Sara

  Hej! Min dröm är att jobba som advokat inom mänskliga rättigheter. Jag planerar att ta juristexamen och vill sedan ta en masters i mänskliga rättigheter. Min fråga är om man får behörighet från juristprogrammet till att läsa ett masterprogram? Eller måste man läsa ett kandidatprogram och inte bara ta en yrkesexamen - alltså juristexamen.

  1 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej Sara,
  i Sverige gäller för Advokat-yrket, följande: 

  För att bli advokat ska man först genomgå 4,5 års juridisk utbildning och ta JURISTEXAMEN vid ett universitet. Därefter krävs MINST TRE ÅRS praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, antingen genom tjänstgöring som biträdande jurist på en advokatbyrå eller vid en egen juridisk byrå. Idag måste också alla som vill bli advokater uppnå advokatexamen, en utbildning som avslutas med en muntlig examination. För mer info om advokatexamen, var god se Advokatsamfundets hemsida.

  När man uppfyller alla dessa krav, som nämns ovan, kan man ansöka om inträde i Advokatsamfundet. Ansökan om inträde prövas av Advokatsamfundets styrelse. 

  ***
  ang. Masterprogram i Mänskliga rättigheter
  Se vad som står om behörighet på just det programmet som du i första hand är intresserad av. Utbildningsutbud förändras. De masterprogram som finns idag behöver inte finnas om 4-5 år; eller så kan behörighetsreglerna förändras... Ex. behörighet till den här utb.: uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program beskrivs idag så här: "Kandidatexamen med mänskliga rättigheter eller något religionsvetenskapligt, historiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt eller juridiskt ämne som huvudområde eller motsvarande. Huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 hp." Enligt vad jag förstår, så blir man med juristexamen - behörig. Men det är Antagningsgruppen på det lärosäte dit du kommer att söka, som kommer att ha "sista ordet" ang. behörighet.

  Studieekonomi
  ang. läsa juristprogrammet och sedan masterprogrammet - det blir sammanlagt 6,5 år studier; tänker här på studiemedel som man kan som längst få för 6 år (för studier på eftergymnasial nivå) - sista terminen på masterprogrammet blir du i så fall utan studiemedel... bra att känna till det och förbereda sig i så fall. 

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga