20-åring

  Hej! Jag vill ta en kandidatexamen i pol kand men kommer förhoppningsvis göra det med hjälp av fristående kurser. Behöver jag läsa alla kurserna från samma universitet eller kan man läsa 30 hp eller 60 hp på ett universitet och resten på universitet man vill ta examen från? På programmet, på universitet jag vill ta examen från, finns där möjlighet att göra utbyte när man går termin 4. Hur fungerar detta om man läser fristående? Försvinner mjöligheten att göra utbyte? Tusen tack för svar!

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  min uppfattning är att utbytestermin (eller utbytesår) kan man ha en chans till endast om man är program-studerande (alltså läser ett program på högskola eller universitet som har samarbete med lärosätena utomlands). Om du läser fristående kurser, så söker du till varje ny kurs separat. Det kan dock inte uteslutas att studier från utlandet ej ska kunna ingå (det är en bedömning som varje högskola och universitet i Sverige får göra själva) - du kan alltså inkomma med bevis att du har bedrivit högre studier i utlandet och få svar från lärosätet där du vill ta ut examen ang.om de kan ta in de studierna som en del i din examen. 
  Vad gäller läsa på samma eller på olika lärosäten, så rekommenderas det, för kandidatexamen, läsa alla högskolepoäng i Huvudämnet på samma lärosäte (detta för att undvika risken för "överlappning"). Examen tar man ut på den institutionen där man läste kandidatkursen (är i alla fall det jag fick som svar från de som jobbar med de frågorna och det gör studievägledare på de institutioner som utfärdar kandidatexamina). 
  Men "överlappning" menas att olika kurser kan delvis ha samma innehåll och då kommer inte poängen att "räcka". Så läs gärna alla 90 högskolepoäng i ditt huvudämne på samma lärosäte: grundkurs, fortsättningskurs i samma ämne och sedan påbyggnadskurs (30 hp + 30 hp + 30 hp i samma ämne som blir huvudämnet i din examen). 
  Vilka "övriga" högskolepoäng (upp till 180 hp) som du skan kunna ta in i din kandidatexamen, får du svar från studievägledare på den institutionen där du planerar få ut din examen. Du kan få olika svar från olika lärosäten; detta för att varje lärosäte får i mångt och mycket bestämma självt om vilka kurser som de inkluderar i sina examina.
  Mer om "utbytestermin"... att det "finns" utbytestermin betyder inte att alla studerande på programmet kommer få chansen att bli "skickade" att läsa utomlands. Ofta får man möjlighet att ansöka om det men sedan sker urval och långt ifrån alla som ansökt blir utvalda till den möjligheten. Annars, så kanske man kan ordna studierna på egen hand och få de inkluderade inom sin examen - fråga om det på det lärosäte där du vill läsa och få ut din examen.
   

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga