Gabriella 45 år

  Hej! Jag har en lärarlegitimation med behörighet att undervisa i Engelska i bl. a. gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. För att läsa ytterligare kurser på avancerad nivå i syfte att utöka min behörighet med andra ämnen krävs dock särskild grundläggande behörighet i Engelska 6. Enligt UHR Antagningsservice som jag kontaktade i första hand, så ger min kandidatexamen med 90 hp ämnesstudier i engelska och min lärarlegitimation med behörighet att undervisa i engelska på gymnasienivå endast grundläggande behörighet i Engelska 5. Undrar om det kan finnas andra sätt till att få sin behörighet omprovad, till exempel genom prövning i engelska 6. Alla tips är välkomna, tack! //Gabriella

  1 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Gabriella!
  Du kan anmäla dig till prövning i eng 6 i hela Sverige - där du hittar möjlighet att anmäla dig (behöver inte vara i den kommunen där du är folkbokförd eller där du bor). 
  Du kan också kontakta antagningsgruppen på det lärosäte där du vill läsa högskolekurs/kurser och be dem bedöma om de kan anse dig ha tillräcklig behörighet… jag tycker det borde gå att fixa det utan att göra prövning eller läsa kursen eng6. Men annars så kan du söka läsa eng 6 på komvux i den kommunen där du är folkbokförd. Att du har kunskaperna tvivlar jag inte på; "det formella" kan ibland gå emot rim och reson. :(
  Jag skulle i ditt ställe snarast kontakta antagningsgruppen (kan kallas för "antagningsenhet") på den högskola eller universitet där du vill läsa "dina" högskolekurser och det är mycket möjligt de svarar att de anser att du är behörig utan att behöva skaffa sig betyget i eng6, men svaret kan dröja så under tiden skulle jag försöka göra ansökan om att läsa eng6 (det gör man på komvux i den kommunen där man är folkbokförd). På heltid kan man läsa eng6 på fem veckor (eller på halvtid - på 10 veckor, eller på 25% av studietakt - på 20 veckor). Många kommuner erbjuder sommarkurserna på komvux. Att du kan innehåll i kursen tvivlar jag inte på men det kan kanske vara intressant för dig att se upplägg och undervisningsmetoder som just den läraren använder som du kommer att ha som din lärare i eng6. Det finns olika läroböcker som används av olika skolor, fast det undervisas i exakt samma kurs... allt detta: upplägg, pedagogik och didaktik + vilka läroböcker som används och hur kunskaperna kontrolleras kan vara intressant för dig att se (du som är lärare). Olika lärare kan använda sig av olika metoder och upplägg: vissa lärare har många små delkurstester under kursens gång, men andra kanske förlitar sig för betygssättning mer eller mindre på endast ett stort prov i slutet av kursen. Det finns inga nackdelar för dig att söka kursen på komvux; om du får studieplats kan du alltid tacka Nej och du kan också hoppa av kursen om du får besked från antagningsgruppen om att du ej behöver inkomma med godkänt betyg i eng6.
  Vad gäller göra en prövning, så kostar det 500kr + att det är ofta svårt att hitta var man kan anmäla sig (många vill göra prövningar; och under sommaren är det mer eller mindre omöjligt att hitta var man kan göra en prövning). Du kanske själv (du är ju lärare!) genomfört prövningar och vet att det är en skriftlig del och sedan cirka 2 veckor senare - muntlig del och så tar det tid att få ut sitt betyg sen... så det kan gå snabbare att läsa eng6 på fem veckor (på heltid) än att göra prövning i den kursen. Oftast bör man anmäla sig till prövningen minst 3 veckor innan första prövningstillfälle... sedan är det 2 veckor (kan också bli 3 veckor) mellan prövningsdelarna... och så får man inte sitt betyg direkt efter andra prövningstillfälle utan läraren och medbedömaren ska samråda och tillsammans sätta betyget, sedan tar det tid att få in betyget i betygskatalogen och till rektorns "påskrift"... så det kan ta tid innan man får ut sitt betyg "i handen".
  Så, mitt råd är att du snarast kontaktar antagningsgruppen/enheten på högskola/universitet där du vill läsa och jag hoppas du får svar att du ej behöver inkomma med eng6-betyget. Men du förlorar inget på att göra ansökan till komvux om att få läsa eng6. När kan du göra ansökan till komvux? - Det är olika i olika kommuner: i vissa kommuner kan man göra ansökan när som och kan börja läsa på distans nästa måndag efter man gjort ansökan; i andra kommuner är det vissa bestämda ansökningsperioder som ligger långt innan kursstarter t.ex kan man behöva göra ansökan senast första veckan i april för att få plats till kursstart i mitten på augusti. Utan att veta vilken kommun du är folkbokförd i, går det inte att ge ett bättre svar än det jag ger nu.
  Lycka till!
  Du får gärna höra av dig sen och berätta hur det går!
  Vi håller tummarna!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga