1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej F,
  man tar ut kandidatexamen från det lärosäte där man läser Kandidatkursen. Den läser man under sista terminen - alltså under termin 6. Det är inte förbjudet att ta in kurser från olika lärosäten in i kandidatexamen. Rekommendationen är att inom sitt Huvudämne (minst 90 hp) läsa kurser på samma lärosäte, t.ex kurserna FöretagsekonomiA, B och C (eller I, II och III) på samma lärosäte - detta för att inte riskera att "överlappningar" hindrar från att uppnå tillräckligt antal poäng för att kunna ta ut kandidatexamen.
  Planering mot examensbevis är bra att göra tillsammans med studievägledare på den institutionen där du senare planerar ta ut kandidatexamen. Du kan också försöka "skugga"/efterlikna något kandidatprogram - alltså försöka läsa samma kurser som ingår i programmet. 
  Det är bekvämare och säkrare att komma in i ett program: fördelarna är flera - du slipper söka till varje kurs separat och varje gång riskera att inte komma in; du slipper oroa dig för ev. "överlappningar" och för att kandidatkurs med rätt innehåll inte finns att söka till på de lärosäten där du vill läsa. Kandidatkurser ges ofta på plats/bundet. Då kanske du kommer behöva flytta för att läsa kort tid (en termin) om du inte hittar kandidatkurs på distans.
  Men det finns fördelar också: man kan ha "friare innehåll", man kan få läsa på olika lärosäten, man kan läsa en del av utbildningen på distans.
  Du kan gå tillväga (i början) på olika sätt (om du har bestämt dig att inte läsa ett program utan försöka läsa mot kandidatexamen genom fristående kurser):
  - antingen bokar du tid med studievägledare på den institutionen där du senare vill ta ut examen och gör planering tillsammans med honom/henne
  eller
  - du kan börja med att läsa FöretagsekonomiA, eller I eller 1 - en 30hp-kurs (en termin på heltid) och se sedan "vart det bär" - och göra planering mot examen senare; du kan också läsa 90 hp inom huvudämne (helst på samma lärosäte) och göra planering mot examensbevis under den terminen när du läser tredje kurs inom huvudämnet (detta för att vara säker på vilka andra kurser du behöver läsa); ofta går det att ta in 60 hp "fria kurser" (alltså vilka som helst) i en generell kandidatexamen men det kan också variera från ett lärosäte till ett annat, så det är säkrare att fråga om det på din institutionen där du planerar ta examen.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga