Björn

  Gymnasiet har inte lyckats få tag på en praktikplats åt min son, vad händer om de inte får tag på någon plats? (Det är många utan praktikplats vad jag hört)

  • Jelena :

   i särskilda fall kan skola anordna APL på skolan. Stöd för den sorterns lösning finns i första hand i Gymnasieförordningen>>, kapitel 4, §§12 och 13.

  • : I särskilda fall? Halva klassen saknar möjlighet
  • Anna : Om det är halva klassen som är utan praktikplats, hur tänker de andra elever och föräldrar? Skulle det funka att t.ex försöka få praktikplatserna som tar emot halva klassen utöka antal praktikplatser och ta emot fler på samma arbetsplats? Ex. där en praktikant ska vara, att de tar emot 2? Ni, som är vårdnadshavare för de elever som saknar APLplats, kan be om ett möte med rektor på skolan och ställa frågor om hur skola tänker gå tillväga för att lösa situationen?
  • Anna : En sak jag tänker på - kontakta Branschorganisationen (om den finns för det aktuella yrke); de måste vara intresserade att få fler utbildade inom yrket och kan kanske motivera sina medlemmar, som är företag inom den branschen att ta emot praktikanter... bara en tanke.
  Läs alla kommentarer

  2 Svar

  Liselotte SYV på GymnasieGuiden

  Hej Björn,
  om praktik är obligatorisk (vilket det är på yrkesprogrammen) så måste gymnasieskola lösa det (i värsta fall får eleven gå på praktik på sin egen skola). Du/ni kan ringa till Skolverkets upplysningstjänst, tel.nr 08-527 332 00 och ställa den frågan.
  Det är bra om eleven och elevens familj kan försöka hjälpa till att hitta praktikplats... det är inte ert ansvar, men om ni har möjlighet, tycker jag det är bra om ni försöker.
  Vänligen
  L.

  Liselotte
  • : Dåligt svar.
  • : Halva klassen är utan
  • Anna : Vilket svar tycker skulle vara ett Bra svar. Ge exempel på det.
  Julia SYV på FrågaSYV

  Hejsan, en tråkig situation om gymnasieskola ej kan hitta en ApL-plats (APL står för Arbetsplatsförlagd Lärande). Utan godkänt i de kurser som krävs för examensbevis, kan man inte få ut yrkesexamen... och att ha med godkänt resultat genomgått minst 15 veckors praktik på ett yrkesprogram är ett krav.
  De möjliga lösningar kan kanske bl.a vara:
  - att senarelägga praktiken... än som det tidigare var tänkt;
  - att genomgå APL på skolan (vilket du redan fått svar om ... både från Liselotte och i Jelenas kommentar till din fråga)
  men jag tänkte också på att ni som familj kanske kan hjälpa till på så sätt att i fall det är lättare att få praktikplats på annan ort och ni har möjlighet att ordna boende på den "andra" orten under ApL-tiden så kanske det kan lösa sig på det sättet, i så fall...

  • : Också dåligt svar.
  • : Halva klassen är utan
  • Anna :

   Vi beklagar att situationen är som den är. Vad tycker du vi på Fråga SYV kan göra? Vi vet inte ens i vilken stad din son önskar få praktikplats i eller exakt Vilken utbildning han går på idag.
   Så länge det är frivilligt för arbetsplatserna att ta in praktikanter, så kan varken vi, du, rektor på gymnasieskolan eller Skolverket tvinga dem att ta emot praktikanter. Vad är ditt förslag? - Jag kan kommentera Julias svar: vi känner ett fall när en kollega till oss, en SYV som läste syv-programmet för några år sedan och det var på hans utbildning obligatoriskt att ha praktik (minst en vecka av de 14 veckors obligatorisk praktik som ingick i SYV-programmet på just Arbetsförmedlingen, men AF i den regionen som utbildning pågick genomgick då en stor omorganisation och satt stopp för alla prakanter; tog helt enkelt inte emot). Vad ska man då göra? man läser i 3 år på heltid och vill få ut examen efter det, eller hur? Då fixade de som velat få ut examen möjighet till AF-praktik på andra orter, själva, på egen hand - de bodde hos släkt/vänner, på vandrarhem eller hotell och betalade själva (ur egen ficka). Man kan givetvis säga att det är inte obligatoriskt att ta ut SYV-examen ... om man inte kan, så låter man bli... men gymnasiet är inte heller obligatorisk i Sverige, utan endast grundskola. Du får gärna komma med förslag på en lösning som du tycker blir bra eller passande; alltså Vilket svar tycker du vi kan ge dig?

  • : Tja, det är ingen kort praktik heller... Jelena hade ett vettigt argument ovan - åberopa lagstiftningen. Men till nästa fråga - om min son skall söka någon vidareutbildning - kommer avsaknaden av praktik vara ett problem?
  • Mikael :

   Avsaknaden av praktik kan bli ett problem Om han pga den inte får ut sitt Examensbevis. Men om han får ut Examensbevis, är det ingen skillnad - hur, när eller Om man gick på praktik (i alla fall - formellt sett); sedan är det de Faktiska kunskaper och Färdigheter, som man kan behöva i olika sammanhang. Att åberopa lagstiftningen kan ni givetvis göra, men så länge det är frivilligt för företagen att erbjuda praktikplatser, så kan inte någon tvinga företagen att ta in, eftersom det är frivilligt. Men APL på skolan kan bli en nödlösning, så vi hoppas det löser sig.

  • : vilket blaj-svar!! Nu mailade jag till skolan och någon rektor svarade att han skulle besöka klassen. Min son sade att bara 4 personer i klassen lyckats få en praktik. Ja den som lever får se...
  • Anna : Du får gärna återkomma till oss och berätta hur det går. Men annars så är det helt frivilligt att använda sig av vår hjälp. Om man inte gillar svar man får på den här sidan, kan man vända sig till andra ställen. I vilket fall, önskar vi att det löser på ett bra sätt för din son.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga