1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  den utbildning du läser, svenska som andraspråk grund, är i sig studiemedelsberättigad. Att du läser 100% ger dig, om du uppfyller andra villkor, rätt till "hela studiemedel", alltså hela bidragsdelen och så har du rätt att låna "hela beloppet" också.
  Jag vill börja svara med att påpeka att du förlorar ingenting på att ansöka om studiemedel och se om du får ett positivt beslut eller om du får avslag från CSN. Det är flera olika villkor som alla måste vara uppfyllda för att kunna få utbetalningar från CSN. Att du endast vill ta bidragsdel av studiemedel och inte låna av CSN spelar i detta fallet ingen roll; du måste, för det första, ha principiell rätt till svenskt studiestöd (om du inte är svensk medborgare, kommer CSN utreda frågan om du har den rätten - oftast är det OK att ha permanent uppehållstillstånd (alltså CSN brukar bedöma att de som har PUT har också rätt till svenskt studiestöd)... om du är svensk medborgare då har du den rätten automatiskt). Hur många timmar i veckan du arbetar spelar inte heller någon roll, utan det är den sammanlagda skattepliktiga inkomsten under den aktuella halvan av kalenderåret som spelar roll. Läs information om "fribeloppet" på CSN´s hemsida. Hänvisning: csn.se/fragor-och-svar/hur-stor-inkomst-far-jag-ha-nar-jag-studerar-med-studiemedel/inkomst-och-fribelopp
  Om du undrar om du måste betala tillbaka det du får av CSN, så är det så att studiemedel består av två delar: bidragsdel och lånedel. Du kan välja att ansöka endast om bidragsdelen. Bidragsdelen betalar man, som regel, inte tillbaka. Det är endast om du tar emot utbetalningar från CSN men i själva verket inte studerar (om du hoppade av studierna och inte meddelade CSN om det) som du blir återbetalningsskyldig.
  Jag är inte expert på studiestöds frågor. De som är experter på studiestödsfrågor jobbar på CSN. Du kan antingen ansöka om studiemedel och se vad som händer, vad CSN beslutar eller så kan du, på förhand, innan du ansöker, kontakta de som jobbar på CSN och ställa alla dina frågor om studiemedel. Kontaktuppgifter till CSN ser du på csn.se/kontakt

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga