Anonym 16 år

  Hej! Jag undrar om ett gymnasium som har antagningsprov för estet musik har högre kvalité, bättre undervisning och är bättre generellt än en skola som inte har antagningsprov för estet musik? Skulle det vara bättre om jag väljer den skolan med antagningsprov för att få så bra undervisning som möjligt?

  • Ludmila Rektor på en av gymnasieskolorna som erbjuder ES/musik svarar så här: "det är svårt att säga att den ena eller andra skolan är bättre men på gymnasiet så är det ju mycket elevens egna ambition som spelar roll och att man har utbildade musiklärare som kan utmana eleverna."
  • Vägledare

   En tanke/åsikt: antagningsförfarandet säger inte någonting om kvalitén på utbildningen. Att man gör ett prov för att komma in på en skola betyder inte att det är kreativa lektioner, spännande och utmanande upplägg på kurserna, vilken musikutrustning skolan har, om det är lärare med lärarbehörighet som undervisar på skolan mm. Så provet säger egentligen bara hur man har valt att göra vid själva uttagningen till utbildningen.

  • Monika

   Hej anonym! Min tanke här är att vissa skolor erbjuder s k riksrekryterande estetiska spetsutbildningar och de utbildningar har högre krav gällande utbildningsinnehåll. Spetsutbildningarna måste tex samarbeta med högskola och med andra aktörer inom sitt verksamhetsområde (tex konserthus, utländska arrangörer m fl) . Ofta är det också så att den individuella musikundervisningen är längre än på ordinarie estetiska program. På vår skola har varje elev 90 min individuell undervisning per vecka och man kan även ha ett biinstrument under alla tre åren. Jag tror inte att det är samma på alla estetiska program. Ta kontakt med de olika skolorna som du funderar på och gör en jämförelse. Det kan vara värt besväret! Lycka till med ditt gymnasieval!

  • Vägledare

   Angående huruvida någon skola är bättre än andra, är det ju helt upp till eleven att avgöra. Alla tycker ju olika! Jag tycker det bästa är att eleven kontaktar de skolorna hen är intresserad av - för att boka in ett enskilt besök, och bildar sig en egen uppfattning om skolan! I den mån det går, besök olika skolor och delta på digitala Öppet Hus etc. för att bilda dig en egen uppfattning om vad som passar bäst för just dig!

  Läs alla kommentarer

  3 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  ES/musik erbjuds i Sverige på cirka 120 gymnasieskolor. Vi hoppas alla skolor i Sverige är bra och att det handlar om vad man är intresserad av och vad som kanske är speciellt med de olika gymnasieskolorna.
  Om man tar NTI-gymn.Karlstad som exempel: den skolan tar in eleverna enbart på betyg då den har Dator som huvudinstrument som ej ska kräva några förkunskaper. NTI i Karlstad har ambitionen att vara ledande inom TECH och digitalisering så har en elev det intresset så är det mycket möjligt att just den skola är bästa skolan för just den eleven.

  Så här svarar LUNDS DANS- OCH MUSIKALGYMNASIUM:
  "Vi tar inte in enbart på betyg utan eleverna söker till oss genom att också göra antagningsprov. Poängen från antagningsprovet läggs sedan ihop med elevernas meritpoäng från åk 9. För oss blir det en bra kombination där elever både kan komma in p.g.a. höga betyg (och något lägre antagningspoäng), men också p.g.a hög antagningspoäng (och något lägre meritvärde).

  För oss ger antagningsprovet högre kvalitet på utbildningen. Att elever behöver visa både för oss och för sig själva att de är beredda på att lägga ner det arbete som krävs (genom att noga förbereda sig till antagningsprov) ger oss en tydlig indikation på om eleven i fråga kommer klara av den utbildning vi ger. Vi får naturligtvis också en tydlig indikation på om elever inte har de förkunskaper de behöver - antagningsprovet talar om för oss om en elev har de förkunskaper som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. De elever som slutligen kommer in är alltså de som vi har bedömt ska klara den. Så ja, jag skulle nog säga att en utbildning som kräver arbetsprov/antagningsprov oftast gör det möjligt att hålla högre kvalitet än en utbildning utan detta."

  • Vägledare

   En av SYV-ar på en gymnasieskola som erbjuder ES/musik svarar så här: " Det är egentligen fel att kalla det för audition. Främsta skälet för dessa prov är för att eleverna ska hamna i rätt gruppkonstellationer vid skolstart, samt att eleverna får vetskap och känsla för vad som krävs. För har man aldrig hållit på med musik/saknar takt och tonkänsla så blir det väldigt svårt att gå estetiska inriktning musik. Samt att man ska uppträda inför publik och detta är första steget dit. är ”bättre” än skolorna där antagning görs endast på betyg. Det finns inga bättre eller sämre skolor utifrån provet. Alla skolor ska gå efter skolverkets kursupplägg och innehåll. Alla skolor strävar efter att ha så bra pedagogisk personal som möjligt och alla skolor ska se till elevens bästa. "

  Daniel Larsson SYV

  Hej, antagning till "konstnärliga" utbildningar på gymnasiet antar oftast på "kombinationen av betygen och arbetsproverna/uppspelningar" som också kan kallas för "auditions". Men det förekommer även antagning på endast betyg eller ibland också att man ska ha godkända betyg (för behörighet) men sedan spelar ingen roll hur höga betygen är, utan man antas endast på resultat från uppspelning, gehörsprovet och liknande musik-prover, t.ex:
  Musikkonservatoriet i Falun gör antagning inte på betyg, men eleven ska ha godkända betyg från 9:an.  I år (2021) så kommer det att bli så att de sökande kommer att få skicka in inspelade arbetsprover. Den intresserade kan skicka in ansökan som skolan har på sin hemsida (plus att eleverna söker som vanligt via skolan). Skolan har sin egen blankett för att få informationen vilket instrument, linjeinriktning och vad eleverna ska spela/sjunga.

  Mitt råd till dig blir att du tittar noga på alla de gymnasieskolorna som har utbildning ES/musik (inom pendlingsavstånd eller om du kan flytta för att gå på gymnasiet: här måste dina vårdnadshavare samtycka och hjälpa till med om det ska bli möjligt) och prioriterar: vilken skola är mer attraktiv just för dig (sedan kan du söka till alla de olika skolorna, men du måste prioritera: i första hand, i andra hand... och så vidare).
   
  Hälsningar
  D:

  Vi har ställt din fråga till ett antal gymnasieskolor som erbjuder inriktning Musik på estetiska programmet.

  Sundsta/Älvkullen har svarat så här: " ... vi har antagningsprov i 4 inriktningar. Ej på mediainriktningen.

  Syftet är att stämma av vilken nivå eleven ligger på såväl praktiskt som teoretiskt i karaktären, har eleven teoretiska kunskaper t ex i musik förutom att hen är duktig på gitarr. De ska placeras i olika ensemblegrupper, körer. Vi får en uppfattning vilken nivå eleven ligger på. Det ingår även en intervju med eleven. Det kan också ses som ett prova på tillfälle där eleven får en uppfattning om det är rätt program/inriktning för eleven?

  Antagningsprovet ger poäng som sammanräknas med meritpoängen år 9 och eleven söker på det. Man blir mer konkurrenskraftig med höga poäng från antagningsprovet.

  Vi har duktiga elever i dans, bild, musik, teater som inte har så höga betyg i teoretiska ämnen men presterar mycket bra på antagningsprovet vilket leder till att de kommer in. Vi har även elever som kommit in utan att ha gjort antagningsprovet, det är inget krav att du ska ha förkunskaper inom inriktningen.

  Jag kan inte svara på om utbildningen är bättre i skolor som har antagningsprov. Utan vissa förkunskaper och/eller en stor motivation och intresse för din hobby så blir det tufft att klara studierna i karaktärsämnena."

  Och Drottning-Blankas-i-Kristianstad svarar så här:
  "Det är ganska naturligt att eleverna i ES musik kommer in med olika mycket förkunskaper inom sitt instrument.
  En del har övat väldigt mycket sedan tidigare medan andra varit igång en kortare tid.
  Utifrån förkunskaper och tid eleven lägger ned på att öva på sitt huvudinstrument utvecklas sedan färdigheterna främst i kurserna inom Instrument eller sång där det är enskild undervisning.
   
  Vi har bedrivit ES musik på skolan i över tio år och har valt att ta in elever enbart baserat på deras betyg.
  Det är sedan vår uppgift att sporra och utbilda dem så att de utvecklas så bra som möjligt.
  Ingångsvärdet, alltså vad de kan när de börjar, blir snabbt av mindre intresse utan det handlar om ett eget driv och en vilja att utvecklas."
   

  • SYV-besökare De skolor som har färdighetsprov har ju större möjlighet att ta in elever som är "bättre" på sin inriktning. De flesta skolor som jobbar med estetiska programmet har av den anledningen färdighetsprov. Jag tror vi kan anta att de skolorna åtminstone sätter ett större värde på det estetiska kunnandet som eleven har.
  SYV-besökare Syv SYV

  Hej, läs - nedan - svar från Örjangymnasiet:
  Skillnaden mellan Waldorf-estet och Musik-Estetiska programmet är nivån och antalet musik-relaterade ämnen i schemat. Vi har kör, ensemble och musikämnet, men ej instrumentkurser eller teori/gehör etc som separata ämnen. De som går Waldorf-estet har istället flera olika estetiska ämnen (bild, konsthantverk, eurytmi) så de som väljer vårt program har olika estetiska intressen eller många! Därmed är musiken lite mer allmänbildande pga olika erfarenhet hos eleverna än på det musikfokuserade musikestetiska programmet.
  Det betyder också att om du nyligen fått upp ögonen för musiken och vill utveckla den så får du en möjlighet på vårt gymnasium eftersom vi inte letar efter de med mest erfarenhet. 

  Frågor och svar

  • Mariam 25 år

   gymnasieexamen?

   hej om man har läst samhällsvetenskap programmet behövs det matte 2 till gymnasieexamen för samhällsvetenskap program?

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Henrik år

   Religion & filosofi - Finns det jobb?

   Hejsan SYV! Jag är väldigt intresserad av religion & filosofi. Jag gillar även historia då den förklarar både religion och filosofi väldigt mycket. Men min fundering är vilka jobb det finns om man har en universitetsexamen inom ämnen som filosofi och religion? Därför skulle jag vilja be om...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Maksym 27 år

   Är det svårt att komma in på komvux kurser om man redan har 2500p?

   Hej. För 8 år sedan började jag några gymnasienivå yrkeskurser, de gick inte bra och jag fick Eor och Dor. Jag har totalt 700p från dessa Eor och Dor. Nu, 8 år senare, pluggar jag till att ha naturvetenskap examen från gymnasiet. Att hamna på KTH eller LTH behöver jag nästan bara A, och...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Nasredin 18 år

   Kan man byta skola i slutet av 1an till ny skola men samma program?

   Hej, Jag går på barn och fritidsprogrammet nu, började i augusti, och ska börja i 2an efter sommaren. Och de är inget fel på skolan eller så, saken är att jag inte vill slösa/lägga 3 ÅR på gymnasiet. Så frågan lyder så här: kan jag byta skola (från fria läroverken till exempel praktiska...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Mariam 25 år

   gymnasiearbete?

   om jag läser gymnasiearbete samhällsvetenskap kommer jag få ett gymnasie examen på barn och fritid för att det finns inte gymansie arbete på barn och fritid jag har läst kurser inom samhällsvetenskap?

   Julia SYV: Hej Mariam!Det är en bedömningsfråga: vilket tema för gymnasiearbete som passar. Och det är inte vi på FRåGA SYV som står för den bedömningen.Du måste därför ställa... Läs hela svaret
  • Soo 24 år

   Prövning i Astar?

   Hej! Jag har tänkt att utföra några prövningar via Astar (har aldrig gjort det) och undrar om någon annan har någon feedback till hur det fungerar? Är upplägget lika svåra som vid NTI-skolan eller klarar man av sig om man har pluggat? Vad tyckte ni själva om det?

   Julia SYV: Hejsan,prövningar (i alla fall innan covid-19) brukade vara utformade på följande sätt:- skriftligt "prov" (liknande nationellt prov) förstsedan rättas skrivelsen/provet och cirka 2-3 veckor senare... Läs hela svaret
  • Vera 21 år

   Vilken utbildning för att jobba med sekter?

   Hej! Jag tycker väldigt mycket om religion och skrev mitt gymnasiearbete om sekter och tycker att det är väldigt intressant. Jag skulle vilja jobba med något inom det ämnet. Kanske på ett center för avhoppare, eller forskning eller något inom...

   Julia SYV: Hej Vera,det första yrket jag tänker på när jag läser din fråga är Psykolog. Som legitimerad psykolog kan man specialisera sig just inom det område som du är... Läs hela svaret
  • Lina 23 år

   Arbeta med utsatta kvinnor?

   Hej! Jag läser just nu till en kandidat I kriminologi (läst ungefär 45p hittills) och har börjat fundera på var jag ska jobba i framtiden. Jag har alltid brunnit för kvinnofrågor och är särskilt intresserad av våld i nära relationer,...

   Julia SYV: Hej Lina,arbeta med utsatta krvnnor, alltså inom det område som du är intresserad av, kan man på olika sätt.Kika i första hand på yrket Kvinnojoursmedarbetare som du själv i din... Läs hela svaret
  • Henrik 36 år

   Oavslutad utbildning - ska jag kasta in handduken och "call it a day"?

   Hej! Jag har oasvlutade studier från college i USA och hade ungefär en termins studier kvar till en Associate of Arts degree i mitten av 2015. Dock så tillät mig ett universitet att ändå göra en transfer men jag bestämde mig för att åka tillbaka till Sverige av ekonomiska skäl men även av...

   Julia SYV: Hej Henrik!Jag förstår att det fanns giltig anledning till varför dina studier i USA blev oavslutade.Du skriver om att du behöver snarast få jobb men du skriver... Läs hela svaret
  • Marija 38 år

   Gymnasie lärare?

   Hej, jag undrar om man kan som grundskollärare ( 4-6) bygga upp sig till gymnasie lärare? Då tänker jag t ex att läsa fristående kurser i t ex biologi, psykologi och filosofi t ex. Hur många fristående kurser poäng behövs per kurs att...

   Julia SYV: Hej Marija,gymnasielärare brukar ofta vara behöriga i 2 ämnen: sitt Huvudämne och sitt Bi-ämne. I Huvudämnet brukar krävas 120 högskolepoäng (motsvarande heltid i fyra terminer) och i... Läs hela svaret
  • Julia 16 år

   Finns det något mer, annat, än gymnasiet?

   Hej om man inte vill läsa på gymnasiet, var kan man läsa annars och vad kan man annars göra? Tack för så många olika alternativ som möjligt. Julia

   Anna SYV: Hej Julia,man får i Sverige jobba från det att man fyllt 13 år, men i praktiken är det mycket svårt att få jobb utan gymnasiekompetens i bagaget, men du får gärna prova... Läs hela svaret
  • Klara 21 år

   Psykologprogrammet?

   Hej! Jag skulle vilja läsa till psykolog. Har sett att det krävs höga meritpoäng för att lyckas komma in. Jag har 17 antal meritpoäng. Om jag ska läsa upp mina betyg vilka ska jag satsa på att läsa upp för att höja poängen mest? Har...

   Liselotte Johansson: Hej,Psykologprogrammet är i Sverige en mycket populär utbildning, och inte ens högsta möjliga meritvärde (22.5) kan garantera plats på utbildningen. Blir det fler sökande med högsta... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga