Javiera 23 år
  Hej! Jag går i ekonomi ekonomi kust nu och riskerar att få F i natur 1B nu i åk 1, hur på påverkar detta mig?

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Javiera!

  Man kan nå upp till kraven för gymnasieexamen och få Examensbevis (och med det är behörig att söka till högskola/universitet) med F i Naturkunskap 1b. Vilka krav som ställs för att kunna få ut gymnasieexamen, kan du läsa här: http://www.gymnasieguiden.se/informeras/vad-kraevs-foer-att-uppna-gymnasieexamen

  Jämförelsetal & Meritvärde (det som är viktigt för konkurrensen om en utbildningsplats på en eftergymnasial utbildning) påverkas negativt. Betyget F drar ner ganska mycket. Skillnaden mellan Betyget F och E är lika stor som mellan betygen E och A.

  De poängen som du förlorar genom att få F i en kurs, kan du kompensera genom att höja betyg i en annan 100 poängskurs från E till A.

  Det bästa vore om du under åk2 och 3 kunde läsa upp Naturkunskap 1b (att läsa om kursen eller göra prövning/tenta i den).

  Jag råder dig fråga SYV och lärare i Naturkunskap om möjlighet att läsa om/göra tenta längre fram. Får du inga svar från SYV och läraren, kan du kontakta rektor. Det är rektor som fattar de viktigaste besluten och i fall ingen tydlig policy finns på skolan, är det rektors beslut som gäller. Rektorn kan också bevilja undantag, dvs besluta om ngt. som, normalt sett, inte görs - t.ex. att ge flera möjligheter till omtenta (i fall skäl finns för det, särskilda omständigheter, ngt. speciellt i just den situationen).

  Försök under sommaren bedriva självstudier i kursen. Har man kunskaper, finns det ofta möjlighet att påvisa att man har dem.

  I fall du under gymnasiet inte vill eller kan få ett godkänt betyg i Naturkunskap 1b, kan du efter gymnasiet söka till Komvux och läsa den kursen där alternativt ansöka om att göra Prövning.

  Bästa hälsningar
  Lycka till!
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga