Shak

  Jag har planerat att hoppa av gymnasiet men trots den tanken vill jag forsätta att studera kvar på gymnasiet. Grunden till denna tanken beror ju stort del på att jag tycker att studierna är för mycket och att jag vill jätte gärna halvera dom istället. Är det möjligt att studera deltid på gymnasie? Om inte så kommer jag hoppa av?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  jag vill börja svara med att påminna om att deltidsstudier på gymnasiet ger, som regel, inte rätt till studiehjälpen från CSN. Endast heltidsstudier ger den rätten till gymnasieelever. Du kan annars bara ta och skolka från de ämnena/kurserna du inte vill läsa och gå endast på de lektionerna som du vill/orkar och sedan tar du de godkända kurserna till komvux (där du ska kunna börja läsa tidigast från 1 juli det kalenderår du fyller 20 år) och komplettera för examensbevis på komvux (om ditt mål är eller blir att få ut gymnasial examensbevis).
  Med det sagt, så finns det elever som läser deltid på gymnasiet och får studiehjälp från CSN - det är de elever som är sjukskrivna på hel- eller deltid (på deltid i tillräcklig omfattning...). Exempel: en elev är sjukskriven på heltid (har läkarintyg som säger att under "den här perioden" är eleven sjukskriven) men under den tiden kan eleven ändå gå till skola och läsa så mycket hen orkar... Ett annat exempel: eleven är sjukskriven på halvtid och då gör eleven en studieplan där vissa kurser är inkluderade så att hans studier uppgår till exakt halvtid. Vid längre sjukskrivning kan också underlag finnas för rektorn att ansöka om förlängd studiegång, så att du ska i så fall kunna läsa på gymnasiet under längre tid än tre år. 
  Kraven för examensbevis från gymnasiet är strikta och man måste uppfylla alla dem, för annars blir man inte behörig till högskola-universitet. 
  Mitt råd är att du pratar med kurator och med skolsköterska på din skola och kanske också med flera: med din klasslärare/mentor och kanske t o m med rektor (du har rätt att samråda med skolpersonal) och detta innan du bestämmer dig för att hoppa av. Kan du inte bli sjukskriven, så kanske det ändå är bättre att gå på vissa lektioner än att inte alls gå i skolan (även om du förlorar rätten till studiehjälpen från CSN, så har du ändå vissa förmåner som gymnasieelever har - åkkort/busskort, gratis skollunch, gratis kurslitteratur... inget av det kommer du senare få på komvux, där man bekostar allt "ur egen ficka" och detta även om "fickan" är tom... ). 

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga