 % av platserna) och högskoleprovsurval (34 % av platserna), det finns alltså ingen urvalsgrupp för tidigare akademiska meriter.

  Vi rekommenderar att man skriver högskoleprovet för att öka sina chanser att antas.

  https://utbildning.ki.se/program/2ps18-psykologprogrammet

  Svar från Linköpings Universitet, var god läs nedan:
  Nej, vi har inget AU till psykologprogrammet i Linköping, och det är inte heller något som är planerat för framtiden. Det fanns för många år sedan, men togs bort. Jag känner inte till att något annat lärosäte har AU som urvalsgrupp till psykologprogrammet.

  Svar från Lunds universitet:

  Nej, vi använder oss inte av alternativt urval till psykologprogrammet här i Lund och det finns i dagsläget inga planer på dra igång ett sådant projekt. Mig veterligen är det inte heller något av övriga psykologprogrammet som använder sig av alternativt urval.

  Svar från Stockholms Universitet:

  Vi tillämpar inget alternativt urval till Psykologprogrammet vid SU och har inte heller några planer på att göra det. Jag känner inte till att annat lärosäte heller tillämpar sådant, undantaget är Umeå Universitet som ska ha möjlighet till senaredelsantagningtill alla sina utbildningar. Däremot gissar jag att det yngre sökande oftast frågar efter snarare är intervjuer eller liknande men det tillämpas till min bästa kännedom inte av någon.

  Om man vill förbättra sina chanser att antas till Psykologprogrammet måste man alltså satsa på att förbättra antingen sina gymnasiala meriter eller skriva Högskoleprovet.

  • Elev : Okej, tack så mycket för svaren!
  • Anna : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga