tina1270

  Jag går första året i gymnasiet på programmet teknik teknik. Jag ska göra en prövning i kinesiska 4, vad räknas det som då, för moderna språk ingår inte i programmet, individuella val? utökat? Jag hade velat läsa alla matte spec, matte 5, moderna språk 3 och 4: men kan bara välja 3 av de (om jag inte läser utökat då). Du har tidigare skrivit att det inte rekommenderas att läsa utökat eftersom det tar mer tid men om jag nu gjort prövningen och fått ett betyg i moderna språk 4, räknas det fortfarande som att jag läser utökat om jag vill läsa att fyra ovanför nämnda? Vilket ämne blir utökat då?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,

  för att få lov att läsa utökat program krävs rektors beslut. I det beslutet framgår vilken eller vilka kurser som blir u-kurser i ditt examensbevis när du i slutet av år3 tar ut ditt examensbevis.
  Vad gäller prövning i kinesiska, är du säker att du får göra prövningen? Vem lovade dig att du ska få lov att göra den prövningen, när och var fick du lov att göra prövningen? Det är inte självklart att få lov att göra en prövning. 
  Du uppger att du läser TE/inriktning Teknikvetenskap. Se programplan för ditt program: 
  gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/TE/programplan/Programplan_TE.pdf och titta också längst ner i programplanen hur "programstruktur" ser ut ("brickorna".... och antal poäng inom varje avdelning). Examensbevis (om vi "glömmer" utökat) består av 2500poäng. Av dem 100p. en obligatorisk kurs Gymnasiearbete. För att uppfylla kraven för examensbevis behöver du få betygen i
  alla kurser under Gymnasiegemensamt
  alla kurser under Programgemensamt
  alla kurser inom en av nationella inriktningar (i ditt fall Teknikvetenskap)
  + du ska också ha tillräckligt antal poäng från listan på vilka kurser som på just ditt program får läsas som Programfördjupning + 200poäng inom Individuellt val (här får vilka som helst gymnasiekurser ingå).
  Om du gör prövning på din gymnasieskola innan du i slutet av år 3 tar ut examensbevis så kommer det betyget finnas med i ditt examensbevis. Under vilken kategori kommer prövningsbetyget att finnas kan inte jag svara på. Moderna språk får på ditt program ingå som antingen Programfördjupning (upp till 400 poäng, alltså fyra kurser) eller inom Individuellt val eller som U-kurser (om rektor fattar beslut om det).
  Boka tid för studieplanering med SYV på din skola. 

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga