Sara00002

  Hej! Jag gick sam på gymnasiet. Jag vill studera till högskoleingenjör, mitt betygsnitt räcker precis men jag behöver behörighet i matte 3c, Fysik 2 och Kemi 1. Det är försent för mig att läsa tekniskt basår denna termin eller nästa. Jag vill inte slösa ett år, funderar därför på att läsa dessa ämnen på egen hand och göra prövningar i dem, men vill heller inte sänka mitt betygsnitt eftersom då riskerar jag att inte komma in på högskoleingenjör. Mina frågor är följande: 1. Är det möjligt/rimligt/realistisk att studera dessa kurser under denna temin och nästa termin på egen hand och få behörighet utan att mitt betygsnitt sänks? Hur ska jag gå tillväga? 2. Finns det något annat alternativ för att få behörighet i dessa ämnen förutom att studera på egen hand och förutom tekniskt basår? 3. Om dessa tre betyg (matte 3c, fysik 2 och kemi 1) kommer räknas in i mitt betygsnitt innebär det att tre gamla betyg räknas bort? Kan jag isåfall välja bort de tre betyg som jag har lägst betyg i? T.ex matte 1 och 2? 4. Får jag göra hur många prövningar som helst i dessa ämnen? 5. Får jag läsa ett tekniskt basår nästa år ifall jag gör prövning och blir godkänd i exempelvis matte 3c men inte fysik 2 och kemi 1? 6. Om det står att jag behöver behörighet i Fysik 2, innebär det att jag endast måste göra prövning i Fysik 2 med godkänt resultat, fysik 1a och 1b behöver jag inte göra prövning i? 7. Jag har läst matte 1b och 2b i gymnasiet om jag gör prövning i matte 1c och 2c, höjs mitt betyg i matte 1b och 2b? 8. Om jag studerar heltid på egenhand hur lång tid kan det behövas att läsa varje enstaka kurs (matte 3c, fysik 2 och kemi 1)? 9. Är det möjligt att studera kemi och fysik på egen hand då man på egen hand inte kan göra laborationer? 10. Finns det prövningar i Stockholm eller i närheten (uppsala, västerås etc) under vårterminen och sommaren? 11. Sista anmälningsdag är i april 2024 för att söka in till högskoleingenjör. Om jag gör prövning i ett ämne som jag måste ha för behörigheten i t.ex maj 2024, hinner betyget räknas in? Eller måste jag vara klar med alla prövningar som ger behörighet innan april 2024 för att få chans att komma in på högskoleingenjör?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  jag rekommenderar att du läser kurserna (i första hand) och inte satsar endast på självstudierna. Det är lättare att få högre betyg om man läser med handledning av lärare under hela kursen och betygen du får genom prövningar kommer i vilket fall räknas in i ditt betygssnitt och kommer med det påverka ditt meritvärde; så att läsa kurserna är ett bättre alternativ än att endast satsa på självstudier. Det är dessutom svårt att hitta var man kan göra prövningar. Läser du på komvux eller på en folkhögskola, så kan du ha rätt till studiemedel (det får du inte vid självstudier när du förbereder dig till prövningar). 
  Du behöver, skriver du, godkända betyg i följande kurser: matte 3c, Fysik 2 och Kemi 1. Jag antar att du inte läst fysik1a heller, som är en kurs man läser inför fysik 2. Om du ska läsa matte 3c, fysik1a + 2 och kemi1, så är det totalt kurser á 450 gymnasiala poäng. På heltid läser man 20 gymnasiepoäng per vecka. På så sätt, om man läser på heltid, läser man alla de kurserna på 22, 5 veckor (alltså i princip på en termin). En termin brukar vara på 20 veckor men vårtermin på komvux kan vara upp till 25 veckor. Du kanske kan läsa på halvtid (och har du rätt till halva studiemedel), men oavsett studiemedel, kan det vara lättare att läsa på halvtid (20 timmar per vecka) för att uppnå bättre kunskapsnivå och med det även högre betyg. Du kan höja ditt snitt om du får höga betyg i de nya kurserna (OBS! betyget i fysik 1a kommer inte räknas in, utan endast fysik 2 kommer räknas inom ämnet fysik). Betygen i matte 3c och kemi1 kommer räknas in på grund av att de kurserna krävs för behörighet.
  Vill du absolut inte att de nya kurserna ska påverka ditt meritvärde, då är det basåren på universiteten eller på folkhögskolorna som du bör söka till. Folkhögskolorna (i alla fall många av dem) erbjuder naturvetenskapliga basår där man även brukar läsa biologi 1 och 2 men du behöver inte biologi... Om du snabbt (nu på en gång) kan komma in på naturvet.basåret på någon folkhögskola, kan jag inte svara på - beror på om de har någon ledig plats. Du kan då "tvingas" även läsa biologi. Kan bli svårt att hitta ett tekniskt basår på en folkhögskola där man slipper biologi, och speciellt med kort varsel. På de tekniska basåren brukar man läsa även matematik 4 vilket du inte heller behöver men det tycker jag är absolut en fördel att läsa så mycket matte som möjligt om man vill läsa mot yrket Högskoleingenjör (och till de flesta andra "tekniska yrken"  inkl. DATA-IT yrken också).
  Om studieformen folkhögskola kan du läsa på Framtid.se/studier/folkhogskola
  Jag har nu sökt information om ledig plats på Naturvet.Tekniska basår på folkhögskolorna och fick 6 träffar (uppgift från 31 aug 2023): se folkhogskola.nu/sok-kurser/halsa--miljo--natur - kursstart på de basåren har redan varig (för cirka en vecka sedan); om huvurida du kan hoppa in nu, och också med tanke på att du med stor sannolikhet kanske också behöver flytta till folkhögskolan eller till skolorten, så vet jag inte hur realistiskt det är ... men du får gärna kika på alla alternativ och välja det som passar dig. Av de 6 alternativ på folkhögskolornas basår (i listan ovan) uppger 4 st. att de har boende på skolan (studerandeboende/Internat). Vilka de fyra är se folkhogskola.nu/sok-kurser/halsa--miljo--natur/internat Enligt vad jag kan se så har inga distans-basår på folkhögskolorna några lediga platser just nu. Det är möjligt att du kan söka till våren och kanske då läsa basåret på distans. Du behöver inte läsa matte 4 och kemi 2 eller biologi... så dina studier kan kanske komprimeras till en termin (vårtermin). Du kan få olika svar från olika folkhögskolor på samma fråga (händer inte allt för sällan); detta på grund av att varje folkhögskola får bestämma ganska mycket lokalt, själv.

  Du får också gärna kika på utbud inom yrkeshögskola - se www.yhguiden.se
  Du blir inte just högskoleingenjör om du tar examen från yrkeshögskola men du kan bli "en annan sort" ingenjör. Det finns rätt många ingenjörsutbildningar inom yrkeshögskola och det kan finnas de som har "restplatserna" och går att hoppa in nu, på en gång. OBS! distansutbildningar inom yrkeshögskola har nästan alltid några obligatoriska träffar.
  Kika gärna på några exempel på YH-utbildningar:
  yhguiden.se/utbildning/hermods-yrkeshogskola/energispecialist
  yhguiden.se/utbildning/hermods-yrkeshogskola/e-mobility-ingenjör
  yhguiden.se/utbildning/hermods-yrkeshogskola/teknikinformatör
  Yhguiden.se/utbildning/campus-varberg/elkonstruktör
  yhguiden.se/utbildning/hermods-yrkeshogskola/byggnadsingenjor-BIM/CAD
  yhguiden.se/utbildning/hermods-yrkeshogskola/anlaeggningsingenjor-infrastruktur
  yhguiden.se/utbildning/campus-varberg/vvs-ingenjör
  yhguiden.se/utbildning/heta-utbildningar-yrkeshogskola/driftingenjor-elkraft
  Yhguiden.se/utbildning/kyh/byggnadsingenjoer-klimat-och-konstruktion

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga