1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej, 
  Svar på din fråga beror ganska mycket på vilken utbildningsbakgrund du redan har (hur många år du gick i skolan innan du kom till Sverige och vilka ämnen du läste, hur duktig du var i skolan, tänker här på både kunskaperna och betygen och även i viss mån på om du har eller inte har betygen med dig till Sverige, eller om du har eller inte har möjlighet att få betygen skickade till dig från det landet du gick i skolan, innan du kom till Sverige).
  Men vi tar ett exempel på en person som kanske inte gick i skolan innan hen kom till Sverige eller gick i skolan väldigt kort tid och/eller inte har möjlighet att få tag på några av sina tidigare betyg; vi säger helt enkelt att hen "börjar från noll" vad gäller studierna. 
  Då är det så här: 
  "grundskolekompetens" i Sverige (för vuxna) = betygen i slutbetyget från grundskolan i ämnena Svenska, Engelska och Matematik (eller motsvarande kunskaper). Det är alltså kunskaperna i de tre ämnena som motsvarar godkänt betyg (i dagens utbildningssystem är det betyget E) från vårterminen i årskurs 9 på grundskolan. Vad gäller svenska för de som har andra modersmål än svenska, så är det godkänt betyg i SAS, svenska som andraspråk, grund (som är nästa nivå efter SFI). Vad gäller matematik, är det godkänt betyg i Matematik grund och vad gäller engelska är det godkänt betyg i Engelska grund (eller motsvarande kunskaper). Vad "motsvarande kunskaper" kan vara är t.ex resultat från nivåbedömningstest som säger att man kan börja läsa på gymnasial nivå (då har man, enligt testet, kunskaper på grundskolenivå som är tillräckliga för att kunna läsa på gymnasial nivå).Innehåll i matte i årskurs 9 på grundskolan kan du se på matteboken.se/lektioner/skolar-9
  När det har konstaterats att en vuxen person har "grundskolekompetens" då kan hen börja läsa på gymnasial nivå. Att uppnå fullständig gymnasiekompetens tar tre läsår på heltid. Läser man på halvtid, tar det 6 år. 
  Vidarestudier, på eftergymnasial nivå finns i olika skolformer. Det krävs mest (vad gäller studieförmåga och formell behörighet) för att uppnå möjlighet att läsa på universitetsnivå.  Något lägre krav ställs för att kunna läsa på yrkeshögskola. Det finns också eftergymnasiala utbildningar inom folkhögskola (i första hand leder de till yrket Fritidsledare) och hos privata skolor.
  Om du nu är klar med SFI (alltså fick godkänt på "hela SFI", kurs D), då förväntas du ha kunskaper i svenska motsvarande godkänt betyg i årskurs 6 på grundskolan. Jag råder dig läsa SAS grund nu och försöka lära dig så mycket som möjligt i svenska både i tal och i skrift. 
  Hur du ligger till med kunskaper i engelska och matematik, vet jag inte. Visa upp dina tidigare betyg på komvux. Om du inte har några betyg att visa upp, fråga om du kan göra nivåbedömningstester i engelska och i matematik. 
  Min erfarenhet är att de som kommer från utlandet med ganska höga utbildningar i bagaget tror oftast att de kan mer engelska än vad nivåbedömningstestet visar. Detta med undantag från de som har engelska som modersmål. 
  Dina mattekunskaper (vad du de facto kan idag) kan du testa genom att räkna igenom kurserna/lektionerna på www.matteboken.se - där kan du bedriva självstudier och repetera matematik i din egen takt hur mycket du vill.
  Titta också på många olika yrken på www.framtid.se och se vilken utbildning som krävs eller rekommenderas inför de olika yrken, i Sverige.
  Hoppas mitt svar blir till hjälp!

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga