Elsa

  Hej! jag vill gå naturbruk (djursjukvård) + naturvetenskaplig fördjupning hur mycket längre dagar borde jag ungefär få? Vet att det kan vara svårt att veta men vill bara veta på ett ungefär för att jag antar att jag kommer läsa mer än de andra. Dock så utgår vissa kurser tex etologi (vilket är super synd ville jätte gärna läsa den) och lite andra kurser så det kanske inte blir mer än de andra ändå? här är en länk till poäng planen file:///C:/Users/acand/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/84b9b6be-d46b-4ea6-8c1b-2a454f99fecb/Naturbruksprogrammet%20Djurv%C3%A5rd%20NV-NBDJR.pdf

  • SYV-besökare :

   En SYV på en av gymnasieskolorna som erbjuder en sådan Naturvetenskaplig fördjupning svarar så här:
   -- "Som det arbetas fram nu så ligger vi nu (Gy25) på 550p utökat för full NV-behörighet. Varje poäng ska enligt Skolverket motsvara en studietimme, även om det inte betyder undervisningstimme. Om man tänker att ett läsår är 35,6 veckor, så borde insatsen ligga på ca. 4-5 tim extra per vecka". ...
   MEN JAG HÅLLER INTE MED.
   550 gymnasiala poäng motsvarar i studieinsats 1100 timmar; fördelade på tre läsår (dela 1100 på tre läsår...) Det blir cirka 367 timmar extra studier per varje läsår och det innebär cirka (lite fler) 10 timmar extra studier per vecka i så fall. Alltså 2 timmar extra per studiedag måndag-fredag... Det innebär kanske en extra 60 minuters lektion varje dag + cirka 60 min extra studietid varje skoldag. Så, man måste göra skillnad på LEKTIONSTID och Studieinsats. Per varje timme lektionstid bör eleven göra lika mycket utanför skolan (som läxor, grupparbete, inläsning inför prov o s v).

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  om du vill få "fullständig naturvetenskaplig behörighet" och bli behörig till bland annat veterinärprogrammet på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, då behöver du, för särskild behörighet ha godkända betyg i gymnasiala kurser Fysik 2, Kemi 2, Biologi 2 och Matematik 4. Att bli behörig är nödvändigt men det garanterar ju tyvärr inte plats på utbildningen.
  Veterinär - är ett yrke som är mycket populärt (och det finns alltid väldigt många sökande med mycket höga meriter); om man vill komma in i betygsgruppen, räcker det inte att endast bli behörig och ha alla A-betyg i alla kurser på gymnasiet (för att du kommer i så fall endast få 20.0 i meritvärde) men antagningsgränsen till veterinärprogrammet ligger ständigt på över 20.0 och därför måste du även ha betygen i kurserna som ger merit/Extra-poäng, t.ex engelska 7, moderna språk 3 och 4 eller högre mattekurser (matematik 5 och/eller matematik specialisering). Kika gärna på gymnasieGuiden.se/meritpoäng
  Men om du får högt resultat på högskoleprovet kan du komma in i HP-urvalet. Mycket högt resultat kommer troligtvis krävas (för det brukar vara så). 
  Vi har under ganska många år försökt hitta någon person som direkt efter NB på gymnasiet kom in på veterinärprogrammet på SLU men vi lyckades ej hitta någon sådan elev. Det kanske finns, men vi hittade inte. Vi frågade gymnasieskolorna och även antagningsgruppen på SLU och den centrala antagningen på www.antagning.se -- ingen inkom med svar att sådana exempel finns (inge en enda). Så, min uppfattning är att det är osannolikt att direkt efter NB kunna komma in på en mycket populär utbildning som t.ex utbildning till Veterinär
  Att överanstränga sig enormt och riskera bli utbränd vill jag avråda ifrån. 
  Om du läser på NB låt bli att välja bort svenska 2 och 3 samt engelska 6 (då kommer du i alla fall få grundläggande behörighet); läs också mer matte, matte 2a och kanske t o m 3b (på så sätt blir du behörig till naturvetenskapliga basår på universiteten). Genom att efter gymnasiet komplettera på komvux, folkhögskola eller universitet (körutbildning, basåret) - kan du få fullständig naturvetenskaplig behörighet. 
  Du frågar hur "långa dagar" det blir för dig i skolan, och den frågan kan jag inte svara på - för det beror på hur schemat kommer se ut; t.ex om du kommer i stället för lunchrast ha någon lektion och då blir dagen kortare men du får hoppa över lunch-rasten i så fall... men tänk på att även om du lyckas få alla A-betygen i alla kurser (både de obligatoriska på ditt yrkesprogram + de som krävs för särskild behörighet/natur.vet.behörighet) så kommer du endast ha 20.0 i meritvärde. Titta på antagningsgränserna (hur de brukar se ut) till de utbildningar som du siktar på - på universitetet. 
  Jag vill, som sagt, avråda från att läsa nat.vet.fördjupning (förutom mattekurserna: matte 2a och 3b), utan jag råder att "i stället" läsa engelska 7 och/eller moderna språk 3 (och, om möjligt, även 4). Det är kurserna som ger merit/Extra-poäng som ger stor fördel i konkurrensen om utbildningsplats på de flesta svenska högskole-universitetsutbildningar. 
  Det blir med examensbevis från gymnasiet svårt (kanske omöjligt) att få plats på komvux-kurserna som ej krävs för behörighet, utan som endast ger merit/Extra-poäng, däremot kan du nästan garanterat få plats på komvux om du vill läsa Fysik1a+2; kemi1 och 2, biologi 1 och 2 samt högre mattekurser (upp t o m matematik4) - detta för att de kurser krävs för behörighet och då tar komvux in. Men om man vill läsa för att höja sitt meritvärde får man nästan alltid Nej, Platsbrist - som svar från komvux. Därför är det smart att på gymnasiet försöka skaffa de merit/Extra-poäng som kommer underlätta för dig att komma in på en populär utbildning efter gymnasiet.

  Studie- och yrkesvägledare

  Hej igen!
  Du har i en kommentar ställt frågor om behörighet till Djursjukskötarprogrammet på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Som det är nu (mars 2024) så beskrivs Behörighet till det programmet så här:
  Grundläggande behörighet + särskild behörighet enligt följande: godkända betyg i gymnasiala kurser Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c + Naturkunskap 2 (kan ersättas av en kombination av godkända betyg i kurserna Biologi 1 + Fysik 1a + Ke 1 eller kombination av kurserna Biologi 1 + Fysik 1b1+ fysik 1b2 + Kemi 1... OBS! det finns även andra ersättningsmöjligheter, se nedan...) + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1.
  Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. 
  Om du tar examen från NB med godkända betyg i svenska 2 och 3 samt engelska 6 kommer du ha grundläggande behörighet
  För särskild behörighet: kursen Samhällskunskap 1a1 är obligatorisk på NB, så det är "bara" att se till att få godkänt betyg i den kursen! Vad gäller matematik, så är endast matematik 1a en obligatorisk kurs på NB; ofta kan eleverna välja läsa matematik 2a (gör det om din skola så erbjuder). Vad gäller Naturkunskap 2 så ingår det i NB ett antal kurser som tillsammans (som "ett kurspaket") ersätter kursen Naturkunskap 2. 
  Vad gäller ersättning (att inte behöva skaffa sig godkänt betyg i kursen Naturkunskap 2) om man går NB, ta del av följande information:
   om du tar examen från Naturbruksprogrammet (NB) med godända betyg i kurserna:
  Naturkunskap 1a1 (kurskod NAKNAK01a1) samt i kurserna som ingår ett av följande, nämnda nedan, alternativ:
  Djurhållning (kurskod DJUDJH0/100) och Hästkunskap 1 (HÄTHÄS01/100)
  eller
  Djuren i naturbruket (DJUDJR0) och Djurhållning (DJUDJH0) - de två kurserna ingår som obligatoriska i inriktning DjurvårdNB, vilket du kan se i Programplanen för NB>> -- (det är alltså "bara" att se till att få godkända betyg även i de kurserna; du behöver alltså inte läsa fysik, kemi eller biologi...
  eller
  Djuren i naturbruket DJUDJR0) och Växtodling 1 (ODLVÄT01)
  eller
  Växtkunskap 1 (VÄXVÄX01) och Trädgårdsodling (ODLTRÅ0)
  eller
  Mångbruk av skog (SKOMÅN0)
  samt någon av kurserna Skogsskötsel 1 (SKGSKO01), Jakt och viltvård 1 (SKOJAK01) eller Fiske och vattenvård 1 (kurskod SKOFIS01).

  • Elsa : Om jag läser NB kommer jag tyvärr inte kunna kunna lägga till engelska 7 eller moderna språk. jag är inte helt säker på om jag vill bli just veterinär, har tittat på etologi och djurskyddsprogrammet och djursjukskötarprogrammet där behöver man inte matte 4 utan det räcker med 2a (DSS) eller 3b (EoD). Vill verkligen gå på NB för det känns roligt och så får jag lära mig om både djursjukvård och etologi. Men borde jag ändra till NA istället? har varit inställd på just NB ganska länge
  • Milla : Du kan gå NB och acceptera att du ev.kommer behöva komplettera för särskild behörighet efter gymnasiet. Det är många som gör så, kompletterar för behörighet efter gymnasiet.
  • Elsa : För min plan har typ varit att jag ska gå NB lära mig om både djursjukvård och etologi (lite synd eftersom den kursen utgår), ta hela naturvetenskapliga fördjupningen så att jag blir behörig till alla tre SLU program (vetrinär, etologi, djursjukskötare). Under dem 3 åren på gymnasiet har jag förhoppningsvis bestämt mig, om jag vill gå etologi eller DSS så söker jag bara in men om jag vill bli veterinär så får jag väll kämpa på med HP. Det har varit min lilla plan. Men den kanske är dålig? Säkraste valet känns ju som NA eftersom man får merit poängen men jag tycker verkligen NB känns mycket roligare. Men det kanske är bättre att ta ett mindre roligare program för att få lättare plats på universitets utbildningar? Är bara rädd då för att jag inte kommer kunna välja vad jag vill söka till universitetet eftersom jag inte fått någon praktisk erfarenhet.
  • Milla : Fundera på följande: om du läser NB utan natur.vet.fördjupning utan endast läser matte 2a och 3b så blir du behörig till naturvetenskapligt basår på universiteten; Om du på gymnasiet får höga betyg (helst alla A-betygen) + även försöker få med dig engelska 7 t.ex inom individuellt val och helst också moderna språk 3 som också får läsas inom individuellt val, då får du meritvärde (med alla A-betyg + 1,5 meritpoäng för eng7 och mod.språk3) på 21.5 och det meritvärde behåller du om du får naturvetenskaplig behörighet på universitetets basår eller folkhögskolans basår. Du kan också läsa in nat.vet.behörighet på komvux, efter gymnasiet men då kommer betygen i fysik2, kemi2, biologi2 och matte 4 räknas in i ditt meritvärde (gäller att få höga betyg i de kurserna i så fall). ... Du kan också fråga på den "tilltänkta gymnasieskolan" om det går att börja läsa nat.vet.fördjupning men sedan, om du bestämmer dig för det, hoppa av den fördjupningen... om du ser att du inte hittar/orkar (vilket inte alls blir konstigt för att det är inte meningen att behöva läsa på mer än heltid) att det är OK att hoppa av det upplägget och fortsätta läsa NB på vanligt/normalt sätt.
  • Elsa : Okej, så det kanske är smartast att bara ta upp till 3b och vänta med fysik, kemi och biologi till sen? Går det att läsa kurser som man får merit poäng av på komvux? typ engelska 7 eller matte 5? Jag såg nu att för djursjukskötar programmet behövde man Fysik 1a och på skolan erbjuds fysik 1b1 så jag kanske kan ta bara den fysik kursen så kan jag ändå söka till DSS direkt efter? :)
  • Milla :

   Jag har utökat mitt tidigare svar till dig - ang.behörighet till djursjukskötarprogrammet på SLU. Se ovan.

  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga