1 Svar

  Daniel SYV

  Hej Tim!

  ”Förtur till utbildning med hänsyn till särskilda skäl” innebär att en sökande som under sin skolgång har haft försvårande omständigheter p.g.a. t.ex. en funktionsnedsättning, kan söka förtur. De måste bifoga intyg som påvisar de särskilda skälen.

  Förtur av särskilda skäl används mest av utbildningar som inte har så stor sökandetryck, alltså inte har väldigt stor konkurrens till sina utbildningsplatser.  Det finns en hel del "problematiskt" kring detta som gör frågan väldigt komplex. 

  • Anna :

   Rätt svar, Daniel, men jag vill lägga till följande: "Förtur med hänsyn till särskilda skäl bedöms av respektive högskola/universitet, så man får höra sig för till just det aktuella lärosäte, för att se hur man ska gå tillväga, bl.a vilka intyg som man behöver skicka in. Det finns ingen generell hantering av detta." - och detta enligt ett svar (7 maj 2021) från Antagningshandläggare på Avdelningen för antagning och studentstöd på UHR.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga