Madelen
  Hej, jag undrar hur det ligger till om man väljer att börja på en linje på högskolan som är på 3 år, för att sedan hoppa av efter ett år med betyg i kurserna man läst. Behöver man då läsa om dessa kurser om man väljer att fortsätta utbildningen eller "startar" man där man slutade? Behöver man läsa om kurserna för att kunna få "hela utbildningen"?

  2 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Det rekommenderas att läsa hela programmet ”på en gång”, därför att det ej går att garantera att kunna återvända senare ... anledning kan t.ex vara att innehåll i programmet har förändrats och nya kurser ingår i stället för de gamla, eller att det ej finns ngn ledig plats just när du vill återvända.

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  hej Madelen,

  precis som Milla har svarat: det går inte att ge någon garanti på att kunna komma tillbaka till samma utbildning senare; det finns dock ngt. som heter "anstånd med bibehållen studieplats" eller "studieuppehåll med bibehållen studieplats" som en högskolestuderande kan ansöka om (och om det blir Bifall på en sådan ansökan, står det i beslutet inom vilken tid man får komma tillbaka till sin tidigare utbildning).
  Om du, däremot, bara tar och hoppar av - kan du givetvis senare fråga om du kan komma tillbaka men svaret kan bli Nej. I så fall kan man göra så här: söka till programmet och på nytt konkurrera om studieplats och i fall du kommer in och blir Antagen, ansöka om "tillgodoräknande av tidigare utbildning" (du ska inte behöva läsa om samma kurser, i vilka du redan har godkända betyg). Dock kan innehåll i programmet förändras och du kanske ej läste någon kurs som då ingår i år ett på programmet, då ska du behöva läsa den kursen först innan du kan påbörja år två.
  Vi tycker att man ska försöka läsa hela utbildningen "på en gång", precis som Milla svarade. Men om man absolut inte kan göra det, då får man se hur det blir. Det kan gå bra, men kan inte garanteras på förhand.
  Hälsningar & lycka till!
  Mikael syv

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga