Caroline
  Har en son som tittar på att byta från Natur till Samhälle. Han går nu i åk 1, vilket innebär att det är en del ämnen som måste kompletteras. Har sett att det ev. finns möjlighet att tenta av ämnen vid en prövningsenhet hos kommunen. Stämmer detta och finns denna möjlighet i Stockholm? Har inte kunnat hitta något. Har ni även kommentarer eller tips om att byta linje till åk 2 på detta sätt?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV
  Hej Caroline!

  Om din som vill byta från "Natur" (jag antag att det är Naturvetenskapsprogrammet och inte Naturbruksprogrammet) till Samhällsvetenskapsprogrammet - då kan det troligtvis går att göra utan några prövningar.

  Att byta program är inte någon rättighet men det är många elever som byter program. Så här går det till:
  kontakta rektor på de skolor dit din som vill byta, helst flera skolor. Få svar från rektor om PLATS FINNS. Det är första "punkten" - Ledig plats. Om ingen ledig plats på utbildningen finns, så kan man inte byta.
  på den eller de skolorna där Lediga platser på Samhällsvetenskapsprogrammet finns, får rektor ta ställning till om just din son kan tas in. Rektor vill ofta titta på betyg och även prata med eleven och föräldrarna för att göra bedömning om detta kommer att funka för att eleven kommer behöva extra lärarstöd/handledning och rektor väger då också in vilka resurser som finns på skolan för att kunna ordna det. Rektor kan säga Nej till en elev men ta in en annan elev. Det är i detta fallet rektors bedömning som gäller.
  I fall rektor beslutar att ta in - då kan hen fatta beslut om Individuellt anpassat program, du kan läsa på http://www.fragasyv.se/info/individuellt-anpassat om vad som gäller då. Vissa kurser kan bytas ut och de kurser som inte får bytas ut, har din son rätt att få hjälp på skolan med att läsa eller pröva i.

  Vid sidan av det ovan nämnda, kan din son även göra en helt ny ansökan till åk1 på Samhällsvetenskapsprogrammet. Under "omvalsperioden" som är i praktiken en ny ansökningsperiod som i Stockholm är från 23 april till 18 maj - går det att söka. Läs även på http://www.fragasyv.se/info/om-att-byta-gymnasieprogram

  Sammanfattning: jag råder er göra två saker samtidigt - 1. göra en ny ansökan till åk1 på SA under perioden 23 april - 18 maj;
  2. kontakta flera rektorer på skolorna som har SA och fråga om möjlighet att byta program.

  Bästa hälsningar & stort lycka till!
  ANNA
  Hej igen!
  Jag tycker att det bästa är att söka om till åk1 och gå om ett år. Fördelar: utan stress läsa om några kurser med möjlighet att få högre betyg och ha ordentliga (djupa och grundliga) kunskaper - utan att riskera bli utbränd och/eller ha luckor i kunskaperna som kan ställa till problem längre fram. Att vara ett år äldre än klasskompisar kan vara en stor fördel: mognare med längre livserfarenhet och vet bättre vad han vill.

  Med det sagt, går vi vidare till din fråga om att göra prövningar. Att få godkänt betyg i en kurs som man inte läste är mycket svårt. De flesta gymnasiekurser är på 100 poäng som innebär att det är 100 lektionstimmar + lika mycket självstudier som krävs för att klara av kursen (200 studietimmar per kurs och detta med kontinuerlig lärarstöd). För att förstå hur mycket arbete som ligger bakom ett godkänt betyg i en 100 poängs gymnasiekurs: om man läser den på heltid (40 timmar i veckan), bör man lägga ner 5 hela veckor på det. Min fråga är då: på vilket sätt kan din son skaffa sig kunskaper i de kurserna som han inte läste? För att få godkänt på prövningen bör man ha grundliga kunskaper i alla kursmoment. Det är inte ens om man läste hela kursen som man kan få ett godkänt betyg på prövningen. Hur skall man kunna det om man inte läste kursen? Att anmäla sig till prövning och betala 500 kr. avgift för prövning i varje kurs och inte få tillbaka pengarna i fall det blir F-betyg - kan inte jag rekommendera.

  Rent formellt så är det så i Stockholm att det är vissa privata skolor som får uppdrag att utföra prövningar. Info- om hur och när man anmäler sig och betalar (sist vi kollade var det 500 kr. per prövning) - får man på Komvux i sin kommun. Ring kommunväxel och be att bli kopplad till en person på Komvux som tar hand om prövningar. Vanligtvis är det minst 3-4 v som måste gå mellan det att man har betalat och att man kan göra prövning. Sedan dröjer det 2-3 veckor innan man får svar på om det blir godkänt eller ej. Om ni sätter igång nu, kan din son i bästa fall få godkända betyg genom prövningar mot slutet av maj. Undrar också om den SYV som du pratade med kan ge mer information om just den "praktiska biten" - vad och hur din son förväntas göra prövningar?
  Elever gör prövningar även på sin gymnasieskola men det är enbart de kurser som är inskrivna i elevens Studieplan som eleven har rätt att pröva i. Det är en stor kostnad för skolan att ordna prövningar. 500 kr. som får tas i avgift täcker inte kostnaden för lärartid som går åt i samband med prövning. Skolan "går back" minst 1000 kr. för varje prövning finns det en uppskattning. Det är en orsak till varför det är svårt att få igenom sin begäran om att göra prövningar. En annan orsak är att det är mycket stress för en enskild elev och att risken är stor att få F-betyg på prövningen, speciellt om inte eleven läste kursen som han prövar i.

  Som sagt, mitt råd är att inte utsätta sig för stress och kostnader, utan söka om till åk1 och i lugn och ro läsa hela programmet. Man "förlorar" då ett år men vinner mycket i form av sin hälsa och bättre grund inför framtiden. Det var jag uppriktigt tycker och därför ger jag just det rådet till er (dig och din son).

  Bästa hälsningar & stort lycka till!
  Anna
  • : Hej Anna, tack för snabbt svar. Vi har kontaktat SYV på skolan och fått reda på att det är en del ämnen som
  • : Hej Anna, tack för snabbt svar. Vi har varit i kontakt med SYV och fått veta att en del ämnen måste läsas in. Det här med att tenta av i förväg, går det?
  • Anna : Jag skriver ett utökat svar till dig nu.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga