Anonym

  Hej! Jag undrar om ett gymnasium som har antagningsprov för estet musik har högre kvalité, bättre undervisning och är bättre generellt än en skola som inte har antagningsprov för estet musik? Skulle det vara bättre om jag väljer den skolan med antagningsprov för att få så bra undervisning som möjligt?

  • Ludmila Rektor på en av gymnasieskolorna som erbjuder ES/musik svarar så här: "det är svårt att säga att den ena eller andra skolan är bättre men på gymnasiet så är det ju mycket elevens egna ambition som spelar roll och att man har utbildade musiklärare som kan utmana eleverna."
  • Vägledare

   En tanke/åsikt: antagningsförfarandet säger inte någonting om kvalitén på utbildningen. Att man gör ett prov för att komma in på en skola betyder inte att det är kreativa lektioner, spännande och utmanande upplägg på kurserna, vilken musikutrustning skolan har, om det är lärare med lärarbehörighet som undervisar på skolan mm. Så provet säger egentligen bara hur man har valt att göra vid själva uttagningen till utbildningen.

  • Monika

   Hej anonym! Min tanke här är att vissa skolor erbjuder s k riksrekryterande estetiska spetsutbildningar och de utbildningar har högre krav gällande utbildningsinnehåll. Spetsutbildningarna måste tex samarbeta med högskola och med andra aktörer inom sitt verksamhetsområde (tex konserthus, utländska arrangörer m fl) . Ofta är det också så att den individuella musikundervisningen är längre än på ordinarie estetiska program. På vår skola har varje elev 90 min individuell undervisning per vecka och man kan även ha ett biinstrument under alla tre åren. Jag tror inte att det är samma på alla estetiska program. Ta kontakt med de olika skolorna som du funderar på och gör en jämförelse. Det kan vara värt besväret! Lycka till med ditt gymnasieval!

  • Vägledare

   Angående huruvida någon skola är bättre än andra, är det ju helt upp till eleven att avgöra. Alla tycker ju olika! Jag tycker det bästa är att eleven kontaktar de skolorna hen är intresserad av - för att boka in ett enskilt besök, och bildar sig en egen uppfattning om skolan! I den mån det går, besök olika skolor och delta på digitala Öppet Hus etc. för att bilda dig en egen uppfattning om vad som passar bäst för just dig!

  Läs alla kommentarer

  3 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  ES/musik erbjuds i Sverige på cirka 120 gymnasieskolor. Vi hoppas alla skolor i Sverige är bra och att det handlar om vad man är intresserad av och vad som kanske är speciellt med de olika gymnasieskolorna.
  Om man tar NTI-gymn.Karlstad som exempel: den skolan tar in eleverna enbart på betyg då den har Dator som huvudinstrument som ej ska kräva några förkunskaper. NTI i Karlstad har ambitionen att vara ledande inom TECH och digitalisering så har en elev det intresset så är det mycket möjligt att just den skola är bästa skolan för just den eleven.

  Så här svarar LUNDS DANS- OCH MUSIKALGYMNASIUM:
  "Vi tar inte in enbart på betyg utan eleverna söker till oss genom att också göra antagningsprov. Poängen från antagningsprovet läggs sedan ihop med elevernas meritpoäng från åk 9. För oss blir det en bra kombination där elever både kan komma in p.g.a. höga betyg (och något lägre antagningspoäng), men också p.g.a hög antagningspoäng (och något lägre meritvärde).

  För oss ger antagningsprovet högre kvalitet på utbildningen. Att elever behöver visa både för oss och för sig själva att de är beredda på att lägga ner det arbete som krävs (genom att noga förbereda sig till antagningsprov) ger oss en tydlig indikation på om eleven i fråga kommer klara av den utbildning vi ger. Vi får naturligtvis också en tydlig indikation på om elever inte har de förkunskaper de behöver - antagningsprovet talar om för oss om en elev har de förkunskaper som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. De elever som slutligen kommer in är alltså de som vi har bedömt ska klara den. Så ja, jag skulle nog säga att en utbildning som kräver arbetsprov/antagningsprov oftast gör det möjligt att hålla högre kvalitet än en utbildning utan detta."

  • Vägledare

   En av SYV-ar på en gymnasieskola som erbjuder ES/musik svarar så här: " Det är egentligen fel att kalla det för audition. Främsta skälet för dessa prov är för att eleverna ska hamna i rätt gruppkonstellationer vid skolstart, samt att eleverna får vetskap och känsla för vad som krävs. För har man aldrig hållit på med musik/saknar takt och tonkänsla så blir det väldigt svårt att gå estetiska inriktning musik. Samt att man ska uppträda inför publik och detta är första steget dit. är ”bättre” än skolorna där antagning görs endast på betyg. Det finns inga bättre eller sämre skolor utifrån provet. Alla skolor ska gå efter skolverkets kursupplägg och innehåll. Alla skolor strävar efter att ha så bra pedagogisk personal som möjligt och alla skolor ska se till elevens bästa. "

  Daniel Larsson SYV

  Hej, antagning till "konstnärliga" utbildningar på gymnasiet antar oftast på "kombinationen av betygen och arbetsproverna/uppspelningar" som också kan kallas för "auditions". Men det förekommer även antagning på endast betyg eller ibland också att man ska ha godkända betyg (för behörighet) men sedan spelar ingen roll hur höga betygen är, utan man antas endast på resultat från uppspelning, gehörsprovet och liknande musik-prover, t.ex:
  Musikkonservatoriet i Falun gör antagning inte på betyg, men eleven ska ha godkända betyg från 9:an.  I år (2021) så kommer det att bli så att de sökande kommer att få skicka in inspelade arbetsprover. Den intresserade kan skicka in ansökan som skolan har på sin hemsida (plus att eleverna söker som vanligt via skolan). Skolan har sin egen blankett för att få informationen vilket instrument, linjeinriktning och vad eleverna ska spela/sjunga.

  Mitt råd till dig blir att du tittar noga på alla de gymnasieskolorna som har utbildning ES/musik (inom pendlingsavstånd eller om du kan flytta för att gå på gymnasiet: här måste dina vårdnadshavare samtycka och hjälpa till med om det ska bli möjligt) och prioriterar: vilken skola är mer attraktiv just för dig (sedan kan du söka till alla de olika skolorna, men du måste prioritera: i första hand, i andra hand... och så vidare).
   
  Hälsningar
  D:

  Vi har ställt din fråga till ett antal gymnasieskolor som erbjuder inriktning Musik på estetiska programmet.

  Sundsta/Älvkullen har svarat så här: " ... vi har antagningsprov i 4 inriktningar. Ej på mediainriktningen.

  Syftet är att stämma av vilken nivå eleven ligger på såväl praktiskt som teoretiskt i karaktären, har eleven teoretiska kunskaper t ex i musik förutom att hen är duktig på gitarr. De ska placeras i olika ensemblegrupper, körer. Vi får en uppfattning vilken nivå eleven ligger på. Det ingår även en intervju med eleven. Det kan också ses som ett prova på tillfälle där eleven får en uppfattning om det är rätt program/inriktning för eleven?

  Antagningsprovet ger poäng som sammanräknas med meritpoängen år 9 och eleven söker på det. Man blir mer konkurrenskraftig med höga poäng från antagningsprovet.

  Vi har duktiga elever i dans, bild, musik, teater som inte har så höga betyg i teoretiska ämnen men presterar mycket bra på antagningsprovet vilket leder till att de kommer in. Vi har även elever som kommit in utan att ha gjort antagningsprovet, det är inget krav att du ska ha förkunskaper inom inriktningen.

  Jag kan inte svara på om utbildningen är bättre i skolor som har antagningsprov. Utan vissa förkunskaper och/eller en stor motivation och intresse för din hobby så blir det tufft att klara studierna i karaktärsämnena."

  Och Drottning-Blankas-i-Kristianstad svarar så här:
  "Det är ganska naturligt att eleverna i ES musik kommer in med olika mycket förkunskaper inom sitt instrument.
  En del har övat väldigt mycket sedan tidigare medan andra varit igång en kortare tid.
  Utifrån förkunskaper och tid eleven lägger ned på att öva på sitt huvudinstrument utvecklas sedan färdigheterna främst i kurserna inom Instrument eller sång där det är enskild undervisning.
   
  Vi har bedrivit ES musik på skolan i över tio år och har valt att ta in elever enbart baserat på deras betyg.
  Det är sedan vår uppgift att sporra och utbilda dem så att de utvecklas så bra som möjligt.
  Ingångsvärdet, alltså vad de kan när de börjar, blir snabbt av mindre intresse utan det handlar om ett eget driv och en vilja att utvecklas."
   

  • SYV-besökare De skolor som har färdighetsprov har ju större möjlighet att ta in elever som är "bättre" på sin inriktning. De flesta skolor som jobbar med estetiska programmet har av den anledningen färdighetsprov. Jag tror vi kan anta att de skolorna åtminstone sätter ett större värde på det estetiska kunnandet som eleven har.
  SYV-besökare Syv SYV

  Hej, läs - nedan - svar från Örjangymnasiet:
  Skillnaden mellan Waldorf-estet och Musik-Estetiska programmet är nivån och antalet musik-relaterade ämnen i schemat. Vi har kör, ensemble och musikämnet, men ej instrumentkurser eller teori/gehör etc som separata ämnen. De som går Waldorf-estet har istället flera olika estetiska ämnen (bild, konsthantverk, eurytmi) så de som väljer vårt program har olika estetiska intressen eller många! Därmed är musiken lite mer allmänbildande pga olika erfarenhet hos eleverna än på det musikfokuserade musikestetiska programmet.
  Det betyder också att om du nyligen fått upp ögonen för musiken och vill utveckla den så får du en möjlighet på vårt gymnasium eftersom vi inte letar efter de med mest erfarenhet. 

  Frågor och svar

  • E 26 år

   Söka via fristående kurs?

   Hej! Jag tänkte söka medievetarprogrammet på Södertörn till hösten och vill gärna komma in. Men ifall jag inte skulle göra det undrar jag om det går att söka terminens första kurs medie och kommunikationsvetenskap A och börja via den (då jag sett att den är enklare att komma in på än programmet)...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Paula 35 år

   Behöver jag komplettera med universitetskurser för att få lärarleg?

   Hej, jag har en utländsk lärarexamen i engelska och franska. Här är mina utbildningar: Utbildning 1: Fem år Lärarutbildning Utbildning 2: Ett år Specialistutbildning inom skolförvaltning Utbildning 3: Två år masterutbildning inom utbildningsvetenskap Mitt modersmål är spanska och jag har...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • S 19 år

   Universitetval?

   Hej! Jag undrar hur stor roll det spelar av valet av universitetet. Jag menar om man väljer en bättre, en av Sveriges toppuniversitet vad ger det mig till skillnad från att jag väljer en vanlig universitet? Kommer det öka chansen att jag får jobb snabbare eller...

   Peter SYV: Hej S!Olika arbetsgivare kan tänka väldigt olika. En arbetsgivare kan t.ex vilja att i första hand anställa någon som har examen från samma universitet som hen själv har examen ifrån... En annan... Läs hela svaret
  • Jennifer 32 år

   Kan man läsa två program på 50% var?

   Jag har tänkt söka in till mitt drömprogram på universitetet, det ges på distans på 50%. Min fråga är om jag samtidigt kan söka ett annat program på halvtid så att jag kommer upp i 100% studietakt? Hälsningar Jennifer

   Peter SYV: Hej Jennifer, Ja, det kan du absolut göra. Om du kommer in på två stycken halvtidsutbildningar och läser de båda samtidigt, då kommer du upp till 100%studietakt. 
  • S 19 år

   Apotekare i läkemedelsindustrin?

   Hej! Jag undrar hur det är att jobba som apotekare i läkemedelsindustrin, vilka arbetsuppgifter har man och vart ligger lönen på ett ungefär?

   Daniel Larsson: Hej S!  Arbetsuppgifterna för Apotekare på läkemedelsföretag är många och apotekarens breda och djupa naturvetenskapliga utbildning passar mycket bra för flera av de... Läs hela svaret
  • Linda 26 år

   Hur kan jag komma vidare i mina tankegångar?

   Hej! Är utbildad förskollärare. Undrar vad man kan arbeta som med denna utbildning annat än i förskola? Undrar också hur man kan vidareutvecklas (läsa för annat på universitetet/yh) med denna utbildning som grund. Tänker typ...

   Daniel Larsson: Hej Linda!Det finns ett antal jobb där arbetsgivare kräver "högskoleutbildning på minst 180 högskolepoäng", oavsett vad det är för utbildning.... Läs hela svaret
  • Ulrika 47 år

   Kan man läsa på Komvux när man är under 20 år?

   Hej Min dotter klarar inte av att gå på gymnasiet pga diagnos och depression. Hon har därför hoppat av gymnasiet. Vi har hittat en komvux-utbildning (inte i vår kommun) där man kan läsa till nagelterapeut på distans. Det hade passat henne perfekt...

   Peter SYV: Hej Ulrika,i det fallet du beskriver så tror jag det blir svårt få igenom att din dotter skulle kunna läsa på komvux, och dessutom i en annan kommun. Du får gärna... Läs hela svaret
  • sasha 19 år

   Får jag merit om jag har moderna språk 1 och 3 men inte 2?

   Hej, som titeln lyder. Får jag merit för moderna språk 3 (0,5) om jag inte har haft moderna språk 2? Jag har haft tyska som moderna språk 1 och spanska som moderna språk 3, bägge kurser godkända. Behörigheten för programmet jag ska söka har inga särskilda behörigheter heller. Fråga: Får...

   Daniel Larsson: Ja, Sasha, det får du. I det fallet du beskriver spelar ingen roll om du har betyg i moderna språk2. Du får + 0.5 meritpoäng för godkänt betyg i moderna språk 3.
  • Mayas 21 år

   Jag har en fråga om matte 3b?

   Hej hej! Jag har en fråga om matte 3b, måste jag läsa den för att läsa matte 1 C ? Jag är klar med matte 1, 2 b och jag jag vill läsa som recpetarie, så måste jag klara matte 3b för att går vidare till matte 1 C ?

   Daniel Larsson: Hej Mayas!I Sverige kräver receptarieprogrammen, för särskild behörighet, vad gäller ämnet Matematik - godkänt betyg i matematik 4. Om du är klar med matte 1 och 2b, kan du nu läsa... Läs hela svaret
  • Mohamad 20 år

   fråga om engleska 7 ?

   Behöver man eng 7 för att bli pilot eller flygvärdinna ?

   Julia SYV: Nej, inte i Sverige. Hur det är i andra länder kan vara olika. Men i Sverige krävs inte engelska 7 som särskild behörighet till någon Utbildning. Så är det i alla fall nu (januari 2023). Hur... Läs hela svaret
  • Nour 19 år

   Hur många prövningar i flera ämnen kan jag göra per termin?

   Hej! Jag ska höja mina gymnasiebetyg genom att göra prövningar på komvux, men jag behöver göra prövningar i flera ämnen. Dock erbjuder min kommun en prövning på ett ämne per termin till varje person? Jag vill gärna prövas i minst 3 ämnen under en termin, då jag har redan gått kurserna och...

   Julia SYV: Hej Nour,personer som inte är gymnasieelever (med "gymnasieelev" menar jag här en person som är inskriven i en gymnasieskola) har rätt att göra... Läs hela svaret
  • S 19 år

   Industriell ekonomi vs civilekonom?

   Hej! Jag ska plugga vidare och jag vet inte vad jag ska välja mellan civilingenjör industriell ekonomi eller civilekonom. Jag är intresserad av business, men jag vill inte riskera inte få jobb på grund av många konkurrenter (finns kanske redan många...

   Julia SYV: Hej S,jag har stor förståelse för att du inte vill gå en lång utbildning och efter den riskera att bli arbetslös. Dock är det omöjligt att ge jobbgarantier. Utbildningarna som ditt... Läs hela svaret
  • Aziz 18 år

   Kan jag ta spanska 1 och 2 om jag läst spanska 3 och 4?

   Hej! Jag kommer behöva höja mitt snitt en aning efter gymnasiet för ta mig in på läkarprogrammet. Jag undrar om jag kan läsa spanska 1 och 2 och på komvux och använda de i mitt snittbetyg (och stryka över två andra kurser (totalt 25 kurser (inkl gymnasiearbete)) om jag redan läst spanska 3 och...

   Julia SYV: Hej Aziz!angående Ämnet EngelskaPå gymnasienivå finns endast följande kurser i ämnet Engelska: Engelska 5,6 och 7. Lägre kurser ligger på grundskolenivå... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga