1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Gerda,
  betyget i engelska 7 räknas även in i den studerandes Jämförelsetal, alltså i snittbetyget, på så sätt kan höjningen av meritvärde bli både lägre och även högre än just + 1.0. Med "max" menas att man för ämnet Engelska kan inte få fler meritpoäng än just 1 st. (1.0).
  Exempel:
  om man i sitt examensbevis har alla E-betygen och med det har jämförelsetal på 10.0, men får A i eng7, då blir det nya jämförelsetalet 10.4 och så lägger man på 1.0 meritpoäng, så meritvärde blir 11.4 (alltså höjning med 1.4).

  Ett annat exempel:
  om man i sitt examensbevis har alla A-betygen men får endast E i eng.A, då får man med det sänkning i jämförelsetalet från 20.0 till 19.6 men sedan lägger man på 1.0 meritpoäng, så det nya meritvärde blir 20.6 (alltså höjning med 0.6).
  *** Ju högre betyg i kurserna man får desto mer blir höjningen men som absolut max höjning kan man få 1.4 (se exempel ovan).

  • : Okej, så som minst kan man alltså få minst 1.0 poäng från engelska 7 oavsett vilken betyg man har??
  • Anna : Ja, meritpoängen är det + 1.0 för engelska men totalt kan man få max 2,5 meritpoäng. Så, om man redan har 2.0 genom andra kurser, så fyller man på till 2,5 i så fall... ingen kan få mer än 2,5 meritpoäng för att det är "taket"/max. Och betyget i eng 7 kommer även räknas in i ditt jämförelsetal, så du kan få en totalhöjdning som både är högre och lägre än + 1.0... . :)

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga