1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,

  till de svenska högskole-universitetsutbildningar konkurrerar man med sitt Meritvärde. Meritvärde är summan av snittbetyget + de eventuella (om man har några) meritpoäng. Du skriver "jag har 13.5 poäng" men vem räknade fram de "poängen" åt dig? 
  Moderna språk 4 ger, som regel, + 1.0 meritpoäng. Moderna språk 3 ger, i fall den kursen ej krävs för särskild behörighet + 0.5 meritpoäng. Det är ganska få utbildningar som kräver moderna språk 3 men de ändå finns och söker man en av de utbildningarna kan man inte få meritpoäng för kursen moderna språk 3 för att den krävs för särskild behörighet. Jag vet inte vilken högskoleutbildning du vill söka till? Om du sökte via Antagning.se och fick svar att ditt meritvärde är 13.5 då bör meritpoängen vara  inräknade. Jag skriver "bör vara" och inte "är" för att jag vet inte om du såg till att alla dina gymnasiala betyg kom fram till Antagning.se - se på din inloggning på www.antagning.se om alla dina gymnasiala betyg syns där. 

  Studie- och yrkesvägledare

  Hej igen,
  du är intresserad av yrken Tandhygienist och Sjuksköterska. Jag vill tipsa dig om att det finns "liknande yrken" som t.ex Tandsköterska - se gärna information på Framtid.se/yrke/tandsköterska Utbildningar till Tandsköterska ges inom Yrkeshögskola; utbud av yh-program ser du på www.yhguiden.se
  Även utbildningar till Optikerassistent ges också inom yrkeshögskola.

  • jagfrågarsyv :

   Hej!

   jag vill söka tandhygienist och sjuksköterska programmet. På min skol app från gymnasiet står det 13,5

  • Milla :

   Jag vet inte om din skola räknade in meritpoängen eller inte. Du kan själv räkna fram ditt snittbetyg och sedan plussar du på 1.5 som merit/Extrapoäng. Är du redan nu behörig till tandhygienist- och till sjuksköterskeprogrammet? Om inte - då behöver du först bli behörig (och nya kurser som du läser för behörighet kommer också påverka ditt snittbetyg/jämförelsetal). GÖR OCKSÅ GÄRNA HÖGSKOLEPROVET!

  • jagfrågarsyv :

   Jag är behörig då jag la till naturkunskap 2 extra. Jag ska göra hp nu i höst faktiskt!

  • Milla : Bra, men du har ännu inte sökt till högskola-universitet? Annars så skulle du fått svar från Antagning.se om vad ditt meritvärde är.
  • Milla : Sök läsa engelska 7 på komvux (eng 7 ger + 1.0 meritpoäng) och försök få så högt betyg som möjligt för att betyget kommer även räknas in i ditt snitt/jämförelsetal och på så sätt kan höjningen bli både lägre och högre än exakt + 1.0. Du kan annars (i stället för eng 7) läsa högre kurser i matematik. Till tandhygienist- och till ssk-programmet krävs matte 2, och därför får man meritpoäng från matte 3 och högre kurser. För matte 3 får du + 0.5 som meritpoäng. Och för matte 4 ännu + 0.5. På så sätt får du genom matte 3 och 4 lika många meritpoäng (1.0) som för eng 7. Ihop med moderna språk 3och4 får du på så sätt max meritpoäng (2.5).
  • Milla : Du får också gärna titta på "liknande yrken" och utbildningar. Jag kommer nu utöka mitt tidigare svar till dig.
  • jagfrågarsyv : Jag har sökt till universitetet, men kan bara se mina betyg inte mitt meriätvärde. Jag va inte helt säkrt på vad jag vill bli men insåg i efterhand att jag vill bli tandhygienist eller sjuksköterska så tänkte stt ja söker in så jag börjar i vår istället. Matte är absolut inte min grej men vad är det man läser på komvux inom eng 7
  • Milla :

   Engelska 7 är nästa / högre kurs efter engelska 6. Du får gärna se hur skolverket beskriver kurser i engelska på gymnasiet (bland annat kursen Eng7) på skolverket.se - ämnen - gymnasiet - engelska

  • jagfrågarsyv : Men hur jag min merit på antagningen? Det står ingen merit
  • Milla :

   Kontakta Antagning.se - du kan ringa på vardagar mellan kl.9 och 16 på tel.nr 0771-550720 --- alla behöriga sökande som gjort sin ansökan till en svensk högskoleutbildning får meritvärdet beräknat av antagning.se (fråga om det när du kontaktar antagning.se - det finns även möjlighet att skicka din fråga via formuläret på antagning.se/kontakt >>).

  • jagfrågarsyv : Tack så mycket, ja tänker även ifall jag går några kurser i komvux för att höja min merit, om jag tex går biolog, eng 7 osv
  • Milla : Engelska 7 ger meritpoäng och därför kommer betyget i den kursen påverka ditt meritvärde. Men så är inte fallet med Biologi. Till de utbildningar du vill söka krävs inte biologi för särskild behörighet och om kurser i ämnet biologi ej ingår i ditt examensbevis från gymnasiet kommer inte de kurser/betygen påverka ditt meritvärde; du läser i så fall endast för att kunna mer, få mer kunskap men ditt meritvärde kommer inte att påverkas.
  • jagfrågarsyv : Jaha okej förstår, så även om programmet ja söker behöver det ämnerma räknas dem inte med då fem inte fanns i mitt examensbevis från gymnasiet. Jag är rädd att jag inte får tillräckligt högt på högskoleprovet och vill därav säkra mig på nåt sett då jag verkligen vill komma in nu till våren.
  • Milla : Boka tid med SYV på komvux i din kommunen där du är folkbokförd - och gå igenom dina betyg och få svar på vilka kurser du skulle kunna läsa som kan höja ditt meritvärde.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga