1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  till svenska högskolor-universitet kan endast BEHÖRIGA sökande antas. Obehöriga sökande placeras inte i RESERV. Obehöriga sökande får svar OBEHÖRIG. 
  Allmänt, gäller: - OBS! fortfarande gäller det grundregeln om att obehöriga sökande kan inte antas till svenska högskole-universitetsutbildningar och därför är det meningslöst att placera dem i reserv för de kommer ändå inte bli antagna.... - 
  När Antagning.se sorterat bort obehöriga sökande, så placeras den sökande med högsta meriter som RESERV nr.1 och den sökande med lägre meriter som reserv nr.2 och så vidare... alla behöriga sökande som inte är antagna får reserv-kö nummer. Men vid SEN ANMÄLAN så antas sökande i den ordningen som de gjorde anmälan, alltså "först-till-kvarn" principen gäller VID JUST SEN ANMÄLAN men fortfarande kan inte obehöriga antas. Alltså, även om det står tomma platser på utbildningar de svenska högskolor och universitet så kommer inte hen som saknar grundläggande eller särskild behörighet kunna antas. Så länge man är obehörig, och vet att man inom tiden för komplettering av ansökan inte kommer kunna påvisa att man blev behörig, så är det ingen idé att göra ansökan.
  Däremot kan andra skolformer, förutom universitet-högskola, anta även obehöriga. Du får gärna titta på information om olika skolformer på framtid.se/studier

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga