Michelle
  Hej! Jag har läst till examensbevis genom komvux på 2400 poäng, sedan har jag läst valfria kurser i efter hand för att få upp till 100% på grund av CSN. Nu till frågan kommer dessa valfria kurser finnas med i min examensbevis när jag söker till högskolan?? Fråga nummer två om jag läser matematik 3b för att få meritpoäng men får endast E, kommer det betyget påverka snittbetyget? Eller hur funkar det ??
  • Mikael : Har du redan gått ut dokumentet som heter Examensbevis från komvux?
  • : Vad menar du nu? Jag läste på komvux och fick ut ett examen därifrån
  • Liselotte :

   Du skriver i din fråga "jag har läst TILL EXAMENSBEVIS GENOM KOMVUX -" det kan betyda att du följde studieplaneringen mot examensbevis men ännu inte har tagit ut dokumentet som heter Examensbevis. Nu svafrade du i din kommentar att du fick ut ett examensbevis och jag ska nu svara på dina frågor, eftersom vi nu vet hur din studiesituation ser ut. :) Du kan också undrat om kurserna kommer finnas med i ditt examensbevis... därför gissade vi på att du ännu inte tog ut examensbevis därför att för att kurserna ska finnas med i examensbeviset måste betygen sättas innan man tar ut examensbevis. Detta pga det går inte ändra någonting i examensbeviset.

  1 Svar

  Liselotte SYV på GymnasieGuiden

  Hej Michelle!
  I dokumentet Examensbevis kan ingenting ändras.
  Om du fick godkända betyg i ännu fler gymnasiala kurser efter det att du fick ut Examensbevis, då kommer endast de kurser som uppfyller ett av kraven, nedan, räknas in i ditt jämförelsetal/meritvärde:
  - om kursen krävs för behörighet
  eller
  - om kursen ger meritpoäng.
  Svar på frågan nr.2: om du får godkänt betyg i matematik 3b (eller 3c), en kurs som ger meritpoäng (om den kursen inte krävs för särskild behörighet och om du inte redan har max meritpoäng som är 2.5), då kommer betyget i matte 3 räknas in i ditt jämförelsetal + du får 0.5 meritpoäng. Det blir då en höjning. Höjningen kan bli både mindre och större än exakt + 0.5.
  Exempel:
  om den studerande har alla A-betyg men får E i matte 3b, en kurs som ger meritpoäng, då blir det så här: jämförelsetal med alla A-betyg är 20.0 men E betyget kommer sänka det till cirka 19.6 men sedan lägger man till + 0.5 meritpoäng, så meritvärde blir cirka 20.1 (en liten, men ändå en höjning). Så, minsta höjningen blir + cirka 0.1. Har man lägre jämförelsetal än 20.0 blir höjningen större. Alltså även endast E-betyg i kurser som ger meritpoäng ger alltid en höjning av meritvärdet (höjningen kan dock bli liten). Ju högre betyg i kurser som ger meritpoäng man får, desto större blir höjningen.

  Liselotte

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga