Elsa
  Hej!
  Jag undrar vad det finns för vidareutbildningar för barnmorskor på universitetsnivå. En vän till mig nämnde bland annat sexolog, vet ni något mer om det?
  • SYV-besökare : Det finns handledarutbildning för barnmorskor. Möjligheten att läsa mer och forska sen finns också.

  5 Svar

  Daniel SYV

  Hej Elsa,
  det finns masterprogram i sexologi i Malmö - se https://edu.mah.se

  Du får gärna kika på https://www.framtid.se/yrke/sexolog

  OBS! tänk på att det hård konkurrens om att få anställning som sexolog.

  • : Det har jag förstått, men finns det några andra vidareutbildningar utöver sexolog?
  • Julia : Om du är 20 år, så dröjer det tills du blir leg.barnmorska och Utbildningsutbud förändras. De utbildningar som finns idag som en barnmorska kan gå, kanske inte finns om några år - utan det kanske finns andra utbildningar. Men möjlighet att läsa mer och kunna forska - bli forskare bör nog finnas även i framtiden... se ex. https://utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=V2RPH
  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej, vi ställde din fråga till en sakkunnig (professor) inom det aktuella kunskapsområde och fick följande svar:

  "Ämnesområden som psykologi, pedagogik, sociologi & sexologi - är ämneskunskaper som en barnmorska kan ha användning av.
  Det finns barnmorskor som gått vidare och även disputerat inom dessa ämnesområden.
  Det finns även universitet som har masterprogram inom reproduktiv och sexuell hälsa dvs inom det område som är barnmorskans huvudområde.
  Det kan även finnas enstaka kurser tex inom amning. Föräldrautbildning som vänder sig till barnmorskor.
   
  Detta område är dynamiskt och en aktuell översikt skaffas bäst genom att se vad olika universitet/högskolor kan erbjuda."

  Hej igen, nu fick vi svar från ännu en annan sakkunnig; var god läs det svaret nedan:

  Hej!

  Någon vidareutbildning specifikt för barnmorskor mot ytterligare en yrkesexamen finns inte inom den svenska högskolan. Däremot finns förstås möjlighet att fördjupa sig mot t ex en masterexamen och/eller att söka sig till forskarutbildning.
  Vid Umeå universitet finns numera huvudområdet Sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) inrättat för magister- och masterexamen. Kraven för magisterexamen uppnås inom barnmorskeprogrammen. Läser man sen till ytterligare 30 högskolepoäng, dvs. vetenskaplig metod om 15 högskolepoäng på avancerad nivå och ett examensarbete om 15 hp på avancerad nivå inom SRH för masterexamen, så uppfyller man fordringar för en masterexamen.

  Hej igen, fick ännu ett svar; var god läs nedan;

  Barnmorskor som arbetar med till exempel abortvård, ultraljudsundersökningar och inom reproduktionsmedicin("IVF") är exempel på  där man har en specialisering men utbildningen sker inom verksamheterna och med vissa kortare kurser.  Sexologi är ett annat exempel, det finns också kurser i klimakteriefrågor. Däremot finns inte något program i Sverige i dagens läge som leder till en färdig specialistbarnmorskeexamen.

  Och ännu ett svar från en person som är expert på området:

  Svensk legitimerad barnmorska har även fil magisterexamen i sexuell och reproduktiv hälsa och möjlighet att ansöka om doktorandtjänst som innebär forskarutbildning motsvarande 4 år på heltid. Som disputerad barnmorska kan man arbeta med forskning och undervisning och inom sexuell och reproduktiv hälsa vid Högskolor och universitet eller med ledning och organisation vid andra statliga myndigheter. 
   
  Det finns många fristående kurser för barnmorskor som även är öppna för andra att söka och det är inte tvingande att ha barnmorskeexamen för att antas till kurser i t.ex sexologi eller utbildning till samtalsterapeut.  För att antas till barnmorskeutbildning krävs att sökande är legitimerad sjuksköterska och barnmorskan kan arbeta vid alla verksamheter inom hälso-och sjukvård utom anestesi, operation och radiologi där det krävs specialistsjuksköterskeexamen inom respektive område.
   
  För att barnmorskan ska få genomföra självständiga ultraljudsundersökningar krävs en särskild utbildning efter barnmorskeexamen. Utbildningen är vanligtvis betald och organiserad av arbetsgivaren och innefattar teoretiska kurser vid Universitet, integrerat med klinisk praktisk tillämpning vid hemortssjukhuset där barnmorskan handlägger ultraljudsundersökningar för kontroller under pågående graviditet och efter avbrytande av graviditet.
   
  Länk till svenska barnmorskeförbundet (SBF) www.barnmorskeforbundet.se

  Liselotte SYV på GymnasieGuiden

  Hej, vi fick svar från ännu en sakkunnig; var god läs det svaret nedan och hoppas det ger ännu fler "uppslag" och du får ännu djupare förståelse för vad en barnmorska kan göra, förutom att jobba som en "vanlig barnmorska":

                     "Många barnmorskor specialiserar sig inom flera områden. Förutom sexolog går det att utbilda sig till psykoterapeut; många barnmorskor sitter i samtal och tycker det är en bra påbyggnadsutbildning.
  När det gäller övriga områden är exempelvis ultraljud, fosterdiagnostik, amning, förlossningsrädsla, uroterapeut och föräldrastöd under graviditet så som förlossningsförberedelser inriktningar som barnmorskor utbildar sig inom. Det går även bra att gå en forskarutbildning och sedan arbeta som forskare och lektor inom högskola/universitet."

  Liselotte
  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej! vi fick svar från Fil.dr och lektor i vårdvetenskap
  Programansvarig för Barnmorskeutbildningen
  Högskolan i Borås

  Var god läs hennes var nedan:

  "Frågan är svår att svara på eftersom definitionen av vad en vidareutbildning är, kan tolkas olika. Barnmorskor kan ju i egenskap av att vara akademiker söka till universitet och högskolor och studera olika ämnen. Men jag förmodar att du menar utbildningar som kräver legitimation som barnmorska. Barnmorskor kan gå vidareutbildning i ultraljudsdiagnostik och abortvård (självständigt handlägga tidiga aborter).

  Med vänlig hälsning".

  Hej igen, vi fick svar från en Studievägledare
  på Sahlgrenska akademin i Göteborg; var god läs hans svar nedan.

  Hej,
   
  Man kan ta en Masterexamen i reproduktiv och perinatal hälsa genom att gå ytterligare en termin. I programmet>> samläser man med barnmorskorna de tre första terminerna.
   
  Mvh

  Hej igen, vi fick nu ännu ett svar från en sakkunnig:

  "Det finns inga reguljära vidare eller specialistutbildningar för barnmorskor i dagsläget."
   

  SYV-besökare SYV

  Hej,

  jag vill tipsa om KI´s Internationella Magisterprogrammet i Global hälsa på Karolinska Institutet. Det är inte specifikt för barnmorskor men är ett annat område där barnmorskor är efterfrågade , se här>>> för information om programmet.
  Med vänlig hälsning
  Studievägledare på KI

  Hej igen,

  många barnmorskor vidareutbildar sig genom att gå separata kurser i ämnen som intresserar dem som en fördjupning eller specialisering. Det kan vara exempelvis att arbeta med ungdomar på en ungdomsmottagning eller något specifikt ex. för gravida. (Det är dock flera av dessa inriktningar som man nödvändigtvis inte behöver vara barnmorska för, där ibland sexolog.)
   
  Som barnmorska kan man även läsa en doktorandutbildning och gå vidare inom forskning och/eller arbeta som högskolelärare och/eller kursansvarig på barnmorskeprogrammet. 

  Hoppas att detta var svar på din fråga.
   
  Hälsningar

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga