Ellen

  Hejsan! Jag förstår inte ifall jag har full merit eller inte. Jag har läst upp till spanska 4 och även matte 3. Har jag full merit, alltså 2,5? För jag funderar nämligen på att studera engelska 7. Jag har förstått det som att engelska7 ger 1 poäng medan matte 3 bara gav 0,5. Stämmer det? Jag är inte intresserad av att läsa någon utbildning som kräver varken matte 3 eller engelska 7. Jag enbart ute efter att höja min merit så jag har större chans att komma inte den utbildning jag vill.

  • :

   Hej Ellen!

   Din totala meritpoäng beror på behörighetskravet till aktuell utbildning. Följande meritpoäng gäller så länge den nämnda kursen inte omfattas av behörighetskravet för sökt utbildning:

    

   Spanska 3 - 0,5 poäng
   Spanska 4 - 1,0 poäng
   Engelska 7 - 1 poäng
   Matematik 3 - 0,5 poäng

   Om du söker en utbildning som inte har krav på dessa har du full meritpoäng - 2,5 poäng. Söker du en utbildning med krav på matte 3 har du fortfarande 2,5 poäng, tack vare språk och engelska.

   Läs mer om reglerna här: https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Gymnasieskolan/Gymnasieexamen-2014/Meritpoang/

   MVH,
   Brendan (ej SYV)

  • Vägledare : Jag vill korrigera Brendans kommentar, därför att han ej tog hänsyn till om i fall utbildningen kräver Matematik 2 eller inte.

  1 Svar

  Vägledare SYV

  Hejsan,
  Svar du fick i kommentaren till frågan är inte helt korrekt. Man måste veta om "din högskoleutbildning" kräver matte 2 eller inte.
  Om matte 2 krävs, får du inte meritpoäng (+ 0.5) för den kursen. I annat fall får du + 0.5 för godkänt betyg i matte 2.
  Du skriver att de utbildningar du vill komma in på ej kräver matte 3, men kräver de matte 2?
  Sedan finns det också utbildningar som kräver moderna språk 3 (t.ex om man vill bli språklärare eller om det är ett internationellt program) och i så fall får du inte meritpoäng för mod.språk 3.
  Moderna språk 4 krävs inte för någon svensk högskoleutbildning - i alla fall mig veterligen, så får godkänt betyg i mod.språk 4 får du + 1.0.

  Om du söker utbildningar där varken sig matte 2 eller mod.språk 3 krävs, då får du full merit. Med det sagt, så tycker jag att det inte är fel att läsa engelska 7: det är bra att kunna mer engelska + att du i framtiden kanske vill söka utbildning som kräver matte 2 och/eller mod.språk 3, så får du i så fall meritpoängen (+1.0) för eng 7.
  Sedan är det också så att i fall du får Högre betyg i eng 7 än snittet av dina tidigare betyg, då kommer betyget i eng 7 räknas in, även om den kursen ej kan ge dig meritpoäng (om du redan har max, så kan du ej få fler). Alltså högre betyg i eng 7 än snittet/jämförelsetalet, kommer höja ditt jämförelsetal (höjningen kan bli mer eller mindre stor, beroende på skillnaden mellan ditt nuvarande jmf-tal och hur mycket högre betyget i eng 7).

  • :

   Hej! Spelar det någon roll om matte 2 omfattas av behörighetskravet i ovan fall? Oavsett får ju sökande 0,5 för matte 3, 1 för engelska och 1,5 för moderna språk, vilket borde täcka upp (förutsatt att personen studerar engelska 7 och får godkänt). MVH,

  • Anna :

   visst, men i frågan skriver frågeställaren att hen funderar på att läsa eng 7 (som vi tolkar det - just för att få max i meritpoäng, men ej om hen redan nu har max i meritp., vilket är möjligt att hen har - i fall hen söker till utbildningar som inte kräver, för särskild behörigeht, matematik eller moderna språk 3). Ännu mer "talande" är RUBRIKEN: Har jag full merit?- alltså undrar frågeställaren om hen HAR, alltså redan nu, full merit. Alltså, utan att läsa eng 7. det är i alla fall som jag tolkar frågan och därför tycker jag att Vägledarens svar och kommentar är korrekta medan Brendans kommentar kan uppfattas som vilseledande.

    

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga