1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Alex,

  troligtvis får man på TE endast betyget i matematik 1c - cirka till jul... - och i de övriga kurser - till sommaren. "Delkurs-betyg" som är en sort fingervisning kan man givetvis få till jul - typ "omdöme" eller utvecklingsamtal där läraren säger hur man ligger till och kan sätta "betyg", men de riktiga betygen, som verkligen gäller och kommer räknas in i jämförelsetal/meritvärde (med vilket man konkurrerar om plats på högskoleutbildningar) får man när varje kurs slutar. 
  Kurser på gymnasiet brukar sluta när läsåret slutar. Dock kan det förekomma "avvikelser" på olika gymnasieskolor, exempelvis pga lärarbrist, svårigheter i shemat-läggning eller en annan omständighet. 
  Exempelvis känner vi till att kursen Idrott och hälsa 1 lästes på några gymnasieskolor på 2 år men annars läses den på ett år /i årskurs 1/. 
  Matematik läser man på teknik- och på nat.vet.programmet i snabb takt och man brukar läsa matte 1c och 2c under första årskursen; och då får man betyg i matte 1c mitt på läsåret /kan vara innan jul eller i januari.../ - och så börjar man med matte 2c direkt för att hinna med den kursen till sommarlovet.

  I de övriga ämnen brukar man få betyg till sommaren, men fysik 1a är en större kurs än de flesta andra, så man kanske inte hinner med hela den till sommarlovet - kan därför bli så att man får betyg i den till jul under åk2, till exempel. 
  Det finns, alltså, inte några strikta regler, utan rektor på skolan bestämmer ganska mycket i hur kurser är upplagda, hur snabbt man läser dem och följdaktligen - när man får betyg (för att betyg får man när kursen avslutas).

  Vänligen
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga