William1333

  Hej, Jag kommer efter sommaren börja plugga fristående kurser på universitet eftersom att jag förmodligen inte kommer in på det program som jag vill. Därmed tänker jag plugga företagsekonomi 90 poäng på SU och informatik 90 poäng på SH i syfte att få en kandidatexamen i företagsekonomi och en i informatik. Min fråga är om detta ens är möjligt och från vilket universitet får jag mina examen ifrån?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  vad gäller sätta ihop kandidatexamen av fristående kurser så måste du göra planering tillsammans med studievägledaren på den institutionen där du vill ta ut din examen. Lärosätena kan i viss (ganska stor) mån bestämma själva vilka kurser de kan ta in i kandidatexamen (förutom att 90 högskolepoäng i huvudämnet är ett krav). Det är ganska vanligt att ännu minst 30 högskolepoäng måste vara i "närliggande ämne" ... t.ex om du vill ta ut kandidatexamen i företagsekonomi så läser du, precis som du skriver om i din fråga 90 hp företagsekonomi men sedan är det mycket möjligt att du måste även ta in minst 30 högskolepoäng i t.ex redovisning eller beskattning eller "internationell ekonomi" eller annat/dylikt (alltså inom ett ekonomiskt ämne). Informatik är, enligt min uppfattning, inte ett ekonomiskt ämne... möjligtvis skulle 30 hp i ämnet statistik accepteras (men du kan få lite olika svar från olika lärosäten). 
  På vilket lärosäte tar man ut kandidatexamen? Jo, som regel, på det där man läser sin "kandidatkurs". Upp till 60 högskolepoäng kan (ofta) ingå i valfria ämnen (om det handlar om generell kandidatexamen).
  Så, du får antingen börja läsa de kurser/ämnen som du är intresserad av och se "vart det bär"... och planera för kandidatexamen eller examina senare, eller ta kontakt med studievägledare på båda lärosäten redan nu och ta reda på vilka lokala regler som gäller på de lärosätena.
  Ett sätt att sätta ihop kandidatexamen av fristående kurser är att "skugga ett program" (alltså försöka komma in på de kurser som ingår inom ett program, som fristående kurser - om alla kurser ges som fristående, vilket behöver inte alltid te sig på det viset...). En av riskerna är att inte hitta "nästa fristående kurs" ens att söka till... den kanske ges på ett lärosäte långt borta och endast i bunden form t.ex... och det kan vara svårt att flytta för att läsa en termin. Och sedan flytta igen för att läsa nästa termin. Det kan tyvärr också bli så att du inte lyckas konkurrera in dig på en studieplats på fortsättningskursen. Antagningsgränserna till fristående kurser kan ibland ligga högre än till programmet.
  Tips! Försök läsa alla de kurser som ligger i början av det programmet som du inte tror du kommer in på för att du kan i så fall ha en chans att komma in i "senare del av programmet". Om avhopp från programmet blir större än förväntat, kommer platserna på programmet "befrias" och endast de som redan har godkända betyg i de kurser som lästes in i tidigare del av programmet kan antas till senare del. Dock kan konkurrens uppstå om att få komma in i senare del av programmet. Vilka urvalskriterier gäller (i så fall) är jag osäker på men kan t.ex vara så att hen med flest antal godkända högskolepoäng kommer före andra sökande. Det kan också vara så att hen som har högre betyg (t.ex VG, väl godkänt) kommer före de som har G (godkänt). Sådana "detaljer" är bäst att fråga om de som jobbar med antagning till just det universitetsprogrammet som du vill komma in på.
  Hoppas mitt svar blir till hjälp!

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga