1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Första "moment" som jag undrar över - hur kan man bli godkänd i en kurs som bygger direkt på en annan (underkänd) kurs? inom ämnet matematik bygger kurserna direkt på varandra. Om man inte uppnår godkänt nivå i någon kurs på nivå3, anses man sakna tillräckliga förkunskaper för att kunna få godkänt betyg på nästa/högre nivå. Men vi ponerar att så blir fallet och du får underkänt betyg i matte 3c men godkänt - i matte4. Men det blir ganska svårt att svara på din fråga, ändå. Detta på grund av att jag tror att du läser basåret på högskolenivå.... . Basåren på högskolenivå är de så kallade "för-utbildningar": de är inte högskoleutbildningar men inte "vanliga" gymnasiala kurser heller, utan är tänkta att förbereda (ge särskild behörighet) till några av utbildningar på samma lärosäte där basåret läses. Lärosätena får bestämma ganska mycket själva. De kan t.ex bestämma att för att få utnyttja platsgaranti så måste man vara godkänd i samtliga kurser som ingår i basåret. Men om du konkurrerar om plats (med ditt meritvärde eller med Högskoleprovet) - så borde du (i alla fall på samma lärosäte) bli bedömd som behörig sökande. Andra lärosäten kanske inte godkänner dina betyg från basåret på ett annat lärosäte (varje lärosäte får självt bestämma hur de gör den bedömningen; ofta tittar antagningsgruppen på Exakt vad studierna innehöll och utgår ifrån det). "Matematik4" på basåret på högskolenivå behöver inte innehålla exakt samma kursmoment som kurs med samma namn på ett annat lärosäte.

  De som läser på gymnasiet eller på komvux och får F i matte 3c men godkänt betyg i matte4 blir behöriga (vad gäller ämnet Matematik) till de högskoleutbildningar som kräver matte 4. Detta för att kurserna på gymnasiet och på komvux är standard-kurser, som innehåller exakt de kursmoment som fastställdes av skolverket.

   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga